Bergoglio’s gemeenschap van heiligen (!): “Diegenen die het geloof verloochend hebben, de apostaten, de vervolgers van de Kerk, de godslasteraars…”

Tijdens de algemene audiëntie op 2 februari – Maria Lichtmis – sprak Bergoglio hemeltergende woorden. Hij suggereerde dat de ‘gemeenschap van heiligen’ ook bestaat uit diegenen die het geloof verloochend hebben, de godslasteraars en vervolgers van de Kerk. Trachtte hij zichzelf misschien te verschonen? Hij zei tevens dat “iedereen” (“tutti”) deel uitmaakt van de Kerk op aarde.

Hij zei :

“Laten we overwegen, broeders en zusters, dat in Christus, niemand ons echt ooit kan scheiden van diegenen die we liefhebben, omdat de band een existentiële band is, een sterke band die in onze natuur ligt. Enkel de wijze waarop we samen zijn met elkaar verandert, maar niets en niemand kan deze band verbreken.”

Vervolgens stelde hij een retorische vraag:

“Heilige vader, laten we denken aan diegenen die het geloof verloochend hebben, die apostaten zijn, die vervolgers van de Kerk zijn, diegenen die hun doopsel ontkend hebben, zijn die ook thuis [in de Hemel]?”

Waarop hij zei:

Ja zij ook. Allemaal. De godslasteraars. Allemaal. We zijn broeders. Dit is de gemeenschap van de heiligen.

Ongelofelijk! En hij voegde eraan toe:

“De gemeenschap van de heiligen houdt de gemeenschap van gelovigen op aarde en in de hemel samen; en op aarde de heiligen, de zondaars… iedereen!”

De waarheid is echter dat wanneer iemand – zoals de ‘katholieke’ Joe Biden – publiek zware zonde (abortus) promoot en dus tegen de Leer van de Kerk en de geboden van God ingaat, afvallig is; hij zichzelf heeft geëxcommuniceerd, en dus buiten de Kerk staat. Hij gaat dan wel naar de Mis, maar hij eet er tijdens de Communie zijn veroordeling. Indien hij zonder berouw sterft, gaat hij niet naar het “vaderhuis”, maar naar de Hel.

Vervolgers van de Kerk, apostaten, diegenen die hun geloof verloochend hebben, enz… Als die zonder berouw stierven, zijn die eveneens niet in de Hemel.

Bergoglio lijkt hier opnieuw te suggereren dat iedereen hoe dan ook, naar de Hemel gaat. “Het doet er niet toe wat je uitsteekt, je komt toch bij God terecht”, lijkt hij te zeggen.

Het zou de eerste keer niet zijn dat hij het bestaan van de Hel ontkent. De vorige keer was in oktober 2017, in een interview met zijn favoriete krant ‘La Republicca’.

Scalfari schreef toen:

Paus Franciscus heeft de plaatsen waar de zielen naartoe zouden moeten gaan naar de prullenmand verwezen: hel, vagevuur, hemel. Het idee dat hij heeft is dat zielen die door kwaad gedomineerd worden ophouden te bestaan, terwijl diegenen die van kwaad werden verlost in de zaligheid zullen opgenomen worden, God aanschouwend.”

Op woensdag 11 oktober 2017 zei Bergoglio tijdens de algemene audiëntie op het St-Pietersplein dat het Oordeel niet moet gevreesd worden, want “op het eind van onze geschiedenis is er de barmhartige Jezus“, en daarom “zal alles gered worden. Alles.” In de tekst die naar de journalisten werd verspreid door de H. Stoel, werd het laatste woord “alles” ook in vet benadrukt.

Tijdens een andere algemene audiëntie enkele maanden eerder, op 23 augustus 2017, gaf Bergoglio voor het einde van de wereld een beeld die geheel en al geruststellend is: dat van een “immense tent, waar God de hele mensheid zal verwelkomen, om er met hen zonder ophouden te verblijven.

De realiteit is echter anders, zoals we schreven in onze ‘meditatie over de eeuwige Hel‘, met getuigenissen van diverse heiligen.

Bron: Gloria News