Een aanmoediging voor de priesters

Graag willen we even, in het kader van de recentste artikelen, de priesters bemoedigen die onze site lezen.

De Heer heeft diverse keren in de profetische boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’ aangekondigd dat als jullie trouw willen blijven aan Hem, jullie zullen moeten gaan onderduiken en de H. Mis opdragen in “toevluchtsoorden”. Dit zijn doorgaans gewoon altaren/huiskapellen bij mensen thuis. Enkel een blinde zal niet zien dat die tijden vlak voor de deur staan.

Maar wat is vooral belangrijk om niet mee gezogen te worden in het ‘systeem’, in de valse Nieuwe-wereldorde-kerk van Bergoglio? Geen angst hebben. Jullie mogen geen angst hebben om buiten ‘gebonjourd’ te worden door jullie oversten. Geen angst om te worden geschorst, geëxcommuniceerd,… Want als jullie buiten gegooid worden, dan pas zullen jullie werkelijk vrij zijn. Als jullie angst hebben, angst om bekritiseerd te worden of scheef bekeken te worden, dan zullen jullie zwichten onder de enorme druk (van de parochiemedewerkers, de bisschop,…), jullie zullen buigen en ongewild meelopers worden, meegezogen in het kwaadaardig systeem en in de ketterij. Dat mag niet gebeuren. Evenzeer mogen jullie niet zwichten voor de druk om het Covid-vaccin te nemen of heiligschennende “sanitaire maatregelen” op te volgen.

Don Minutella uit Sicilië werd in 2018 door zijn bisschop dubbel geëxcommuniceerd omdat hij Amoris Laetitia verwierp en geen trouw wilde zweren aan Bergoglio. Maar nu is hij werkelijk vrij. Nu is hij niet meer “gebonden” aan zijn modernistische bisschop, noch aan Bergoglio. Hij kan gaan en staan waar Hij wil, waar de Heer hem naartoe leidt. Hij kan zijn prachtig apostolaat zonder verdere tegenwerking uitoefenen, want hij is al “geëxcommuniceerd.” Hij beschouwt die excommunicaties zelfs als ‘eretekens’, en hij kreeg van Onze Lieve Vrouw zelf de aanmoediging om door te gaan.

Don Ricotta uit Sicilië werd eveneens door deze bisschop uit zijn parochie verwijderd, nadat hij in mei 2020 zijn diepe verontwaardiging over de ‘corona-communie’ (met plastic handschoenen en het in de handen laten vallen) niet onder stoelen of banken stak, en in een video daarover in heilige toorn ontstak. Hij zei toen onder meer:

Velen verheugen zich: yes! We heropenen de kerken (op 18 mei)! En dit is goed nieuws, maar tegen welke prijs zullen de kerken heropend worden? Tegen de prijs van de profanatie van de Eucharistie! Tegen de prijs van de heiligschennis van de Eucharistie die men in de handen laat vallen! Ik dacht dat Communie in de hand, zoals Moeder Theresa van Calcutta zei, het grootste kwaad was in de wereld. Ik dacht nooit dat er iets ergers zou zijn. Men moet zich realiseren dat de duivel veel verbeelding heeft. Kijk broeders. God wil niets meer te maken hebben met deze “Kerk”. Hij kotst ze uit Zijn mond, deze “mooie kerk van het Concilie”, zoals iemand het noemde. […]

Wat hier wordt gedaan is een daad van Eucharistische beenhouwerij. Pater Pio noemde dit beenhouwerij.”

In Italië was handcommunie met latex handschoenen sinds mei 2020 de norm.

Hetzelfde geldt voor Vader Altman uit de VS. Hij werd geschorst en verwijderd uit zijn parochie omdat hij de bisschoppen publiekelijk had bekritiseerd. Hij had geen angst. Hij werd gestraft, maar nu kan hij gaan en staan waar hij wil. Hij is vrij! Sindsdien moedigt hij ook priesters wereldwijd aan om trouw te blijven aan Christus, en te volharden.

Pater Chwedoruk, een Poolse priester die door de Antwerpse ‘bisschop’ Bonny terug naar zijn thuisland werd gestuurd, omdat hij niet op één lijn stond met hem, schreef afgelopen mei:

Dierbare broeders, ik vraag jullie om sterk te blijven in wat het woord van God ons zegt. Laat jullie niet misleiden door diegenen die denken het beter te weten dan het woord van God. Maan diegenen aan die denken het beter te weten dan het woord van God en de Kerk. Luther, Calvijn en Zwingli dachten hetzelfde. Broeders, blijf één met de Kerk en red al diegenen die van deze weg zouden afdwalen ook al zou dit een Bisschop zijn. Wees getuige van het geloof in het woord van God en de leer van de Kerk. Wie zwijgt en de waarheid niet verkondigd staat toe dat de duisternis der leugens zich verder verspreid.

Hetzelfde geldt voor bisschoppen. Kardinaal Müller kan sinds zijn ontslag uit het Vaticaan in 2017 gaan en staan waar hij wil; priesters wijden van het FSSP broederschap, Tridentijnse H. Missen opdragen, mensen moed in spreken. Sinds hij door Bergoglio werd buitengegooid, is hij compleet getransformeerd in een herder die zijn schapen bijstaat en de katholieke Leer verdedigt.

Idem voor Mgr. Viganò, die ook geen officiële functie meer heeft in de Kerk, net zoals Mgr. Lenga. Ze werden vervolgd, maar zij zijn werkelijk vrij.

De Waarheid zal u vrij maken, zei de Heer. Welnu, de Waarheid is het Evangelie in al zijn volheid; is de Katholieke Leer in z’n volheid, en de Overgeleverde traditie in al z’n volheid. Jullie priesters mogen niet bang zijn hiervoor op te staan. Jullie zullen toch op een gegeven moment moeten kiezen: zijn jullie vóór of tegen Hem? Wees moedig, in het besef dat de Heer aan jullie zijde staat, en jullie ten volle steunt. Werd ook Hij niet uitgespuugd door de hiërarchie van zijn tijd? We zijn in een tijd aanbeland waar die hiërarchie van Zijn Kerk Hem niet meer kent, omdat ze Hem ontrouw zijn geworden. Maar wie de Waarheid volgt, en daarvoor wordt uitgespuugd, die zal werkelijk vrij zijn.

De Rest-kerk heeft priesters nodig. Moedige priesters. Priesters van het kaliber zoals Mgr. Lenga of Schneider, die weten hoe het is om in een Communistische dictatuur te leven, maar die niet terugdeinsden voor vervolging. De Heer zal jullie bijstaan en jullie beschermen, zodat jullie de getrouwe gelovigen zullen kunnen blijven voorzien van de HH. Sacramenten en de ware Leer van Christus, zoals Hij het verlangt.

Moge de goede God jullie allen overvloedig zegenen, en moge de Allerheiligste Maagd jullie onder haar mantel beschermen.