Kardinaal Sarah over de consecratiewoorden: ‘Het is “voor velen” en niet “voor allen”‘

sarah

Kardinaal Robert Sarah, Prefect van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, uitte zijn hoop dat de Kerk in Spanje in het komende jaren de consecratiewoorden ‘pro multis’ zal invoeren.

In 2006 keurde Paus Benedictus XVI een decreet goed van de Congregatie, om de vertaling van de consecratiewoorden accurater weer te geven in de lokale spreektaal, om de woorden in de Latijnse Missalen en in het Evangelie te weerspiegelen.

Kardinaal Arinze, Prefect van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst van 2002 tot 2008, schreef naar alle bisschoppenconferenties:

“De bisschoppenconferenties van de landen waar heden de woorden ‘voor allen’ of een gelijkaardige term, in gebruik zijn, worden verzocht om de gelovigen in de volgende één à twee jaar met de nodige catechese over dit onderwerp te voorzien, om de introductie van een accurate vertaling van de zin ‘pro multis’ voor te bereiden in de plaatselijke talen – dus: ‘voor velen’. Dat zal het geval zijn voor de volgende vertalingen van het Romeins Missaal, die zal worden gebruikt in verschillende landen, door de bisschoppen en de H. Stoel.”

Dit was tien jaar geleden. Sommige bisschoppenconferenties hebben dit beantwoord, inclusief deze van de VS. De Engels sprekenden hebben de hervormingen als eerste toegepast. De nieuwe Spaanse vertaling van het Missaal is al lang afgewerkt en werd al in sommige landen geïntroduceerd, inclusief Mexico. In andere landen was er vertraging, zoals in Spanje, Italië en Duitse en Nederlandse landen. In Spanje werd de verbeterde vertaling goedgekeurd door de bisschoppenconferentie, maar het werd nog niet toegepast.

In landen zoals Italië en Duitsland lijkt het erop dat de verkiezing van Bergoglio een “adempauze” heeft geboden, om de kwestie te vertragen.

De consecratiewoorden waren altijd ‘pro multis’ en nooit ‘pro omnibus’

Tijdens zijn recente bezoek aan Spanje zei Kardinaal Sarah aan InfoVaticana:

“Ik hoop dat in 2017 de Mis in Spanje zal gecelebreerd worden met de pro multis.’ De juiste vertaling van het Latijnse pro multis in Spaans is “per muchos” (voor velen) en niet “per todos” (voor allen). Dit is de manier waarop het wordt vertaald in het Evangelie, en daardoor is er het gebod, verplichting en verlangen om hieraan vast te houden.”

Kardinaal Sarah besloot dat het in de Romeinse Ritus altijd “pro multis” was en nooit “pro omnibus”.

De consecratiewoorden zoals ze zouden moeten zijn:

“Neemt een eet hiervan, gij allen want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurend Verbond; dit is Mijn Bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.”

Bron: The Eponymous Flower