In een nieuw interview met Perfil ontkent Bergoglio weeral het bestaan van de Hel

“Ze geloven niet in de Hel? Ze zullen erin geloven als ze er zijn!”

St. Padre Pio van Pietrelciena

Jorge Bergoglio heeft een geschiedenis van het ontkennen van het bestaan van de Hel als een fysieke eeuwige folterplaats – de verblijfplaats van demonen en verdoemde zielen, terwijl dit wel door de H. Schrift, de Kerkelijke Leer én katholieke mystici wordt bevestigd. Christus is tenslotte gekomen om ons te verlossen en ons te redden van de Hel.

In 2017 ontkende Bergoglio in een interview met Eugenio Scalfari het bestaan van de Hel als eeuwige verblijfplaats van zielen. Hij zei toen dat zielen door kwaad gedomineerd ophouden te bestaan.

In 2016 zei hij min of meer hetzelfde in een eerder interview met Eugenio Scalfari, toen hij zei dat de ‘eeuwige verdoemenis geen martelkamer is’ maar gewoon een dood is.

En nog een jaar eerder, op 25 maart 2015, zei hij precies hetzelfde:

“Er is geen straf, maar de vernietiging (uitroeiing) van die ziel. Al de anderen zullen deelnemen aan de zegen van het leven in de tegenwoordigheid van de Vader. De vernietigde zielen zullen geen deel uitmaken van dat banket; met de dood van het lichaam is hun tocht beëindigd.”

Velen beweerden toen dat deze interviews met Scalfari niet betrouwbaar konden zijn, omdat Scalfari slechts nadien de woorden optekende, vanuit zijn herinnering. Maar nu heeft Bergoglio in een interview met het Argentijnse blad Perfil weeral het bestaan van de Hel ontkend, en dus zijn eerdere uitspraken in de interviews met Scalfari bevestigd.

In een interview ter gelegenheid van zijn 10-jarig jubileum (als valse paus), ontkende Bergoglio het bestaan van de Hel, door te zeggen dat het “geen plaats is” maar gewoon “een toestand van het hart” en “een houding ten opzichte van het leven”.

Als onderdeel van de diepgaande discussie werd Bergoglio gevraagd: “Wat is uw eigen interpretatie van de Hel en het Paradijs, en wat gebeurt er met mensen die naar de Hel gaan, en wat gebeurt er met degenen die naar het Paradijs gaan?”.

Bergoglio antwoordde:

“De Hel is geen plaats. Als men naar [voorstellingen van] het Laatste Oordeel gaat en de gezichten ziet van hen die naar de Hel gaan, wordt men bang. Als je Dante leest, word je bang. Maar dit zijn voorstellingen in de media.”

Hij wees de gedachte dat de Hel een eeuwige verblijfplaats is van verdoemde zielen, af. Hij beschreef de Hel als een soort gemoedstoestand op aarde:

“De hel is een toestand, er zijn mensen die voortdurend in de hel leven.”

Hij verduidelijkte dat hij niet verwees naar het lijden in het algemeen, maar naar “degenen die een wereld van slechte of zieke eigendunk maken en uiteindelijk in de hel leven.”

Het is uiteraard duidelijk dat Jorge Bergoglio niet in de Hel gelooft, zoals zoveel modernistische priesters en bisschoppen vandaag de dag.

Volgens de profetieën komt er nog een dag dat men in het Vaticaan openlijk zal verklaren dat de Hel als eeuwige bestemming van verdoemde zielen, niet bestaat. Eigenlijk is deze dag er al gekomen, maar het zal wellicht een formele mededeling inhouden, in de vorm van een “encycliek” of iets dergelijks.

Bron: LifeSiteNews