Satan in het Vaticaan (door Don Minutella)

Een stuk van een lezing van Don Alessandro Minutella over ‘Satan in het Vaticaan’, gegeven op 1 november 2022.

“Er is het onweerlegbare feit, mijn lieve kinderen, voor 9,5 jaar, bijna 10, dat er een valse paus op de troon van Petrus zit. Het is een onweerlegbaar feit dat in de Katholieke Kerk de afgelopen 9,5 jaar er een toestand van verwarring bestaat, een verlies van algemene oriëntatie, zelfs met de kennis dat vele problemen reeds bestonden. Er is niemand die dit feit kan verbergen, die dezelfde oorsprong heeft, namelijk de valse paus. En hier is wat niemand wil zeggen tot het eind. Ik zal het dadelijk vertellen. Onder het voorwendsel van verandering, een woord dat dient ter vervanging van ‘update’ en van ‘openen’ naar de geest van de wereld natuurlijk, richting dialoog. We zullen straks de onacceptabele verklaringen horen van kardinaal Höllerich, dit mantra voor verandering, dialoog met de wereld, dat we moeten openstaan voor nieuwigheden, dat de kerk achter is op z’n tijd. “Het is niet waar dat er zwart en wit is, er zijn intermediaire zones.” Dit zijn Bergoglio’s uitspraken, en die van z’n nauwste collaborateurs. “Het is niet allemaal wit, maar ook zwart, niet alles is zwart, maar ook wit… ” Dit is dogmatisch relativisme. Niet absolute moraliteit. Dit brengt ons natuurlijk tot de vaststelling dat ketterij de officiële doctrine van de katholieke Kerk is.

Men kan zeggen: maar we hadden Arianisme. Nu, Arius was een simpele priester, ook wat stuntelig, net zoals Enzo Bianchi, juist? Hij had geen kwalificaties. Het is waar dat hij contacten had met de keizer en vele anderen. In Rome was er Paus Sylvester, die de doctrine declareerde, en daar werd niet van afgeweken. Vandaag is de “officiële doctrine”, die ketterij is, officieel, omdat er een bedrieger zit op de Troon van Petrus, daar geplaatst door zijn zeer machtige lobby’s die de hiërarchie van de Kerk hebben geïnfiltreerd, volgens de woorden van Padre Pio en Vader Gabriele Amorth in 1960, die hem [P. Pio] citeerde: “Weet je Gabriele, Satan heeft zichzelf geïntroduceerd in de Kerk, en spoedig zal hij komen en een valse kerk besturen. Een valse kerk,” einde citaat.

Ketterij is officiële doctrine. Vandaag is de ketter een ware gelovige. En de ware gelovige is een ketter geworden. Dus om duidelijk te zijn in een paar woorden: de ketter is een ware gelovige geworden. Het doet er niet toe als je niet gelooft in de Onbevlekte Ontvangenis van Maria; het doet er niet toe als je niet gelooft dat Jezus Christus God is; begrijp je? Het doet er niet toe of je niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid van de Heer [in het H. Sacrament]; als je vier keer gescheiden bent en acht keer hertrouwd, dan kun je de H. Eucharistie ontvangen; het doet er allemaal niet toe. Wat er toe doet is dat je een “ware gelovige” bent. Dan ben je vóór massa-immigratie; vóór [experimentele Covid-] vaccins; vóór syncretisme [de versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomsten]; tégen soevereiniteit; en je gaat akkoord met Agenda 2030. Dit is de oriëntatie van de officiële “gelovige” van vandaag.

Daarentegen, de gelovige die niet meegaat met deze nieuwigheden, deze nieuwe ketterse stijlen, die, ik herhaal, Bergoglio officieel heeft geïntroduceerd in de Kerk, deze gelovige is ketters geworden. Ik ben hier om hier getuigenis van te geven. Er bestaat een onweerlegbaar feit: Satan is in het Vaticaan. En ik zal u niet zeggen dat hij in het Vaticaan is omdat ze een zwarte mis gecelebreerd hebben, of boze geesten ingeroepen hebben. Nee, nee, neen. Vandaag wil ik spreken als een theoloog. Satan is in het Vaticaan: Satan zit op de Troon van Petrus. Dit moet gezegd worden! Dit moet uitgeroepen worden! Deze waarschuwing moet gegeven worden om zielen te redden!! Ik zeg dit met grote pijn tot allen die in de Kerk, zoals de ‘Una Cum’ zijn [diegenen die “in eenheid” zijn met hem], en ik kan een eindeloze lijst maken: van Kardinalen Müller, Burke, Kardinaal Sarah tot bisschop Schneider; van de directeur en presentator van ‘Geloof en Cultuur’ die vele keren de crisis in de Kerk laakt, maar die steeds zegt: wie zegt dat paus Franciscus niet de paus is, is een dwaas en een bedrieger. […]

Is er iemand die iets doet, behalve vader Minutella en de broederschap van de Mariale priesters? Nee, ze schreeuwen, ze roepen, ze vertellen, ze schrijven, ze verwerpen, maar altijd “in eenheid met onze paus Franciscus”. Dit is wat de vrijmetselaars leren. “Schreeuw maar, je bent toch irrelevant.”

Wat verder zegt Minutella: “Bergoglio is niet de paus, hij is daar geplaatst door vrijmetselaars, en hij is Satans auteur, regisseur en gezaghebber in het Vaticaan.”

Minutella vergelijkt diegenen die de problemen zien, maar niet naar de wortel gaan en durven zeggen: “Bergoglio, jij bent niet de paus!”, met een exorcist die hij ooit zag, die niet durfde zeggen: “Satan, ik beveel je…”. Hij was bang om Satan te vernoemen, en de demon in de bezetene was hem aan het uitlachen.

Verder vernoemt Minutella drie lobby’s in het Vaticaan die nauw samenwerken en met elkaar verbonden zijn: de vrijmetselaars, de satanisten en de homoseksuelen.

Nog veel meer kan men beluisteren in de video (Engels gedubd).

Bron: Radio Domina Nostra