In het Vaticaan kan men opnieuw niet geloven dat hun ‘broeder Judas’ in de Hel zou zitten

In een artikel met als titel ‘Onze broeder Judas’ welke recent verscheen in de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano, wordt opnieuw de katholieke leer in twijfel getrokken dat Judas – die na zijn verraad van de Heer wanhoopte aan Gods barmhartigheid (een zonde tegen de H. Geest) en zichzelf van het leven beroofde – naar de Hel zou zijn gegaan. Dàt kunnen ze daar in het Vaticaan niet verteren!

Het artikel werd geschreven door eerwaarde Simone Caleffi. Hij schreef o.a.: “Echter, wie kan er zeker zijn van Judas’ eeuwige verdoemenis?” Hij beweerde dat de verraderskus die Judas aan Jezus gaf, “een kus van vriendschap” was, en dat het niets meer betekende dat “een uiting van respect” voor zijn Meester. Verder beweerde hij in het artikel dat Jezus die ‘oneindig barmhartig’ is, zijn leven ook voor Judas had gegeven, “de meest onfortuinlijke, wanhopige en schuldige van zijn vrienden”.

“Onze broeder Judas”. Ja ‘hun broeder’ in het verraad, maar niet mijn broeder!

In 2021 werd op Goede Vrijdag Judas Iskariot eveneens ‘geëerd’.

Echter, Jezus zegt zelf in het Evangelie, bij de instelling van de H. Eucharistie, dat hij zijn Bloed zal vergieten “voor velen”, maar niet “voor allen”.

Jezus spreekt in het Evangelie met niet al te mooie bewoordingen over Judas. Reeds in het begin noemt hij hem een “duivel”.

Tijdens het Hogepriesterlijk gebed zegt Jezus duidelijk dat Judas verloren is gegaan:

“Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden.”Joh. 17,12

Tijdens het Laatste Avondmaal zei Jezus:

“Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!”Matt. 26,24

Als Jezus zegt dat het beter was dat hij niet geboren was, dan wil dat zeggen dat hem een verschrikkelijke eindbestemming wachtte, een vreselijk lot waar nooit meer een einde aan komt…

De Judassen in de Kerk voelen zich ongemakkelijk bij de gedachte dat de verrader – voor wie zij sympathie koesteren – in de Hel zou zitten, en daarom geven ze er een flinke draai aan. Maar als ze zich niet bekeren, zal hen hetzelfde lot beschoren zijn. “Gaat weg van Mij, vervloekten…” Anderen dan, geloven zelfs niet dat de Hel bestaat (zoals Jorge Bergoglio).

Bron: LifeSiteNews