Profetie van H. Paus Pius X

pius-benedictus

Wanneer Paus Benedictus op 19 april 2005 de Stoel van Petrus innam, vroeg hij om gebed: “Bid voor mij, opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven. Laat ons bidden voor elkaar, dat de Heer ons zal dragen en dat we leren elkaar te dragen.”

De Heilige Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie, was een audiëntie aan het geven toen hij plots in extase ging en profeteerde:

“Ik heb een van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam, die vluchtte over de lijken van zijn kudde. Hij onderkomen vinden in een schuilplaats, maar na een tijd van respijt zal hij een wrede dood sterven. Respect voor God is verdwenen uit de harten van de mensen. Ze willen zelfs de herinnering aan God uitwissen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld.”

Terwijl hij in een mystieke trance was, had deze heilige paus een beeld van onze tijd, waar veel mensen “zelfs de herinnering aan God zouden willen uitwissen”. En wie is nu die opvolger op de troon van Petrus, die dezelfde naam zal dragen als Pius X, en die Rome zal moeten vluchten om uiteindelijk een wrede dood tegemoet te gaan? Paus Pius X werd geboren als Guiseppe Melchiorre Sarto op 2 juni 1835. Paus Benedictus XVI werd geboren als Joseph Aloisius Ratzinger op 16 april 1927. Guiseppe is Italiaans voor Jozeph.

Nogmaals een profetie die aantoont dat paus Benedictus de laatste ware paus op aarde is.