Kardinaal Burke: Schisma in Duitsland reeds in praktijk, maar nog niet officieel

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten.

(Jezus Christus, Boek der Waarheid, 8 maart 2013)

Kardinaal Raymond Burke zei dat terwijl het schisma onder katholieken in Duitsland nog niet officieel werd verklaard, het desalniettemin “echt” is in de praktijk. Om even op te frissen: in Duitsland werd begin 2020 de ‘Synodale Weg’ ingeslagen, waarbij de katholieke moraalleer geheel overboord werd gegooid. De Duitsers vonden dat Rome niet snel genoeg ging met “hervormingen,” en besloten om zelf het roer in handen te nemen.

Op 3 maart 2020 werd Mgr. Bätzing verkozen als opvolger van Kardinaal Marx als hoofd van de Duitse Bisschoppenconferentie, om de door Kardinaal Marx in gang gezette ‘Synodale Weg’ voor de Duitse Kerk verder te zetten. Bätzing is het hoofd van het discussieforum over seksualiteit van de ‘Synodale Weg’, waarvan het voorbereidende document o.a. contraceptie, ongehuwd samenwonen, masturbatie en homoseksuele daden vergoelijkt.

Dat Bergoglio de Synodale Weg steunt, werd openlijk duidelijk in juni vorig jaar. Mgr. Georg Bätzing zakte op 29 juni 2020 af naar Rome, voor een privé-audiëntie met Bergoglio. Deze moedigde hem aan om verder te gaan op hun (schismatieke) ‘Synodale Weg’.

“Ik voel mij door het intensieve gesprek met de heilige vader gesterkt om het pad te blijven volgen dat we hebben genomen. De paus waardeert dit project, dat hij nauw verbindt met de term ‘synodaliteit’ die hij bedacht heeft. Ik vond het belangrijk om duidelijk te maken dat de kerk in Duitsland deze kant op gaat en dat ze altijd gebonden is aan de universele kerk.”

Mgr. Bätzing

Bätzing bedoelde natuurlijke de ‘universele’ Bergogliaanse kerk.

Kardinaal Raymond Burke heeft nu in een interview met de Argentijnse priester Javier Olivera Rabasi op 2 mei, verklaard dat er een echt schisma is (van de ware Katholieke Kerk), maar nog niet officieel verklaard:

“In mijn opzicht is er nu een schisma, dat echt is, zo niet verklaard is. Het is een schisma in praktijk, als het zo kan genoemd worden. Dit is zeer ernstig, in het bijzonder voor de getrouwe Katholieken die trouw willen blijven aan Christus en Zijn Kerk. Deze Duitse bisschoppen zijn niet gedisciplineerd geweest. De situatie gaat verder, en het is moeilijk te zien hoe de situatie kan opgelost worden. We moeten bidden tot de Heer voor onze Kerk, terwijl we getuigenis afleggen van de waarheid die in de Kerk wordt gevonden.”

Kardinaal Raymond Burke

De werkdocumenten voor de Synodale Weg, die in 2019 werden samengesteld, bevatten uiterst problematische en ketterse elementen. Zo wordt in het document over seksualiteit het gebruik van contraceptie, de praktijk van zelfbevrediging en actieve homoseksualiteit goedgepraat en verdedigd. In andere documenten worden de mogelijkheid tot vrouwelijke priesterwijding en het maken van het celibaat tot een optie voorgesteld.

Betreffende contraceptie, stelt het document: “Niet elke seksuele daad moet open blijven voor procreatie: het beginsel van verantwoord ouderschap wordt uitgebreid om het element van familieplanning te omvatten doorheen de vrije keuze van een contraceptief middel dat gepast is in de respectievelijke levenssituatie. Familieplanning, zelfs door middel van artificiële contraceptie, is geen vijandige daad, maar steunt het recht van een koppel om een verantwoorde gezamenlijke beslissing te maken over het aantal kinderen, de intervallen tussen de geboortes en de concrete middelen van familieplanning.”

Uiteraard gaat deze stelling recht in tegen ‘Humanae Vitae‘ van Paus Paulus VI, waar het gebruik van artificiële contraceptie wordt veroordeeld als zijnde immoreel en dus een zware zonde. Verder zegt dat Catechismus van de Katholieke Kerk dat iedere huwelijksdaad open moet zijn voor het het verwekken van nieuw leven. De connectie tussen seksuele gemeenschap en procreatie is een door God vastgestelde connectie, die niet mag verbroken worden door de mens.

Dan, zonder expliciet de term “masturbatie” te gebruiken, stelt het werkdocument dat “de vreugdevolle ervaring van het eigen lichaam ook een een verantwoorde benadering kan betekenen van diens eigen seksualiteit.”

De Catechismus van de Katholieke Kerk stelt echter dat “geslachtelijk genot moreel ongeordend is, wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging, omwille van zichzelf zoekt” (nr. 2351).

Tot slot zegt het Duitse werkdocument ook dat “homoseksuele daden ook positieve betekenisvolle waarden realiseren, voor zover ze een uiting van vriendschap, betrouwbaarheid, trouw en steun in het leven zijn.” Het document stelt dat (de praktijk van) homoseksualiteit niet langer als intrinsiek slecht zou moeten beschouwd worden. Ook een “zegening” van homoseksuele koppels wordt niet uitgesloten.

De Catechismus van de Katholieke Kerk is ook hier weer zeer duidelijk: “homoseksuele daden zijn intrinsiek ongeordend, ze zijn “tegengesteld aan de natuurlijke wet” en “kunnen onder geen enkele omstandigheid worden goedgekeurd.”

Eerder deze maand was er openlijke rebellie door talrijke geestelijken in Duitsland, door het publiek inzegenen van homoseksuele koppels op meer dan honderd plaatsen. De Duitse Kerk die de Synodale Weg volgt, is nu openlijk en publiekelijk afgevallen van de ware Katholieke Kerk, mét de steun van Jorge Bergoglio!

In september 2019 zei Bergoglio nog:

“Ik ben niet bang van schisma’s”

Bron: LifeSiteNews