Gisteren werd in Rome door een handvol katholieken “de opvolger van Benedictus” gekozen; volgens Don Minutella zonder de goedkeuring van de Hemel

De Franciscaanse broeder Alexis Bugnolo, die veel goeds gedaan heeft voor de Katholieke Kerk, door onder meer te wijzen op de ongeldigheid van het aftreden van Benedictus XVI wat betreft het kerkelijk recht, begint schismatieke neigingen te vertonen. Hij heeft aangekondigd dat de kardinalen tot 31 januari 2023 de tijd hadden om een “opvolger voor Paus Benedictus XVI” te kiezen, en dat die tijd nu verstreken is. Nu heeft hij zelf gehandeld , samen met een kleine groep aanhangers (katholieken), en zelf te Rome een paus gekozen. Echter, Don Alessandro Minutella veroordeelt deze daad, en zegt dat dit niet de goedkeuring heeft van Onze Lieve Vrouw.

De Kerk kan gerust een aantal jaar zonder fysieke paus op aarde. Toen Paus Gregorius X werd verkozen in 1271, had de Kerk vier jaar zonder paus gezeten: het conclaaf – het langste in de geschiedenis van de Kerk tot nu toe – had toen zo lang geduurd. Maar na het overlijden van Paus Celestinus IV in 1241 bvb., duurde het dan drie jaar vooraleer er een conclaaf kwam en men Paus Innocentius IV koos (in 1243).

Zoals we reeds eerder schreven, is Benedictus de voorlaatste in de rij van St. Malachias, en de laatste in de rij van O.L.Vrouw van Garabandal. We hoeven geen fysieke paus op aarde meer te verwachten. De tijd die rest tot aan de Wederkomst is kort, en de Kerk kan – gewoon door trouw te blijven aan de traditie en de ware Leer – deze periode doorstaan zonder fysieke paus op aarde. Er zijn nog steeds bisschoppen (zoals Mgr. Viganò).

Wat broeder Bugnolo nu heeft gedaan (met een groep uitgenodigde katholieken een nieuwe paus verkiezen in een hotel in Rome), is in principe schismatiek. Hij beweert dat dit handelen op eigen houtje, zonder ook maar één kardinaal of bisschop erbij te betrekken, overeenkomstig kerkelijk recht gebeurde. De verkiezingsresultaten werden door 3 geestelijken goedgekeurd. En het sterke is: ze hebben Bergoglio tot paus verkozen, omdat ze iemand moesten kiezen die de verkiezing tot paus zou aanvaarden. De bizarre verklaring is als volgt:

Indien Bergoglio tot paus zou worden gekozen, zou dit de Kerk terug in goede orde brengen.

Bugnolo beriep zich op precedenten uit het verleden. Volgens Bugnolo heeft Bergoglio de pauskeuze stilzwijgend aanvaard, wat voor hem voldoende is om het geldig te maken [tja…]. Bugnolo en zijn groep zagen deze keuze als de meest voor de hand liggend (Mgr. Viganò of Gracida zouden de pauskeuze nooit aanvaarden, Bergoglio wel, en de afstand vanuit Rome naar de nieuw verkozen paus zou anders veel te groot zijn), en hij zegt dat hij verwacht dat na deze daad – hij nu goede dingen verwacht uit het Vaticaan, en dat Bergoglio vanaf nu de Leer van de Kerk zal handhaven en een voorvechter zal zijn van de traditie.

Maar Don Alessandro Minutella, die óók gelooft dat Benedictus’ geen afstand deed van het pausschap in 2013 en Paus was tot aan zijn dood op 31 december 2022, heeft een video gepubliceerd met een oproep aan Bugnolo. Minutella heeft reeds in het verleden verteld in diverse video’s dat hij wordt geleid door Onze Lieve Vrouw. In de video zegt hij:

“Onze Lieve Vrouw wil dit initiatief niet, keurt het niet goed, en zegent het niet.”

Minutella voegt eraan toe dat hij ‘groteske‘ dingen leest op de site van Bugnolo. Hij vroeg zich af wie de Mis ging celebreren voor de pausverkiezing – het is alleszins niet iemand van in zijn kringen (van de meer dan 2000 deelnemers bvb. van zijn bijeenkomst in Rome in december). Verder geeft hij aan dat vele traditionalisten vader Minutella associëren met broeder Alexis, maar dat dit ‘oneerlijk’ is. Hij vond zijn oproep aan de kardinalen oké, maar ook genoeg.

“Er is teveel haast. Het is niet nodig om zo snel te handelen”.

En hij benadrukt nog eens:

Dit is geen initiatief dat God heeft gewild. Er is teveel haast, die chaos creëert, die verwarring creëert en die verdeeldheid creëert in de kleine rest. […] Wij distantiëren ons geheel van dit, voor een aantal zeer duidelijke redenen. Ten eerste, wettelijk creëert dit het probleem dat indien de kardinalen het niet ter harte hebben genomen om de pausverkiezing te doen tegen 31 januari, dit op z’n beurt zo’n verkiezing ongeldig maakt. Ten tweede hebben we vele keren gezegd dat wij geloven in profetieën, maar je moet je bewegen op een ernstige en barmhartige manier, en de wegen van de Hemel volgen, niet onze menselijke verwachtingen, en geen enkele indicatie is tot dusver reeds uit de Hemel gekomen [dat Bergoglio plots paus zou worden]. Het enige belangrijke is nu om aan de juiste zijde te staan, niet aan die van de zogenaamde “paus Franciscus”, die niet de paus is. […] God zal ons de weg wijzen.”

En hij concludeert:

Broeder Bugnolo, ik nodig u uit, in de naam van de Heer en de Heilige Maagd Maria, stop met deze burleske initiatieven. Het is niet de tijd om te handelen. U deed er goed aan om de oproep te doen aan de kardinalen. Nu is het de tijd om te bidden en te wachten. […] We moeten het moment aan God overlaten.

Het is dus duidelijk: broeder Bugnolo dwaalt ernstig. Neem deze man niet meer serieus. Ook wij distantiëren ons vanaf nu volledig van hem.

Bron: From Rome; Radio Domina Nostra