Franciscus roept op om de nieuwe campagne van Caritas International te steunen

1_0_754292 Vatican Radio, 9 december 2013. In een videoboodschap roept paus Franciscus op om de nieuwe en de eerste wereldwijde campagne te steunen van Caritas Internationalis, om de globale honger in de wereld te verhelpen. De campagne zal dinsdag 10 december beginnen met een “golf van gebed om de honger te eindigen” die ’s middags zal beginnen in Samoa en de wereld zal rondgaan.

Men zou beter een golf van gebed organiseren om zielen te redden.

Hier de volledige toespraak van paus Franciscus. Lieve broeders en zusters, vandaag ben ik gelukkig om jullie de lancering aan te kondigen van een campagne tegen wereldwijde honger, door onze eigen Caritas Internationalis en om jullie te vertellen dat ik mijn volledige steun wil geven. Deze confederatie, samen met zijn 164 deel-organisaties werkt in 200 landen en gebieden rond de wereld en zijn werk is in het hart van de missie van de Kerk en van haar aandacht naar al diegenen die lijden omwille van het schandaal van de honger, diegenen waarmee de Heer zich identificeerde toen Hij zei “Ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven.” Wanneer de Apostelen tot Jezus zeiden dat de mensen die waren komen luisteren honger hadden gekregen, nodigde Hij hen uit om te zoeken naar voedsel. Ze waren zelf arm, en al wat ze vonden waren 5 broden en 2 vissen. Maar, met de genade van God, slaagden ze erin om een massa mensen eten te geven, en ze konden zelfs wat over was weer verzamelen en vermijden dat het verloren ging.

Deze broodvermenigvuldiging was niet enkel om de ‘armen’ hun buik te vullen, maar het was een voorafbeelding van de H. Communie, waarbij Hij Zijn Lichaam zou vermenigvuldigen tot Brood, tot Voedsel voor allen. Franciscus maakt misbruik van deze passage door er een puur menselijke interpretatie aan te geven.

Lezen we ook even in de H. Schrift: Joh. 6:26-35: (De dag nadat Jezus de broodvermenigvuldiging had gedaan)

Jezus gaf ten antwoord: “Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven; want op Hem heeft de Vader, God zelf, Zijn zegel gedrukt.” Daarop zeiden ze:” Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?” Jezus gaf hen ten antwoord: “Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.” Daarop zeiden ze: “Maar U, welk teken verricht U dan wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: ‘Brood uit de hemel gaf hij hun te eten’. Jezus hernam: “Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.” “Heer”, zeiden ze, “geef ons dat brood dan, voor altijd”. Hij antwoordde hun: “Ik ben het brood om van te leven, wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, in wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.”

Lezen we nu verder de toespraak van Franciscus:

We staan voor een wereldwijd schandaal van ongeveer één miljard – één miljard mensen die nog steeds honger lijden vandaag. We kunnen niet de andere kant op kijken en doen alsof er niets aan de hand is. Het voedsel beschikbaar in de wereld is genoeg om iedereen te voeden. De parabel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen leert ons exact dit: dat, als er de wil is, hetgeen we hebben nooit eindigt. Aan de andere kant, is het in overvloed en het wordt niet verspild (Franciscus noemt de broodvermenigvuldiging een parabel. En hij geeft er dan een materialistische interpretatie aan.) Daarom, beste broeders en zusters, nodig ik u uit om ruimte te maken in uw hart voor deze noodzaak van het respecteren van de God-gegeven rechten van iedereen om toegang te hebben tot adequaat voedsel. We delen wat we hebben in christelijke liefdadigheid, met diegenen die talloze obstakels tegenkomen om aan zo’n basisbehoefte te voldoen. Tezelfdertijd promoten we een authentieke samenwerking met de armen, zodat door de vruchten van hun en ons werk ze een waardig leven kunnen leiden. Ik nodig alle instellingen van de wereld uit, de Kerk, ieder van ons, als één grote menselijke familie, om een stem te geven aan allen die stilletjes van de honger lijden, zodat deze stem een gedonder wordt, die de wereld kan door elkaar schudden. Deze campagne is ook een uitnodiging voor ons allen om meer bewust te zijn in onze voedselkeuze, die vaak leidt tot verspilling en een slecht gebruik van de voedselbronnen die voor ons beschikbaar zijn (Sinds wanneer is de paus voedingsconsulent?). Het herinnert ons ook om te stoppen met denken dat onze dagelijkse acties geen impact hebben op de levens van diegenen die het eerst van de honger lijden. Ik vraag jullie van de bodem van mijn hart om onze Caritas organisatie te steunen in deze nobele campagne waarbij ze zullen werken als een menselijke familie om voedsel voor iedereen te verzekeren. Laat ons bidden dat de Heer ons de genade geeft om een wereld onder ogen te zien waarin niemand meer van de honger moet sterven. Terwijl ik voor deze genade vraag, geef ik jullie mijn zegen.

Denken we nog maar eens aan de profetie van 6 oktober 2013: “Jullie zullen binnenkort gezegd worden om jullie geloof te gebruiken om een politieke campagne op te richten over heel de wereld om de armen te redden.” http://www.thewarningsecondcoming.com/you-will-soon-be-told-to-use-your-faith-to-create-a-political-campaign-around-the-world-to-save-the-poor/

 

 

http://www.news.va/en/news/pope-launches-appeal-to-end-global-hunger