Op Goede Vrijdag eerde L’Osservatore Romano… Judas Iskariot

De Goede Vrijdageditie van L’Osservatore Romano, de krant die uitgegeven wordt door het Vaticaan, eerde op de eerste drie bladzijden Judas Iskariot, de verrader van Christus. Dit toont welke geest er momenteel heerst in het Vaticaan.

Andrea Monda, de hoofdredacteur van L’Osservatore, schreef op de eerste pagina over “Judas en het schandaal van barmhartigheid” waarin hij uitlegde dat hij de “meest tragische en ongemakkelijke figuur” uit het Evangelie wenste te “eren.”

Een afbeelding toont een naakte ‘Christus’ die zich buigt over de dode ‘Judas’ om hem nog de laatste Sacramenten toe te dienen. Het schilderij werd gemaakt door een Franse artiest die onder de indruk was door Bergoglio’s verheerlijking van Judas. In 2014 zei Bergoglio nog dat Judas geen grotere zondaar was dan de andere Apostelen, en in april vorig jaar zei hij dat hij “niet wist” waar Judas – “een goede jongen met goede intenties” – na zijn dood heengegaan is. Bergoglio benadrukte dat Jezus hem niet ‘verrader’ noemde, maar ‘vriend’, en hem kuste (terwijl het Judas was die Jezus kuste bij zijn verraad).

Ook Mgr. Paglia, een goede vriend van Bergoglio, zei een aantal jaar geleden dat ieder die zegt dat Judas in de Hel zit, “een ketter” is, terwijl de Kerk altijd heeft geleerd dat Judas verloren is gegaan. Trachten deze prelaten zichzelf misschien te verschonen?

L’Osservatore publiceerde tevens een sermoen door Vader Primo Mazzolari (+1959) die schreef dat Judas “vergeven” werd. Dan was er nog een tekst door Giovanni Papini (+1956) die beweerde dat Judas “een beter motief” moet hebben gehad om Christus te verraden dan de 30 zilverlingen, en tot slot bracht de krant ook nog een stuk door de Italiaanse schrijver Guiseppe Berto (+1978), een fascist die zich later een anarchist noemde, en die beweerde dat Christus zijn verheerlijking te danken had aan Judas.

Jezus spreekt echter in het Evangelie met niet al te mooie bewoordingen over Judas. Reeds in het begin noemt hij hem een “duivel”.

Tijdens het Hogepriesterlijk gebed zegt Jezus duidelijk dat Judas verloren is gegaan:

“Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden.”

Joh. 17,12

Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Jezus:

“Wel gaat de Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!”

Matt. 26,24

Als Jezus zegt dat het beter was dat hij niet geboren was, dan wil dat zeggen dat hem een verschrikkelijke eindbestemming wachtte, een vreselijk lot waar nooit meer een einde aan komt…

De Judassen in de Kerk voelen zich ongemakkelijk bij de gedachte dat de verrader – voor wie zij sympathie koesteren – in de Hel zou zitten, en daarom geven ze er een flinke draai aan. Maar als ze zich niet bekeren, zal hen hetzelfde lot beschoren zijn. “Gaat weg van Mij, vervloekten…”

Bron: Gloria News