Profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen

Sheen

In 1950 profeteerde deze gezegende bisschop als volgt:

“We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd. ”

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.

En die Valse Profeet is heel duidelijk en zonder twijfel “paus” Franciscus. Profetieën van oudsher gaan in vervulling.

(Flynn T & L. The Thunder of Justice. Maxkol Communications, Sterling, VA, 1993, p. 20)