Mgr. Liesen slaat mea culpa: ‘Het is de schuld van de bisschoppen dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen’, en zegt dat hij niet tevreden is met de koers die ‘paus Franciscus’ vaart

Restkerk had opnieuw een gesprek met mevrouw Magda De Ley, die recent op bezoek was bij Mgr. Cosijns, en die dit keer naar Nederland is gegaan, om Mgr. Liesen aan de tand te voelen. Opnieuw had ze een een bundeltje meegenomen met tekst en uitleg waarom de woordkeuze […]

Kardinaal Müller opnieuw: ‘Geen macht in de hemel en op aarde, noch een engel, noch de paus’, kan de leer van het sacrament van het huwelijk veranderen

Kardinaal Müller, de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, heeft opnieuw enkele sterke uitspraken gedaan. In een interview met het Italiaanse blad Il Timone, werd Müller gevraagd of de leer die herbevestigd werd door Paus Johannes Paulus II in Familiaris Consortio, nog steeds geldig is. Johannes Paulus […]

Vaticaan publiceert ‘onofficieel’ antwoord op de dubia, zogezegd om de ‘bezorgdheden’ in de traditionele kringen op te helderen

Kardinaal Francesco Coccopalmerio, president van de Pauselijke Raad voor Legislatieve teksten, heeft een nieuw boek geschreven dat op 8 februari werd uitgegeven. Het 56-pagina lange boekje is getiteld: ‘Het Achtste Hoofdstuk van de Post-Synodale Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia. Twee feiten geven aan dat de tekst Bergoglio’s goedkeuring kreeg, […]

Q&A met Bergoglio tijdens slotvergadering USG

140 hoofden van mannelijke religieuze ordes en gemeenschappen kwamen op 25 november 2016 in de synode-aula samen om de 88ste algemene bijeenkomst van de USG (Unie van Generale Oversten) te concluderen. Tijdens deze slotvergadering stelde Bergoglio zichzelf ter beschikking van de aanwezigen om spontaan de vragen die zij […]

Opnieuw traditie-vriendelijke bisschop ontslagen – deze keer in de Filipijnen – nadat hij Mariaal bedevaartsoord goedkeurde

Aartbisschop Ramon Cabrera Arguelles van Lipa, in de Filipijnen, werd op ‘vervroegd pensioen’ gestuurd vanwege zijn standpunt over een niet-goedgekeurd Mariaal verschijningsoord. Bergoglio ontsloeg afgelopen vrijdag Aartsbisschop Ramon Cabrera Argüelles, 72, zoals bekendgemaakt werd in een persbericht van het Vaticaan. Tegelijkertijd werd een opvolger aangeduid, Mgr. Gilbert Gercera, […]

De 5 dubia waar Bergoglio weigert op te antwoorden

Nog even voor alle duidelijkheid, dit zijn de letterlijke ‘dubia’ die door de vier kardinalen (Burke, Meisner, Brandmüller en Caffarra) aan Bergoglio werden gegeven, en waar Bergoglio tot op heden weigert op te antwoorden: De dubia Er wordt gevraagd of, volgend op de bevestigingen van Amoris Laetitia (300-305), […]

Grootkanselier Boeselager van de Orde van Malta, die door Bergoglio gerehabiliteerd werd: ‘Kardinaal Burke is de veroorzaker van de onrust’

In een explosieve persconferentie op 2 februari, bedankte de ‘gerehabiliteerde’ Grootkanselier van de Orde van Malta, Albrecht Boeselager, Bergoglio voor zijn “leiding” die de crisis in de Orde hielp beëindigen, terwijl hij Kardinaal Burke de schuld gaf van de onrust. Boeselager benadrukte dat de acties van Bergoglio de […]