Apostasie

Jezuïetengeneraal vader Sosa: “We hebben symbolische figuren gecreëerd, zoals de duivel, om het kwaad uit te drukken”

Links Jezuïetengeneraal vader Sosa, in het midden Jezuïeten”paus” Bergoglio. Foto: catholicphilly.com

Christenen hebben de duivel “gecreëerd” als een manier om kwaad een gezicht te geven, zo zei de Vader Generaal-overste van de Jezuïeten. Vader Sosa gelooft dus niet in de duivel, en dus ook niet in de hel. 

In een interview met de Spaanse krant El Mundo, zei de omstreden Vader Arturo Sosa: “Christenen geloven dat we gemaakt zijn in het beeld en de gelijkenis van God, en God is vrij, maar Hij kiest altijd om het goede te doen omdat hij één en al goedheid is.” Vervolgens zei hij: “We hebben symbolische figuren gecreëerd, zoals de duivel, om  het kwaad uit te drukken. Sociale conditionering kan deze figuur ook representeren, omdat er mensen zijn die op een kwade manier handelen, omdat ze in een milieu zijn waar het moeilijk is om het tegenovergestelde te doen.” Wellicht is volgens Sosa de hel dan ook een symbolische plaats.

Verder zei Sosa dat Bergoglio “de deur heeft geopend” voor vrouwenwijdingen in de kerk door een commissie aan te stellen om het diaconaat te onderzoeken. De Kerk, zo beweerde hij, zal op een dag een andere hiërarchie hebben, alhoewel Sosa het vermeed om expliciet vrouwelijke priesterwijding te vernoemen. Hij zei dat er een “tijd zal komen wanneer hun rol beter zal erkend zijn, de Kerk van de toekomst zal een andere hiërarchie hebben, met andere bedienaren.”

Sosa die bekend staat om zijn Marxistische uitlatingen in het verleden, is samen met Bergoglio een aanhanger van de bevrijdingstheologie. Eind de jaren ’70 beweerde hij dat een “Marxistische meditatie van het geloof noodzakelijk” was.

Bron: Catholic Herald

Categorieën:Apostasie

12 antwoorden »

 1. Volgens het Modernisme zou de religie (om het even welke religie) slechts een ontwikkeling zijn die is gefundeerd op de ‘innerlijke ervaring’. Deze stelregel ontkent pertinent een rechtstreekse bovennatuurlijke openbaring. Vandaar Sosa’s zotte idee dat de Hel een verzinsel is. De Hemel is dat dan ook. De ontkenning van Satan doet het geloof in de Bijbelse c.q. Christelijke God teniet. Een toegespitsheid op innerlijke ervaringen leidt van God af en voert tot een bedenkelijke experimentatie – met bijvoorbeeld LSD of het boren van een gaatje in je voorhoofd – ter opwekking van die ‘ervaringen’. Lachend en blij lopen deze mensen op de brede weg die naar de Hel voert. Deze mensen hebben ons gebed nodig opdat ze tot het juiste inzicht komen.

 2. Katholieken staan erom bekend dat ze weinig Bijbelvast zijn in tegenstelling tot protestanten. Maar wat ik weet als katholiek is het feit dat Jezus meermalen op de proef gesteld werd door de duivel. Als we niet meer aan Het bestaan van Satan geloven, waarom moest Christus dan aan het kruis ? Waarom liet Maria van Fatima de drie herderskinderen de hel zien ? In het boek waarin een bde wordt beschreven van een kind , Tod Burpo genaamd, lees je dat er zowel een hemel als een hel is. Wat een enorme arrogantie van die Jezuiet. Maakt hij deel uit van de NWO ? Is dit de voorbereiding daarop ?

 3. Waar gelooft deze meneer ten diepste eigenlijk wél nog in? Van binnenuit holt hij zijn eigen orde én de Kerk uit totdat er een veredelde sociale werkplaats of nietszeggende ngo van overblijft. Gelukkig maar dat zelfs de generaal niet aan (de overwinning van) het onbevlekt hart van Maria tippen kan 😉

 4. Ja Watte !!!! Het modernisme op zijn mooist de duivel een symbolisch figuur noemen is de reinste onzin en totaal buiten wat de bijbel openbaart!!!

 5. is dit een jezuïeten-streek? Of is deze meneer te pakken genomen omdat de tegenstander slimmer is dan hij?

  • Deze video is misleidend (wellicht door protestanten gemaakt, die niets van Latijn kennen). Lucifer betekent in het Latijn “Morgenster”, indien men dus in een gebed “Morgenster” zegt, als benaming voor Jezus, dan zal dat klinken als lucifer. Indien de Kerk het over de duivel heeft dan is men eerder geneigd Satan te gebruiken. Als men zegt: ik ga een lucifer gebruiken om de kaars aan te steken, dan gebruikt men toch ook satan niet…

 6. Wordt er met video’s die geplaatst worden op you tube e.d. niet veel gemanipuleerd, zodat vele geestelijk leiders in een kwaad daglicht worden gesteld? Want dat zou ook nog wel eens aan de hand kunnen zijn. Ik heb de link van bovenstaande reactie bekeken en heb deze video al veel eerder gezien. Ik weet niet wat ik ervan geloven moet. En dit werkelijk zo zou, wat doen gelovigen in God dan nog in de Kerk? Dan zou ik zeggen: Stap er massaal uit en geef een duidelijk signaal aan Paus Franciscus. Het gaat ook allemaal zo stroperig. Het schiet niet op.

 7. Volgens uw bronvermelding: Catholic Herald is de Sosa onlangs overleden…

  • Ik denk dat u het over een andere Sosa heeft, Arturo Sosa leeft nog.