Schisma

Kardinaal Burke geeft voor het eerst openlijk toe: Amoris Laetitia is “een wijziging aan de Leer van de Kerk”

Foto: Pinterest

In een nieuw interview geeft Kardinaal Burke voor het eerst openlijk toe dat Amoris Laetitia een “wijziging aan de Leer van de Kerk” is. De vraag blijft uiteraard wanneer de formele correctie van AL zal plaatsvinden, n.a.v. de vijf dubia. Burke gaf eind vorig jaar aan dat dit korte tijd na de Kerstperiode zou gebeuren. We zijn intussen bijna Pinksteren en er is nog altijd niets gebeurd.

Burke vertelt dat hij veel naar verschillende delen van de Kerk reist, hij vindt overal verwarring en verdeeldheid over Amoris Laetitia: tussen priesters, bisschoppen en zelfs bisschoppenconferenties, “en dit is de moeilijkheid wanneer mensen veranderingen trachten te maken zonder respect voor de doctrine – de constante doctrine en discipline van de Kerk – en dus eindig je met soms radicaal andere praktijken van één deel van de Kerk ten opzichte van een ander, en dit kan onmogelijk zo zijn, omdat huwelijk en de Heilige Eucharistie hetzelfde zijn op ieder ogenblik en op elke plaats van de Kerk.” Burke zegt dat er nú komaf moet gemaakt worden met al deze verwarring, en dat het tot een einde moet gebracht worden.

“Dit is één van de redenen waarom wij, samen met drie andere Kardinalen, deze vragen of dubia indienden bij de paus” zodat Bergoglio een groot deel van de verwarring zou kunnen ophelderen. “Verandering moet doctrine en discipline volgen, indien het dat niet doet dan is het ofwel de doctrine aan het afzwakken of zelfs de doctrine en discipline aan het tegenspreken.”

De interviewer zegt dat hij de indrukt heeft dat we bij AL te maken hebben met doctrinaire ontwikkeling, het evolueren van één doctrine naar een andere, zo blijkt. Burke antwoordt daarop: “En dat kan niet zijn. Met andere woorden, doctrinaire ontwikkeling betekent dat we tot een dieper begrip zijn gekomen van wat de constante leer van de Kerk is, en dat we in staat zijn om een er vollere uiting aan te geven, maar dat betekent niet dat we de leer veranderen of dat we er van weggaan, en dat is de moeilijkheid met de mensen die deze interpretatie van het fameuze hoofdstuk 8 een “doctrinaire ontwikkeling” noemen. Als de doctrinaire ontwikkeling betekent dat nu, in de Kerk, diegenen die in onregelmatige huwelijkssituaties leven, de Sacramenten mogen ontvangen, dan is dit geen doctrinaire ontwikkeling: dit is een verandering in de Leer van de Kerk.”

Burke haalt vervolgens een commentator aan – Ross Douthat – die over de interpretatie van AL van een Amerikaanse bisschop, die totaal tegengesteld was aan wat de Kerk altijd heeft geleerd, zei dat vanuit het punt van gezond verstand dit “het einde van de Leer van de Kerk over de onverbreekbaarheid van het huwelijk” betekende – “en ik geloof dat hij juist is“, aldus Burke.

Bron: Thinking With The Church

Categorieën:Schisma

4 antwoorden »

  1. Als men zonde niet meer als zonde mag benoemen dan is er iets grondig fout . Binnen de kerk gelden bepaalde normen absoluut en dat is het tegenovergestelde van relativisme ze staan daarom tegen elkaar. Daarom is dan ook abortus een ware doodzonde tegen het leven men mag deze normen niet zomaar veranderen Jezus woorden waren voor eeuwig ! Tegenwoordig ook in de kerk word alles goedgepraat en zonde bestaat niet meer de mens staat nu centraal dus heel wat zonden van vroeger zijn door de modernisten toegestaan we moeten binnen de kerk het relativisme verwerpen en ook de voorstellen van deze Paus in zijn berucht document .

    • Nooit ben ik vergeten wat ik las op de Mariakalender en dat al eind jaren zeventig van de vorige eeuw: “We leven in een tijd van achteruitgang en verval in onze samenleving, als de zonde geen zonde meer genoemd mag worden.” In die tijd leven we toch al weer heel lang. Wat is er vanaf toen, alleen wettelijk gezien al, net veranderd in ons eigen land en inmiddels ook in veel meer landen? Het is zo ontzettend waar en dat vond ik toen al, maar nu des te meer!

  2. In de natuurlijke orde gaan de dingen vooraf aan de ideeën en in de supernatuurlijke gaat het goddelijk mysterie – de realiteit van God – vooraf aan het geloof, wat het antwoord is van het individu dat daarmee wordt geconfronteerd. Welnu, het is dit principe dat in de Katholieke Kerk tot al haar gebruiken en devoties heeft geleid, zoals samengevat in de uitdrukking ‘lex orandi, lex credendi’ of korter nog ‘ora ut credas’, wat vrij vertaald wil zeggen ‘eerst bidden, dan geloven’. De grote crisis van het geloof, die tot al deze ontsporingen leidt, is het gevolg van een gebrek aan gebed onder de priesters, onder de bisschoppen en onder het volk.

  3. Kardinaal Burke heeft ook een duidelijke brief geschreven over hoe wij tegenover deze Paus moeten staan en Fatima …Priester Peter Klos ….aan te bevelen !