Bergoglio, de levende heilige

FAKE NEWS: Benedictus zou in een nieuwe brief de theologie van Bergoglio onderschrijven…

Paus Benedictus zou op 7 februari een brief hebben verstuurd naar Mgr. Dario Vigano, waarin hij Bergoglio lof toezwaait en een recente uitgave van een reeks boeken over de theologie van Bergoglio zou onderschrijven, net vóór de 5de verjaardag van Bergoglio’s “pontificaat.”

Dit is de betreffende tekst:

Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Danku voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus  ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Maar de media (ook de Vaticaanse) liet bewust de laatste alinea weg waarin Benedictus zegt:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen.

Ik ben er zeker van dat u dit zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

De uwe,

Benedictus XVI

Het was Sandro Magister die dit ontdekte en de volledige brief publiceerde. Benedictus onderschrijft de ‘theologie’ van Bergoglio dus NIET, want hij heeft de boeken nooit gelezen. Volgens analisten wil hij in deze brief vooral zichzelf verdedigen, als zou hij op een voetstuk zou hebben gestaan en geen voeling hebben gehad met de hedendaagse katholieken. Benedictus liegt dan ook niet als hij beweert dat Bergoglio theologische en filosofische scholing heeft gekregen, maar hij zegt niet van welke aard die waren…

Neumayer zei over Bergoglio’s vorming:

Zijn geest “werd gevormd door alle ketterijen en ideologieën van na de Verlichting, van Marx tot Freud tot Darwin. Hij is de realisatie van Kardinaal Carlo Martini’s visie van een Modernistische Kerk die zich buigt naar de ketterijen van de Verlichting.” Op bijna alle intellectuele fronten is Bergoglio “een volgeling van de Modernistische school. Hij is een student van Modernistische Bijbelse Wetenschap, dat kan gezien worden door zijn onnozele interpetaties van bepaalde passages in het Evangelie: zoals toen hij het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen als een metafoor omschreef, en niet als een mirakel.”

Waar we echter niet om heen kunnen is dat hij zou gezegd hebben dat ze de innerlijke continuïteit van de pausschappen zouden weergeven… Welke continuïteit…? Indien Benedictus de boeken zou lezen, zou hij niet meer spreken van continuïteit. Op z’n minst bizar dat Paus Benedictus dit wil beweren, hij die al sinds maart vorig jaar in de clinch ligt met Bergoglio, en geen woord meer tegen hem spreekt, en in de begrafenisspeech van Kardinaal Meisner in juli vorig jaar zei dat de Kerk aan het kapseizen is…

Bron: LifeSite

24 antwoorden »

 1. Zo bizar vind ik dit niet dat Benedictus schrijft “de boekjes helpen de innerlijke continuïteit weer te geven”. Als hij direct daarna schrijft dat hij de boekjes niet gelezen heeft, geeft dat aan dat hij bedoelt: “ik ga ervan uit dat ze helpen etc.”. Het is duidelijk een diplomatiek antwoord. Vergeet niet dat hij in het midden van een slangenkuil zit. In onze tijd vermoordt men tegenstanders alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Hij bewaart zijn kruit voor als het echt nodig is en dan hebben we meer aan een levende dan een dode Benedictus.

 2. In de Catechismus van het Theologisch Modernisme, nu meer dan een eeuw geleden door Paus Pius X uitgegeven, staat het volgende: “Rest nog wat bij de Modernisten de hoogste prioriteit geniet. We spreken over hun wens om tot een hervorming van het geloof te komen. Al het andere is secundair. Geen enkel gebied is veilig voor hun bemoeizucht. Hun eerste doelwit is het filosofisch en theologisch onderricht zoals dat op de seminaries geschiedt. Ten aanzien van het filosofisch onderricht dient de middeleeuwse scholasiek te worden gerangschikt onder de verouderde filosofische systemen, die hun nut reeds lang zouden hebben overleefd. De nieuwe aanwas van seminaristen dient voortaan uitsluitend kennis te maken met de moderne filosofie. Dat alleen zou een gepast antwoord geven voor onze huidige problematiek.” Het is deze doelbewuste politiek die in onze tijd zijn wrange vruchten levert. Voorwaar een duivels plot. Geen middel wordt geschuwd om hun zin door te drijven. In hun hoogmoedige trots vinden ze dat het doel de middelen heiligt. Hun lijfspreuk is: “Niet goedschiks dan maar kwaadschiks!” (nolens volens) Dat zou goed passen op het wapenschild van ‘paus’ Franciscus.

 3. Benedictus zei : dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken, waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming
  |
  NB : als je dan nog geen! nattigheid voelt ?… [:-)

 4. Het blijft hoe dan ook een nogal verwarrende brief die niet van innerlijke consistentie getuigt, hoewel we dat laatste van Benedictus XVI gewend zijn.
  Voor ieder wat wils, zo lijkt het. Toegegeven, dat laatste is dan wél weer congruent.

 5. Daar kan ik maar weinig geloof aan hechten of het moet zijn dat Benedictus onder druk dit heeft gezegd deze twee hebben theologisch een zeer andere visie, zeer bizar !

 6. Hoe lang zal het duren voordat de onrust van binnen uit de Kerk volop naar buiten komt? En niet alleen de media bereikt maar ook de slapende parochies?

  • Hoe lang zal het duren voordat de onrust van binnen uit de Kerk volop naar buiten komt? En niet alleen de media bereikt maar ook de slapende parochies?
   |
   NB : aller`eerst, zodra FB *iets* overkomt, danwel door de Curie buiten functie wordt gesteld — en dan, zodra men de interim benoemt — vervolgens als de modernisten in opstand komen — tenslotte, wanneer de gelovigen op de rokende puinhopen van het Vaticaan, Petrus Romanus kiezen tot hun laatste paus

 7. Het altaar van het Vaticaan ,is een stoel voor een Nephilim ,ook de enorme deuren zijn niet voor mensen gemaakt .als je het altaar omdraait is het een dood schaap ,ze zitten te wachten op hun Elien meester ,lucifer

  • @edwin …
   de bijbel zegt bijzonder veel, over de alien (vreemdelingen), alsook hun meester : lucifer — maar dan moet je de boeken : Jesaja t/m Maleachi, wel op een dieper niveau LEZEN

 8. Het is allemaal heel simpel. Vrijmetselarij heeft met vrijmetselaar Bergoglio de Petrustroon in bezit. Enige remedie is dagelijks de machtige Rozenkrans bidden en het dragen van het Bruin Scapulier. Maar vrijwel niemand is geinteresseerd en dus kan deze vrijmetselaar, die dus per definitie niet langer katholiek is, gewoon zijn gang gaan. Het oordeel van Christus over ons katholieke-christenen die de volle waarheid werd gegeven, zal verschrikkelijk zijn. Want wij hadden de wereld of tenminsten miljoenen zielen kunnen redden en dat hebben we niet gedaan. Zo simpel is het.

 9. Een tip van Edwin Vissers:
  Joodse jongen getuigt over Jezus zonder Hem te kennen… bij een uittreding. Aan hem wordt ook gezegd wanneer WW3 begint:
  Joodse jongen Bijna Dood Ervaring. Ziet toekomst Israel Nederlands ondertiteld.

  Voorzegging: zie op 38:52.

  Rabbijn vraagt: Hoe kan ik weten wanneer al deze dingen zijn begonnen?
  -Nathan: Het zal komen in een klap. En ten eerste is het al begonnen.

  Rabbijn: Is het al begonnen?
  -Nathan: Zoals ik het zag is dit begonnen op 27 Elul(11 september 2015).

  • @ Edwin Vissers,

   Bedankt Edwin en Eric voor mij is eens te meer een bevestiging dat we volop afsteven naar die grote oorlog. Dat Jezus Christus het pand Israël uit handen zou laten glippen aan de andersgelovigen ( de moslims.) vergeet dit maar heel snel. Zei die denken zijn beloofde land
   van zijn uitverkoren de Joden & Christenen even zal mogen inlijven, zal vanwege God een dreun krijgen en vermorzeld worden dat over islamitisch rijk zelfs niet meer zal gesproken worden.

   Met andere woorden iedereen die de Staat Israël maar iets zal in de weg staan zal gewoon worden uitgevaagd. Omdat niet zijn volgelingen zijn, maar deze van gevallen Engel Lucifer- de Duivel had het toch op een akkoord gegooid met God/ Jezus. Voor 100 jaar om te bewijzen dat hij Lucifer god is, maar zo als we weten erkend heer Jezus geen afgoden.
   ( De honderd jaar helaas voorbij.)

   Hij zal ons allen laten zien wie de echte Liefhebbende God is, hij zal terug nemen at van hem of hij beloofd heeft. Met andere woorden ondanks Gog/Obama Israël ten gronde wil richten, zal het land zo groot worden zoals hij beloofd heeft en daar zal Saoedische grondgebied mee onderdeel van uitmaken.

   Ik denk dat we deze jonge joodse jongen hel serieus moeten nemen en dat op elk ogenblik in volle hevigheid kan losbarsten.
   Voor de rest moet ge toch maar eens goed luisteren, hoe groot deze God wel is. Hij kreeg er een stijve nek van en dit heb ik niet al meer gehoord en gelezen.

   Het bijzonder is dat wij God trouw zijn en hem beminnen en bidden – ons overgeven aan hem met onze kleine nietigheid.
   Zodat hij ons kan beschermen- ga naar de Heilige Mis en neem de Hostie op je tong zoals het hoort – bid bid bid en ga Biechten. Zoek priester die Heer Jezus trouw zijn gebleven, het zal u rust geven en hij zal ons helpen.
   Blijf in de Heer geloven als een kindje die naar zijn papa roep of Abba zegt

   In Christo,

   met vriendelijke groeten,

   Br. Jacob

 10. @eric
  het gruwelijke hoogtepunt van de #3e Wereld Oorlog, komt straks — maar inderdaad wordt WO-III, zogezegd “in_hoofdstukken” uitgevochten -( deze term heb ik van Benedictus )- na dat gruwelijke hoogtepunt, komt UTOPIA — en dan tenslotte die Groote Verdrukking, welke tussen de 15 en de 22 jaar zal gaan duren
  |
  NB : aan het begin van die verdrukking, zullen de christenen niet vervolgd, maar juist geKNUFFELD
  |
  PS : een verdrukking van slechts zeven jaar -( volgens de pinkster evangelicale leer )- komt niet uit de bijbel, maar : uit de koran !!

 11. ik heb vroeger ook deze video gezien van deze Joodse jongen en zijn bijna dood ervaring die vooral Joods gekleurd is en enige voorzichtigheid op zijn plaats is . maar het is en blijft verbazend hoe hij inderdaad een beschrijving geeft van Jezus met zijn aroma van Heiligheid en ook de Messias is reeds over de wereld bekend zeer interessant !!!

 12. Eric …op 17/03/2018 om 16:34,

  Waarschijnlijk gaat het hier niet over Jezus Christus maar de over Heiland (door Maria aan Marie Julie Jahenny zo genoemd) voor de Joden en dat is de katholieke grote Monarch…. want als ik het goed heb begrepen wordt er gezegd dat hij na berouw niet meer zal zondigen.

  • Christenen zien Jezus niet als louter aardse mens, voor veel Joden is dat nog steeds niet goed duidelijk, misleid als zij nog (willen?) zijn.
   Maar ik denk ook dat de nadruk op nederigheid ligt. Het valt me op dat veel geestelijke woorden vanuit visioenen en in de H.Schrift en zelfs in gebeden nogal sterk onderrichtend bedoeld zijn.

 13. http://tradcatknight.blogspot.nl/2018/03/6-reasons-why-francis-is-not-biblical.html?m=1

  NB : een grote zondaar, hoeft zeker`niet DE groote antichrist te zijn — want, de boeken Jesaja t/m Maleachi, geven ons zeer sterke aanwijzingen, dat [A] : hij komt met een groot & almachtig leger — dat [B] : hij verandert de aarde in een open graf — en [C] : hij vervolgt de RK gelovigen -((dus ook die laatste paus Petrus Romanus))- [D] : hij bouwt DE groote (#4e & laatste) TEMPEL — en [E] : hij stopt de ELITE in de gevangenis !! — voorts start hij een knuffel campagne tav de christenen
  |
  PS : de christenen zullen vooral blootstaan aan groote verleidingen !? — daarentegen de humanisten (“mensen”), krijgen een groot pak slaag, wat ze amper overleven — het is DE ideale tijd, om de gehele wereld te evangeliseren_!!

 14. >> nog effe dit ? — Paulus spreekt over het moment waarop het joodse volk, massaal tot diep geloof zal gaan komen >
  |
  “… want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis — een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnen gaat …” {Romeinen 11:25}
  |
  NB : tijdens Utopia, moeten alle KERKEN + synagoges fuseren, van de UN — de protestanten doen wel mee, maar Petrus Romanus weigert — dat is ook DE rede waarom naderhand, de RK gelovigen vervolgd gaan worden, straks in die laatste eindtijd

 15. Jacob de Meerdere schreef:
  een bevestiging dat we volop afsteven naar die grote oorlog. Dat Jezus Christus het pand Israël uit handen zou laten glippen aan de andersgelovigen ( de moslims.) vergeet dit maar heel snel. Zei die denken zijn beloofde land
  van zijn uitverkoren de Joden & Christenen even zal mogen inlijven, zal vanwege God een dreun krijgen en vermorzeld worden dat over islamitisch rijk zelfs niet meer zal gesproken worden.
  Met andere woorden iedereen die de Staat Israël maar iets zal in de weg staan zal gewoon worden uitgevaagd

  @Jacob …
  die grote OORLOG was al in 1982 bekend — maar wat je misschien hier niet`bewust doet, dat is : proclameren … dat is de meest riskante vorm van PROFETIE — doch dan moet je wel heel zeker weten, dat : jij en Jezus, zogezegd op EEN LIJN zitten -( weet je dat zeker ?

  • @ Hero de Jong { Profeet }
   Beste ik ben geen profeet, kan alleen maar zeggen dat ik rotsvast in Heer Jezus mijn/onze enige levende barmhartig Lam. Hij die zijn leven voor ons allen gegeven heeft en aan het kruis voor de mensheid is willen sterven. God maar ook mens is willen zijn, is toch allemaal van het toeval te veel. En ja hij God heeft het beloofde land aan de Israëlieten beloofd en ze zullen het krijgen. Palestijnen denken iets te krijgen, niets zullen ze krijgen. Omdat Jeruzalem altijd al aan de Joden toebehoord heeft, daar mag Gog/Obama nog zoveel doen als hij wil Donald Trump heeft de juiste kaart genomen en naar God geluisterd. Om in Jeruzalem de nieuwe Amerikaanse ambassade te bouwen.
   God heft in het verleden de Israëlieten al meermaals bijgestaan of niet soms.
   In de vorige schrijven schreef ik ook dat God totaal geen afgoden duld, Wij in het westen laten ons voorschrijven dat we diversiteit moeten omarmen en dat is goed dat onze medebroeder en zusters goed ontvangen. maar wil dat zeggen dat onze wortels moeten loochenen, neen mijn beste. Er zijn maar twee religies op de wereld die door God erkend zijn. Wil dat zeggen dat ik voor mensen die geen geloof of een ander belijden moet miskijken, neen want ze zijn ook kinderen van die liefhebbende God. Een liefhebbende God vraagt niet om zijn kinderen die andersgelovig zijn de kop af te hakken.
   Beste ge moet dat Joods filmke maar eens heel goed bekijken en liefst meerdere malen bekijken en laten bezinken, het is enorm leerrijk.
   Laten bidden voor onze broeders en zusters om de vrede te mogen bekomen, door gebed kan er weel ellende voorkomen worden.
   Mochten de Arabieren morgen allemaal Christenen/Joods worden, dan zou het probleem mogelijk opgelost kunnen zijn??

   Weet een ding mijn beste, wij zijn maar heel nietige wezentjes die denken dat ze alles kunnen. Maar het juist dit dat aan een hoger wezen laat beslissen en rechtvaardig is, ik vertrouw hem blindelings en laten we lief voor elkaar zijn ook van wie ge niet houd.
   Hij God is de A. & O. en is onze dirigent en Leider/Lijder.

   In Christo,

   Br. Jacob

 16. @jacob …
  let op : zelf, behoor ik als christen, tot de stam ASER — en dat is toch niet zo! raar, als je het volgende weet >
  |
  israel = joden + christenen
  |
  want nu bestaat er nog een formele scheiding, ooit ontstaan na de verwoesting van de Tempel — maar spoedig, zullen KERK & synagoge weer her`enigd gaan worden tijdens de grote FUSIE tot : DE_wereldkerk …
  |
  over het land israel, waar momenteel de stammen Juda + Benjamin wonen, is geprofeteerd dat ‘r tijdens de nu komende groote oorlog, dusdanige problemen ontstaan met ’t drinkwater, dat ‘r nog maar voor ’n deel van de joodse mensen daar, drinkwater zal zijn — met als gevolg, een groote EXODUS naar europa & amerika — de UN tenslotte, zal het land weer gaan her`bevolken met : cultuur christenen, die daar vervolgens op gruwelijke manier de_beest zullen uithangen -( dat hebben de oude profeten gezien …