Hardnekkige geruchten dat Bergoglio terminaal zou zijn, blijven de ronde doen

Sinds december vorig jaar gaan er geruchten rond dat Bergoglio darmkanker of pancreaskanker zou hebben, en zo goed als terminaal zou zijn.

Op 8 december vertelde een ‘Vaticaanse bron’ aan Newsmax dat Bergoglio “stervende” is. De bron – een secretaris van een Curiekardinaal – zei dat Bergoglio niet zal leven voorbij 2022, en dat in het Vaticaan reeds voorbereidingen worden getroffen voor een conclaaf.

De laatste dagen is te zien op uitzendingen dat Bergoglio erg mankt en sloft, en door twee moet ondersteund worden als hij de trappen op gaat. Op 26 januari, tijdens de algemene audiëntie, zei hij dat zijn rechterknie ontstoken is, een ontsteking aan het ligament dat vooral oudere mensen treft – zo zei de dokter. Dan zei hij: “Ik weet niet waarom dit mij overkomt.” Maar er zijn er die zijn zere knie linken aan mogelijke uitzaaiingen van kanker.

In juli 2021 werd Bergoglio geopereerd aan zijn dikke darm, waarbij een stuk darm werd verwijderd. Hij zou volgens de officiële berichtgeving een vernauwing van de dikke darm hebben gehad, maar geen kanker.

Op 19 januari berichtte het doorgaans goed geïnformeerde Rorate Caeli op Twitter dat Bergoglio kanker zou hebben, inclusief aan de pancreas. Het bericht kwam van hun “meest betrouwbare bronnen” binnen het Vaticaan.

Dit zou dan ook de reden zijn dat Bergoglio gehaast is om nog snel “hervormingen” door te voeren en zo fel de traditie aanvalt; aanvallen die enkel maar heviger zullen worden.

InfoVaticana schreef vandaag nu dat “de best geïnformeerde stemmen” er niet aan twijfelen dat Bergoglio darmkanker heeft. Er zouden “belangrijke kardinalen” zijn die beweren dat we de volgende Kerst “een andere paus” zullen hebben. Bergoglio is 85.

Wat hier van aan is, weten we natuurlijk niet. Het blijven geruchten. Het is mogelijk dat hij ziek is, en dat hij op een gegeven moment stervende zal lijken. Maar vergeten we niet deze profetie (naast de vele andere die reeds zijn uitgekomen):

Anderen, blind voor de waarheid, zullen in verwarring de Valse Profeet volgen. Hun hart zal misleid worden en weldra, wanneer te zien zal zijn dat de Valse Profeet de dood nabij is, zullen zij het uitsnikken. Maar dan, net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan. Ze zullen zeggen dat hij met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel gezegend is en ze zullen plat op hun gezicht in aanbidding voor hem neervallen. Hij zal geliefd zijn en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.

Al vlug zal de Antichrist verschijnen, en zijn opgang naar roem zal in Jeruzalem beginnen. Zodra hij in het openbaar verschijnt, zal alles in de Kerk van Mijn Zoon snel veranderen. De nieuwe regels zullen ingevoerd worden. Nieuwe relikwieën, veranderingen in de gewaden die door priesters gedragen worden en veel nieuwe voorschriften zullen opgelegd worden. Aanvankelijk zullen de mensen zeggen dat al deze veranderingen voortvloeien uit de noodzaak nederig te zijn. En terwijl deze gruwelen de Christelijke Kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar te maken tegen deze satanische rituelen en jullie zullen als een ketter – een onruststoker – beschouwd worden!

Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterzusters en gewone mensen zullen geëxcommuniceerd worden als zij zich niet aan de nieuwe regels houden of de Valse Profeet niet aanbidden. In dit stadium moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gecreëerd zullen worden zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in alle rust kunnen aanbidden. Priesters moeten de Sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.

De H. Maagd, 25 juli 2013

We zullen zien…

Bron: Gloria News