FAKE NEWS: Benedictus zou in een nieuwe brief de theologie van Bergoglio onderschrijven…

Paus Benedictus zou op 7 februari een brief hebben verstuurd naar Mgr. Dario Vigano, waarin hij Bergoglio lof toezwaait en een recente uitgave van een reeks boeken over de theologie van Bergoglio zou onderschrijven, net vóór de 5de verjaardag van Bergoglio’s “pontificaat.”

Dit is de betreffende tekst:

Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Danku voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus  ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Maar de media (ook de Vaticaanse) liet bewust de laatste alinea weg waarin Benedictus zegt:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen.

Ik ben er zeker van dat u dit zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

De uwe,

Benedictus XVI

Het was Sandro Magister die dit ontdekte en de volledige brief publiceerde. Benedictus onderschrijft de ‘theologie’ van Bergoglio dus NIET, want hij heeft de boeken nooit gelezen. Volgens analisten wil hij in deze brief vooral zichzelf verdedigen, als zou hij op een voetstuk zou hebben gestaan en geen voeling hebben gehad met de hedendaagse katholieken. Benedictus liegt dan ook niet als hij beweert dat Bergoglio theologische en filosofische scholing heeft gekregen, maar hij zegt niet van welke aard die waren…

Neumayer zei over Bergoglio’s vorming:

Zijn geest “werd gevormd door alle ketterijen en ideologieën van na de Verlichting, van Marx tot Freud tot Darwin. Hij is de realisatie van Kardinaal Carlo Martini’s visie van een Modernistische Kerk die zich buigt naar de ketterijen van de Verlichting.” Op bijna alle intellectuele fronten is Bergoglio “een volgeling van de Modernistische school. Hij is een student van Modernistische Bijbelse Wetenschap, dat kan gezien worden door zijn onnozele interpetaties van bepaalde passages in het Evangelie: zoals toen hij het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen als een metafoor omschreef, en niet als een mirakel.”

Waar we echter niet om heen kunnen is dat hij zou gezegd hebben dat ze de innerlijke continuïteit van de pausschappen zouden weergeven… Welke continuïteit…? Indien Benedictus de boeken zou lezen, zou hij niet meer spreken van continuïteit. Op z’n minst bizar dat Paus Benedictus dit wil beweren, hij die al sinds maart vorig jaar in de clinch ligt met Bergoglio, en geen woord meer tegen hem spreekt, en in de begrafenisspeech van Kardinaal Meisner in juli vorig jaar zei dat de Kerk aan het kapseizen is…

Bron: LifeSite