Priester verbannen omdat hij niet op één lijn stond met Mgr. Bonny

Een Poolse priester die reeds verscheidene jaren actief was in het Bisdom Antwerpen, werd door Mgr. Bonny terug naar Polen gestuurd omdat hij niet op één lijn stond met de afvallige bisschop.

Dierbare medebroeders in het priesterschap,

Op het moment van het schrijven van deze brief bevind ik mij reeds in Warschau, Polen.

Ik wil jullie ervan op de hoogte brengen dat mijn oversten in België hebben besloten dat ik de gemeenschap in Antwerpen zal verlaten. Één van de essentiële argumenten die werden voorgebracht was het feit dat ik geen goed voorbeeld ben voor jullie, priesters die uit het buitenland naar België komen en die de Amandus bijeenkomsten bijwonen. Dit argument werd gestaafd door de stelling dat ik niet in één lijn sta met de Belgische priesters en de plaatselijke bisschop zijnde Mgr. Johan Bonny. Dit heeft onder andere te maken met mijn brief die ik schreef naar de Belgische priesters die de Eucharistie niet opdroegen ondanks de toelating van de overheid (mail van 25.02.2021).

Mijn medebroeders kennen ook mijn standpunt in verband met de publieke uitspraken van Mgr. Bonny betreffende de leer van de katholieke kerk in verband met het zegenen van koppels van hetzelfde geslacht alsook zijn kritiek op wat het woord van God en de leer van de Kerk ons zeggen in die kwestie. Dierbare broeders, ik vraag jullie om sterk te blijven in wat het woord van God ons zegt. Laat jullie niet misleiden door diegenen die denken het beter te weten dan het woord van God. Maan diegenen die denken het beter te weten dan het woord van God en de Kerk aan. Luther, Calvijn en Zwingli dachten hetzelfde. Broeders, blijf één met de Kerk en red al diegenen die van deze weg zouden afdwalen ook al zou dit een Bisschop zijn. Wees getuige van het geloof in het woord van God en de leer van de Kerk.

Wie zwijgt en de waarheid niet verkondigd staat toe dat de duisternis der leugens zich verder verspreid.

Daarom bad Christus tot zijn Vader om eenheid van de Kerk, en wie in deze eenheid niet blijft verzet zich tegen Christus.

“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten” (Mt 19, 5-6). Het woord van God zegt niet “aan zijn vrouw of man”. Bij twijfel zegt Jezus tot ons – In het begin was het niet zo (Mt 19,8) – dit betekent dat het plan van God zo was en niet anders en laten we ons daaraan houden ondanks alle moeilijkheden. Als het niet zo is dan is dit niet goed voor diegenen die hieraan deelnemen, de gehele samenleving alsook voor de komende generaties. Indien we denken dat we het beter weten dan God, is ons denken dan niet duivels? We mogen deze relatie niet zegenen omdat we niet mogen liegen tegen deze  mensen dat ze op de goede weg zijn. Ze hebben onze steun nodig die niet voldoende aanwezig was. Maar we mogen niet liegen dat deze weg de juiste is.

De zorg van de Kerk draait niet om het toestemmen van zonden maar draait om genezing. Niemand die een nierziekte heeft zal zeggen dat hij zo geboren werd en zo zal blijven. Iedereen zou in zo’n geval volledige genezing wensen en zoeken, zo is dat ook met alle andere gezondheidsproblemen zowel fysieke als psychische. We trachten alles te genezen. Waarom zou dit dan ook geen betrekking hebben op de problematiek waar we het over hebben? De echte zorg en liefde voor de mens gaat gepaard met de zorg om de Geest van God in de mens, de zorg om terugkeer tot wat Gods eigen is. Zondigen, in het Hebreeuws – hatat – betekent het doel missen, niet tot het doel geraken. Geraken wij tot het doel wanneer we wegstappen van het plan van God?

Ik wens jullie een gezond verstand toe, echt geloof, een diep verbond met Christus en Gods zegen bij het vervullen van jullie dienst als diegenen die de verlossing in Christus verkondigen. Ik zal aan jullie denken in mijn gebeden. Laten we samen bidden voor de Bisschop door hem toe te vertrouwen aan de zorg van Onze Lieve Vrouw opdat hij een voorbeeld zou mogen zijn van vertrouwen in God en opdat hij niet zou bezwijken aan de cultus van het eigen idee of bijziendheid.

Bijziendheid die Gods horizon smaller maakt en niet luistert naar geloof noch verstand noch de leer waardoor men dwaalt en anderen doet dwalen. Denk aan de wederzijdse verantwoordelijkheid dewelke de Heer jullie toevertrouwd. Ik dank jullie voor de tijd die we samen hebben doorgebracht, voor jullie getuigenis van geloof en al het goede.

br. Rafał Chwedoruk OFMCap

Bron: Fortes In Fide