De speciale genodigden van de Jeugdsynode: Jezuïetengeneraal Arturo Sosa, Kardinaal Marx, Aartsbisschop Paglia en ‘broeder’ Alois van Taizé

Het Vaticaan heeft een lijst vrijgegeven met de officiële leden van de Jeugdsynode, die morgen van start gaat. Er is ook een lijst met speciale gasten, welke niets aan de verbeelding over laat.

Er zijn 267 synodevaders (bisschoppen en kardinalen) en slechts 36 jongeren. Onder de speciale genodigden, dat zijn mensen die persoonlijk door Bergoglio naar de Synode werden uitgenodigd, bevinden zich o.a.:

  • Kardinaal Marx, die openlijk het bestaan van de hel heeft geloochend. Hij zei in november 2013: “De verrijzenis geeft ons de zekerheid dat God ons zal transformeren en ons leiden met Zijn hulp tot het einde, maar zonder moralisering en zonder een hel of gemartel, gevangenis en een brandende oven. De Kerk heeft met beelden van het vagevuur en de hel angst gemaakt voor de dood. Niet enkel dit, de Kerk moet zich bekeren van het verspreiden van deze angstwekkende beelden, zodat de kwaadaardige uitvinding ervan voor de hand zal liggen.”
  • Vader Arturo Sosa, de Generaal-Overste van de Jezuïeten – ook beter bekend als “de zwarte paus“. Deze man zei nog niet zo lang geleden dat de duivel een symbolische figuur is om het “kwaad uit te drukken”. Sosa staat erom bekend zeer pro-communistisch te zijn ingesteld. Hij schreef ooit dat een”Marxistische meditatie van het Christelijk geloof noodzakelijk is.”
  • Aatsbisschop Paglia, die zei dat synodes er niet zijn om de kerkelijke leer te “herbevestigen”, maar om “oplossingen te vinden“, met andere woorden: de leer te veranderen.
  • Julia Braband, van de Lutherse Wereldbond.
  • Broeder Alois, prior van de “oecumenische Taizé-gemeenschap“. Merk op: Taizé is “oecumenisch” en niet katholiek, maar enorm populair bij veel jongeren. Eucharistie wordt daar dan ook geheel aan de kant geschoven. Onderstaand een soort “aanbidding” bij Taizé: “aanbidding” van een leeg altaar met enkel wat kaarsjes (er is zelfs geen tabernakel):

Vergelijk met de katholieke aanbidding:

  • Bisschop Luc van Looy, van het bisdom Gent, die erom bekend staat dat hij van het Heilig Vormsel een show maakt.

België zal als officiële delegaat bisschop Kockerols vertegenwoordigd zien, Nederland had Mgr. Mutsaerts op de lijst staan, maar die wilde niet gaan omdat hij het stilzwijgen van Bergoglio omtrent de beschuldigingen van Viganò “onbegrijpelijk” vindt.

Bron: Press.vatican.va


Advertentie