De kwestie van het Derde Geheim van Fatima: bewijs dat Vaticaan Paus Benedictus XVI totaal monddood heeft gemaakt en in zijn naam leugens verspreid heeft

Kardinaal Ratzinger en vader en professor Ingo Dollinger. Foto: OnePeterFive

In mei 2016 stuurde het Vaticaan een publieke ontkenning de wereld in betreffende een artikel dat op OnePeterFive werd gepubliceerd over het nog steeds ontbrekende deel van het Derde Geheim van Fatima.

Op 15 mei bevestigde Dr. Ingo Dollinger, een heilige priester en goede vriend van de toenmalige Kardinaal Joseph Ratzinger, dat kort nadat het Derde Geheim in juni 2000 werd vrijgegeven, dat Kardinaal Ratzinger tegen hem had toegegeven dat er een deel van het geheim was dat ze nog niet hadden gepubliceerd. Echter, op 21 mei gaf het Persagentschap van het Vaticaan een bericht vrij, waarbij ze zogezegd Paus Benedictus citeerden, die zou gezegd hebben “dat hij nooit met professor Dollinger had gesproken over Fatima,” en “dat de publicatie van het geheim volledig” was.

Vlak na deze ontkenning en toegevoegde bevestiging, stond Dr. Dollinger er opnieuw op om zijn eigen getuigenis te geven. In de nasleep van deze bizarre ontwikkeling, zocht OnePeterFive verder informatie over het deugdzaam leven en het getuigenis van Dr. Dollinger – die zelf een nauwe bondgenoot was van de H. Pater Pio – en ze publiceerden ook een kort verhaal over zijn leven om meer geloofwaardigheid en morele zekerheid te geven aan zijn verhaal.

Vader Dollinger met Pater Pio. Foto: OnePeterFive.

Het is daarom met veel dankbaarheid dat we vandaag kunnen melden dat Guiseppe Nardi, de redacteur van de Duitse Katholieke site Katholisches.info, een bijkomende persoonlijke bron heeft gevonden die het hele verhaal bevestigt. Nardi was in staat om in Oostenrijk een nauwe vriend van Dr. Dollinger te ontmoeten en te interviewen: Gottfried Kiniger. Kiniger is een hoedenmaker en leeft in het kleine dorpje Sillian in Oost-Tirol, Oostenrijk. Hij is nu ook al in de 80 en was in zijn leven zeer actief in de politiek, en was voorstander van de monarchie en de Pan-Europese Beweging van Otto von Habsburg, en hij was ook een publieke verdediger van de Katholieke Kerk. Hij vertelde aan Guiseppe Nardi dat hij regelmatig Dr. Dollinger ontmoette, tenminste twee keer per jaar nadat hij hem voor het eerst had ontmoet in de jaren ’90 in Salzburg, Oostenrijk. Enkel de recentste jaren waren ze tengevolge van hun hoge leeftijd niet meer in staat om elkaar in persoon te ontmoeten.

Kiniger bevestigt het verhaal van Dr. Dollinger

Nardi bezocht Kiniger voor het eerst op 21 december 2016, waar hij incidenteel in vrij informeel het Dollinger-verhaal vermeldde, omdat het op bredere schaal besproken is geweest na die 21ste mei 2016. Kiniger, die geen internet heeft, had nog niet over het verhaal gehoord.

Nardi zei dat nadat Kiniger hoorde over de ontkenning van Rome op 21 mei, hij zeer verontrust werd. Hij kon zich niet indenken dat Benedictus XVI zo’n verklaring zou afgelegd hebben, omdat wat Hickson had bericht hetgeen was dat Dollinger hem al in 2000 had verteld. Omwille van deze reden vond er een tweede gesprek plaats waarbij de beschrijving van Kiniger werd opgenomen. Deze tweede conversatie vond plaats op 17 januari 2017, en Kiniger gaf zijn algehele toestemming om z’n persoonlijk getuigenis te publiceren met betrekking tot de zaak van Dollinger.

Kiniger zei:

“Ik herinner me niet de exacte datum, maar het was nog in het jaar 2000, daar ben ik zeker van. Ik herinner me nog de persconferentie [over de publicatie van het Derde Geheim van Fatima] in Rome, toen het op televisie werd getoond. In de herfst bezocht ik, zoals gewoonlijk, opnieuw Dollinger met wie ik voor vele jaren bevriend was. Bij deze gelegenheid vertelde hij me over zijn ontmoeting met Kardinaal Ratzinger – toen prefect van de Congregatie van de Geloofsleer – kort na die persconferentie [van juni 2000]. Hij concelebreerde toen zelfs met hem, iets dat Dollinger gewoonlijk niet doet, maar Ratzinger had hem daartoe uitgenodigd. Na de viering [van de H. Mis], sprak Dollinger met de kardinaal en haalde hij het onderwerp van Fatima en het Derde Geheim aan. Ratzinger vertelde hem: “Wat we hebben gepubliceerd is niet het hele geheim” (‘Was wir veröffentlicht haben, ist nicht das ganze Geheimnis.’) In de sacristie waren er ook andere priesters aanwezig- sommige van hen hooggeplaatste priesters- tegen wie hij met tussenpozen sprak. Maar hij keerde spoedig terug naar Dollinger en zei tegen hem: “Het werd ons zo opgedragen.” (‘Es ist uns so aufgetragen worden.’). Dollinger herhaalde deze zin een tweede keer: “Het werd ons zo opgedragen.” Dollinger heeft deze woorden aldus geïnterpreteerd: namelijk dat Johannes Paulus II het zo wilde en het op die manier beval. Op deze ontmoeting, toen Dollinger me al deze dingen vertelde, waren er ook andere mensen aanwezig, waaronder mijn eigen begeleider.

In de jaren die volgden, vertelde Dollinger hierover opnieuw en opnieuw, verschillende keren, tijdens onze ontmoetingen. Meestal waren er ook andere mensen aanwezig. Het was geen geheim, er was niets dat hij geheim hield. Dit is wat de kardinaal hem vertelde, en wat hij doorgaf aan anderen. Soms waren er priesters en seminaristen die bij ons aan tafel zaten, die van het seminarie kwamen van het Broederschap van St. Petrus in Wigratzbad. Ik ken hun namen niet. Gelijk wanneer, verschillende mensen hebben dit verhaal gehoord over de loop der jaren. Ik persoonlijk kan getuigen van de echtheid van het verhaal sinds de herfst van 2000, toen Dollinger het me voor de eerste keer vertelde. Er is voor mij geen twijfel, dat professor Dollinger, in wie ik het volle vertrouwen heb, het verhaal op een getrouwe manier heeft beschreven. Wat zou zijn reden zijn om zo’n gesprek te hebben uitgevonden, en zo’n inhoud, en zo kort na de persconferentie in die tijd – en daarover dan ook vrij en openlijk over te vertellen met iedereen die het maar wilde horen? Dat Benedictus het na 16 jaar ineens zou ontkennen is dan ook moeilijk voor mij om te geloven. Dat lijkt mij eerder onaannemelijk. Ik weet niet waarom Rome dit doet. Het lijkt erop dat men het deksel op Fatima wil legen het de zaak wil sluiten. Maar dat werkt niet. Maar ik weet niet waarom Rome op zo’n manier heeft gehandeld.”

 

Dit is het bewijs dat wat het Vaticaan beweert dat Benedictus XVI heeft gezegd met betrekking tot deze feiten, een grote leugen is. Benedictus werd totaal monddood gemaakt, en het Vaticaan verspreidt leugenachtige uitspraken in zijn naam. Een ander woord hiervoor is ‘fake-nieuws’. Bergoglio en zijn vrienden in Rome willen dat die geruchten omtrent dat ongepubliceerde deel de doofpot in worden gestopt, omdat het hen zou ontmaskeren. Wellicht is dat ongepubliceerde deel nog verborgen in een schuif, ofwel hebben ze het al verbrand.

Bron: OnePeterFive

Lees hier meer over het Derde Geheim van Fatima.