Bergoglio pleit in terugvlucht van Afrika voor afschaffing anti-sodomiewetten

In een nieuwe persconferentie in de terugvlucht van zijn reis naar Afrika, herhaalde Bergoglio zijn opmerkingen van 25 januari over de noodzaak een einde te maken aan anti-sodomiewetten, dit zijn wetten (vnl. in Afrika) waardoor homoseksuele handelingen strafbaar zijn.

Hij merkte op dat ongeveer 50 landen anti-sodomiewetten hebben en zei toen hij terugkeerde van een zesdaagse reis naar Afrika:

“De criminalisering van homoseksualiteit is een probleem dat niet kan worden genegeerd.”

Hoewel de wetten handelingen en niet neigingen strafbaar stellen, haalde Bergoglio in zijn opmerkingen de twee begrippen door elkaar en zei over de anti-sodomiewetten: “Personen met homoseksuele neigingen zijn kinderen van God. God houdt van hen. God begeleidt hen… Zo iemand veroordelen is een zonde. Mensen met homoseksuele neigingen criminaliseren is onrechtvaardig.”

Rt. Rev. Iain Greenshields, de moderator van de Kerk van Scotland, die het homoseksuele “huwelijk” in de kerken toestaat, prees Francis voor zijn opmerkingen, evenals de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, de leider van de Anglicaanse Kerk (Justin Welby), die homoseksuele zegeningen in z’n kerken toestaat.

“Ik ben het volledig eens met elk woord dat hij daar zei… Ik zal de heilige vader zeker citeren. Hij heeft het zo mooi en accuraat gezegd”, aldus Welby.

In zijn opmerkingen van 25 januari zei Bergoglio dat de Katholieke Kerk “betrokken moet worden bij de ontmanteling van wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen” en dat de katholieke bisschoppen van Afrika en andere plaatsen die dergelijke wetten kennen een “bekering” nodig hebben.

De toenemende druk van Bergoglio op Afrika in het bijzonder komt op hetzelfde moment als een zware druk vanuit het Westen om Afrika homoseksualiteit te laten omarmen. De druk komt in de vorm van leningen en subsidies die daarvan afhankelijk zijn.

Bergoglio als vazal van het WEF en het IMF!

De Afrikaanse katholieke bisschoppen blijven echter resoluut voorstander van anti-sodomiewetten die schoolkinderen beschermen tegen LGBT-indoctrinatie in de klas en ook de samenleving beschermen tegen pedofilie, bestialiteit, pornografie, overspel, prostitutie en andere seksuele perversiteiten welke de samenleving destabiliseren.

In datzelfde interview gooide Bergoglio ook met modder naar wijlen Paus Benedictus, door te insinueren dat deze akkoord ging met zijn pro-LHBT standpunt. Hij durfde zelfs te beweren dat Benedictus akkoord ging met alles wat hij besliste, inclusief de publicatie van Traditionis Custodes!

Bron: LifeSiteNews, Gloria news