De Kesel tot ‘kardinaal’ benoemd – de ‘sociale kerk’ van Bergoglio begint meer en meer vorm te krijgen

keselkardinaal

De Kesel is afgelopen weekend tot ‘kardinaal’ benoemd, samen met nog een dozijn andere ‘uitverkorenen’. Bergoglio is langzaam maar zeker de samenstelling van het kardinalencollege naar zijn hand aan het zetten. Oude en echte katholieke kardinalen gaan op pensioen of worden monddood gemaakt, en Bergoglio bewerkstelligt de ene benoemingsronde na de andere, waarbij notoire modernisten hoge postjes worden toebedeeld. Op die manier krijgt de langverwachte ‘sociale kerk van Bergoglio’ stilletjes aan vorm en wordt de Ware Katholieke Kerk uit Rome geëlimineerd.

Herinner u de openbaring van Satan aan H. Pastoor van Ars (ca 1850):

“Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. […] Deze mens zal gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde verhelpen.”

socialworker

Om terug te komen op De Kesel; hij gaf in mei dit jaar in een interview met De Zondag openlijk toe dat hij geen priester werd om zielen voor Christus te winnen: “Ik wou maatschappelijk geëngageerd blijven, en zag via het priesterschap die kans. Het was ook een heel eerbaar beroep.” M.a.w. een geestelijke is dus volgens De Kesel een “maatschappelijk werker”, en hij ziet het als een beroep, zoals iemand anders tandarts wordt, of brandweerman. Exact dezelfde visie als die van Bergoglio, en het komt krak overeen met de voorzegging in de openbaring aan de H. Pastoor van Ars: een “sociale kerk”. Een ‘kerk’ van maatschappelijke werkers. Een kerk met ‘dode’ geestelijken die zich nul komma nul inzetten voor het zielenheil van de mensen.

Schisma

Bergoglio kan uiteraard de Ware Kerk onmogelijk kapot maken. Wat hij nu doet is zijn ‘eigen kerk’ maken, de kerk van de modernisten; maar de Kerk met een hoofdletter, die kan perfect functioneren zonder paus. Dit is de Restkerk, bestaande uit de trouwe gelovigen en de trouwe geestelijken die niet afwijken van de Leer van Christus. Wat er wel zal gebeuren is een schisma met het ketters geworden Rome (en het is eigenlijk al bezig). We willen dit even illustreren met behulp van onderstaande figuur:

schismauiteengezet

De Katholieke Restkerk is bezig zich aan het afscheuren van het afvallig Vaticaan (of omgekeerd) en zal op zichzelf blijven bestaan, los van Rome. Dit zijn de trouwe gelovigen die niet toegeven aan de ketterijen van Bergoglio en zijn trawanten. De rest, die Bergoglio wel volgt, gaat in de apostasie. Vervolgens zal men onder het mom van “eenheid, vrede en verzoening” alle religies onder één dak willen brengen. Dit zal dan een zogezegde “ene-wereldkerk” worden, waar uiteindelijk niemand minder dan Satan zal worden aanbeden. Dit is de tegenkerk, de kerk van de Antichrist. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis. Het is één van de tekenen van de eindtijd.

Denken we ook nog even aan de profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen:

“We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd.”

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem rekruteren van onder de bisschoppen.”

Die Valse Profeet is uiteraard Bergoglio, de “opvolger” van Benedictus XVI, zoals ook talloze keren voorzegd in de boodschappen van het Boek der Waarheid.

De profetie van de Maagd Maria zelf in Fatima, over het feit dat Satan zich zou opwerken naar de top van de Kerk, is voor onze ogen in vervulling gegaan. En toch ziet de meerderheid het niet. Ze volgen blindelings de Valse Profeet in de apostasie.

Wat moeten wij nu doen als gelovigen?

We moeten zeker niet paniekerig beginnen worden. Wel moet men voorbereidingen beginnen treffen. Eén van de voorboden van het op til zijnde schisma kan nu al gezien worden in onze Lage Landen bij de invoering van het zogezegde “nieuwe” Onze Vader.

onzevader1

De priesters die zich ertegen verzetten, zullen ook niet meedoen met andere komende veranderingen. Zij geven geen strobreed toe, en blijven trouw aan Christus. Bij zo’n priester bent u gerust. Priesters, echter, die er wel gewillig aan meedoen, en die de verandering zelfs goed vinden, die zullen hoogstwaarschijnlijk ook de andere veranderingen zonder enige weerstand slikken, en zij zullen hun parochianen mee in de apostasie leiden.

Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar indien u God om hulp vraagt, dan zal Hij u die niet weigeren, en zult u geleid worden en een goede priester of parochie vinden.

Wij als gelovigen moeten enkel standvastig blijven in ons geloof. Staande blijven in de storm die zal opsteken, of eerder, die al is opgestoken. Moeilijke en harde tijden zijn onderweg. Maar één ding is zeker, de overwinning behoort toe aan God. Zei Maria niet: “Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren.”

Maar wat zich nu afspeelt in Rome is wat de H. Maagd zei in La Salette in 1846: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.” En Rome zal pas de zetel van de Antichrist worden als ze de H. Eucharistie hebben vervangen door een leugen.

gruwel1


Nog een kort citaat uit het Boek der Waarheid:

“Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een uitverkoren ziel aangesteld werd om Mijn heilig Woord binnen Mijn Kerk op aarde te verspreiden, is de waarheid altijd recht voor de raap, duidelijk, bondig en recht op het doel af. Wanneer jullie voorgelogen worden, door de invloed van de geest van het kwaad, zullen jullie in de war raken. De bewoordingen zullen geen steek houden. Zogenaamde verbeteringen, voorgesteld door vijanden binnen Mijn Kerk, hebben voor dat de waarheid niet ‘goed genoeg’ is.

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leer hoeven niet verbeterd te worden want ze kwamen van Mij. Ik Ben God. Ik Ben volmaakt. Mijn Woord blijft eeuwig bestaan. Ieder die Mijn allerheiligste Woord vervalst, is een vijand van God. Mij toorn is groot op dit moment, en ieder die Mijn Lichaam, de allerheiligste Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dat dit niet waar is. Ik zou een leider van Mijn Kerk nooit verzoeken om het Woord van God te veranderen door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties in te voeren. Dat zou nooit kunnen.” (De Heer op 6 oktober 2013)

En uit de H. Schrift:

“Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!(Gal. 1,9)