De gemeenschap van de heiligen volgens de Catechismus van Sint Pius X

Catechismus van Sint Pius X.

Hoofdstuk 10: Over het negende artikel van het Symbolum.

F. Zij die buiten de Kerk staan

224. Wie zijn zij, die niet behoren tot de gemeenschap van de heiligen?

Zij die niet tot de gemeenschap van de heiligen behoren, zijn de verdoemden in het hiernamaals; en in dit leven diegenen die noch met hun ziel, noch met hun lichaam tot de Kerk behoren, dit wil zeggen: zij die in staat van doodzonde zijn en zich buiten de ware Kerk bevinden.

225. Wie zijn zij, die buiten de ware Kerk staan?

Zij die zich buiten de ware Kerk bevinden, zijn de ongelovigen, de Joden, de ketters, de apostaten (die van het geloof zijn afgevallen), de schismatieken (de scheurmakers) en de geëxcommuniceerden.