Bergoglio, de levende heilige

Het Vaticaan is wanhopig en lanceert opnieuw een stunt om het imago van Bergoglio wat op te krikken

Het Vaticaan heeft de ‘award-winnende’ documentairemaker Wim Wenders opgetrommeld om een film te maken over Bergoglio, welke vanaf 18 mei in de cinemazalen te zien zal zijn: “Paus Franciscus – een man van zijn woord.” De zoveelste poging om Bergoglio’s imago op te krikken…

In een praatprogramma op de Amerikaanse zender Fox News werd deze aankomende film bediscussieerd. Laura Ingraham vroeg zich af waarom het Vaticaan een PR-campagne lijkt gelanceerd te hebben vijf jaar nadat Bergoglio ‘paus’ werd. Over de titel van de film zei zei: “Moet je dat wel zeggen? Tenslotte ben je toch de paus?”

Raymond Arroyo van EWTN, die ook in het praatprogramma aanwezig was, zei dat de documentairemaker Wim Wenders gerecruteerd werd door het Vaticaan. De 72-jaar oude Duitse filmmaker werd geboren in een katholieke familie en is 5 keer hertrouwd. Wenders heeft ook muziekvideo’s voor U2 en Talking Heads geproduceerd.

“Waarom sponsort het Vaticaan een film over hun baas?” vroeg Arroyo, en hij noemde het een publiciteitsstunt, een sentimentele video. “Sommigen zeggen dat dit een poging is om de Paus te isoleren en hem te beschermen van kritiek die hij over zich heeft gekregen de afgelopen 5 jaar vanwege de veranderingen in de kerkelijke leer, praktijk en doctrine  – en dat is een grote zorg voor sommigen.”

Het lijkt erop dat het Vaticaan met deze film het imago van Bergoglio wat wil oppoetsen, maar dat Bergoglio hierdoor misschien ook zijn eigen zelfbeeld wil opkrikken: “Kijk, wat ben ik toch goed!”

Bron: LifeSite


Hij [De Valse Profeet] heeft zijn positie zorgvuldig gemanipuleerd en spoedig zal, te midden van zijn luisterrijk hof, zijn hoogdravende gedrag gezien worden. Zijn trots, arrogantie en zelfobsessie zullen in het begin zorgvuldig voor de wereld verborgen worden. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting te horen zijn, als de trompetten schallen om zijn ambtstermijn als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten. Hij, die het waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet spreken want hij komt niet van Mij. Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren (Boek der Waarheid, de Heer op 8 maart 2013).

15 antwoorden »

 1. Welke film ze ook van de huidige paus blijven uitbrengen , je moet aandacht hebben aan wat hij leert en in praktijk brengt en dat is in strijd met zijn voorgangers , de traditie en de Bijbelse leer en openbaring van God. Zelfs geen paus mag deze leer die Jezus bracht veranderen of aanpassen aan zijn tijd . Jezus woorden hebben eeuwige waarden en zijn voor altijd van kracht en geen paus mag deze veranderen, en deze nederige paus doet het wel, wat is hij dan? Ik zou zeggen een valse profeet ?

   • Beste Hero, niemand zegt dat hij een profeet zou zijn… Wij geloven dat Bergoglio de voorzegde Valse Profeet is op basis van de voorzeggingen uit het Boek der Waarheid
    , het Ware Leven in God (Vasulla Ryden) en profetieën van heilige geestelijken zoals de voorzegging van Aartsbisschop Fulton Sheen. Een valse profeet is iemand die dwaalleer verkondigt, het volk Gods te gronde richt en ze doet afvallen van het geloof. Bergoglio is dé Valse Profeet bij uitstek, omdat hij zich als de paus, de godsgezant of de gezant van Christus voordoet.

 2. Bergoglio zegt: “We moeten leren luisteren en het samen doen!” Als u nou eens het goede voorbeeld gaf wat dit betreft dan maakte u mij blij! Hij zegt ook dat we geen twee heren kunnen dienen en moeten kiezen tussen God of het geld (de Mammon). Dat is correct, maar hij vergeet erbij te zeggen dat de meesten naast het geld alleen maar zichzelf dienen, met zichzelf geobsedeerd zijn. En is dat niet Bergoglio ten voeten uit? Hij is altijd al met een egotour bezig geweest. Deze promotiefilm van de goedlachse “pappa” Bergoglio bevestigt dat.

  • Beste … Redactie,
   |
   er is zowel een taalprobleem, als psychologisch — want indien mgr Fulton Sheen, zegt dat : “de dagen der apokalyps zijn aangebroken”, dan denken de_mensen, dat : DE FILM AL DRAAIT — terwijl DE FILM nog alleen maar is aangekondigd op een groot billboard — en na ’n tijdje zullen de_mensen zeggen, dat : DE FILM toch wel VOORBIJ zal zijn !? -(( terwijl alles juist nog moet gaan gebeuren …!?

   • De dagen van de Apocalyps worden door hem heel breed genomen. In principe kan men stellen dat ze reeds een aanvang namen vanaf Fatima (1917), of vanaf Vaticanum II (de ‘kerkrevolutie’ en seksuele revolutie)… Dat hangt allemaal af van hoe je het interpreteert. Maar Fulton Sheen zei: Hij ZAL… Dat ging dus over de toekomst. En die toekomst is nu. Sheen had het heel juist. Zie ook de profetie van St. Franciscus van Assisië die spreekt over een valse paus. Over Benedictus: zie de profetie van st. Pius X.

  • @redactie
   paus Pius X, sprak niet over een latere paus met dezelfde geboorte naam, doch over eentje met dezelfde paus`naam !! -( zie >
   https://restkerk.net/2013/10/23/profetie-van-h-paus-pius-x/
   |
   tevens doelde Pius X, niet op de aller`laatste paus, maar op de nu spoedig komende : interimpaus — want, Pius zag de verwoesting van het Vaticaan — en van Petrus Romanus weten wij al, dat hij de Zetel (( dus logischerwijs ? )) gaat verplaatsen naar : zuid- Jordanie

 3. Deze paus spreekt als de slang die de eerste mensen tot zonde bracht . De slang mengde waarheid en leugen bij elkaar en de bron van elke misleiding en leugen is de satan de vader van de leugen, de oorsprong van de leugen die zo de wereld in kwam !

 4. Zo n film is gewoon een stuiptrekking van een valse profeet. Ook met deze film zal de wolf in schaapskleren mensen misleiden maar het meeste kwaad is al geschied. De kerken zijn leeg en er is totaal geen interesse meer in of eerbied voor, het Heilig Woord van God, dat Leeft en Waarheid is. Het is ongelofelijk dat bergoglio zelfs nu God niet vreest.
  Wanneer je het Boek der Waarheid leest van MDM dan zie je hoe profetie na profetie uitkomt. Bidt om onderscheidingsvermogen en God zal het je geven.
  Ik wil de lezers wijzen op de facebookpagina van De Waarschuwing:
  https://www.facebook.com/dewaarschuwing/

 5. @knightofgodslight …
  ons aller FB, claimt niet een profeet te zijn, dus nergens — maar als paus, claimt hij wel het (formele) APOSTELSCHAP — de volgende stap is dan, om te bezien wat FB, in de praktijk van dat APOSTELSCHAP, er zogezegd van terecht brengt …!?

 6. @redactie …
  |
  serieus, met alle begrip — maar de bijbel kent ook >
  |
  VALSE APOSTELEN … (!!!)
  SLECHTE HERDERS …
  FOUTE LEERAARS …
  |
  NB : indien men spreekt over > “DE valse profeet”,
  dan refereert dat aan : de groote valse profeet uit
  Openbaring, die tenslotte tegelijk met *het beest*,
  in de poel des vuurs beland — tevens zegt de bijbel,
  dat ‘r vele (kleinere) valse profeten & antichristenen
  zullen zijn -( maar uiteraard, ligt de term : DE “valse
  profeet”, best lekker in de mond !? — ‘k snap het …

 7. De valse profeet uit de Bijbel is de tegenstander van de grote Monarch.

  St.Hilarion wijst Nederland aan als het land waar de Leeuw cq. Adelaar vandaan komt die de kerk zal vernieuwen.. (precies zoals ook door Nostradamus wordt aangegeven) en die dus de grote Monarch is..hij komt uit het Noorden, dat is Nederland met een leger van uitverkorenen, Vassula zal er ook bij zijn zoals er staat geschreven.

  Openb.19:11 betreft het 6e zegel ..dat is bij Vassula duidelijk aangegeven…vers 20 betreft dus alleen de dood van de valse profeet in dat oordeel van het 6e zegel.

  Het oordeel (de 3 duistere dagen en de Waarschuwing) van het 6e zegel staat in zijn betekenis in relatie met het LAATSTE OORDEEL.. vandaar is het, waarom ook de antichrist daar in vers 20 genoemd wordt, ofschoon hij pas later zal optreden, een korte tijd voor het laatste oordeel.
  De valse profeet verschijnt dus VOOR de Waarschuwing (6e zegel).
  In de profetie bij Vassula worden twee valse profeten beschreven, 2 taferelen in 1 schilderij …hetgeen de usurpator paus zal doen en de feitelijke valse profeet met zijn wonderen en tekenen en tekenen in de lucht.

  Het 6e zegel is de geboorte van de nieuwe hemel en nieuwe aarde in zijn éérste fase ..het tijdperk van de Heilige Geest. …de mens is daar nog onderhevig aan de dood…

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

 8. Aan de redactie,

  De Duitse paus is de laatste paus in dit tijdperk en o.a. daarom is hij dan ook niet Petrus Romanus.

  Als Benedictus de laatste paus was dan waren we nu in het tijdperk van de antichrist en was het “1000”jarig Rijk van Vrede al voorbij. Jesaja 24:22-23.

  • (Piet>
   “” Aan de redactie, de Duitse paus is de laatste paus in dit tijdperk en o.a. daarom is hij dan ook niet Petrus Romanus ? — Als Benedictus de laatste paus was dan waren we nu in het tijdperk van de antichrist “”
   |
   @Piet …
   het was paus Pius_X, welk twee visioenen had, waarin hij zag hoe : het Vaticaan verwoest werd onder OORLOGs geweld — tevens zag hij dat : een latere (dus niet een laatste) paus met dezelfde paus`naam als hijzelf, het Vaticaan verliet -(( om plaats te maken voor zijn opvolger !? ))- deze opvolger, Petrus Romanus, wordt nog gekozen op de rokende puinhopen, maar verplaatst wel de Zetel naar zuid-Jordanie …
   |
   PS : er zullen na dit (uitgevochten) SCHISMA, dus ahw #twee “moeder kerken” zijn, waarvan ‘r eentje opgaat in de wereldkerk, plus de andere NIET …

 9. Paus Franciscus wordt door velen als dé valse profeet gezien, maar hij kan ook één van de vele valse profeten zijn.
  Wie zou de wonderen doen, die velen zal verblinden en hem dan als een God zullen aanbidden?
  De Valse Profeet of de Antichrist?
  Paus Franciscus zie ik niet zozeer wonderen doen, integendeel. Maar hoe groot is het percentage van (katholieke) gelovigen die in verwarring zijn geraakt? Het percentage ligt bij behoudenden lijkt mij groter, maar ook bij progressieven lijken er nu soms ook twijfel te komen.