Bergoglio moedigt hoofd Duitse bisschoppen, Mgr. Bätzing, aan om verder te gaan op schismatieke ‘Synodale Weg’

De President van de Duitse Bisschoppenconferentie, Mgr. Georg Bätzing, zakte dit weekend af naar Rome, en had een privé-audiëntie met Bergoglio. Deze moedigde hem aan om verder te gaan op de (schismatieke) ‘Synodale Weg’.

“Ik voel mij door het intensieve gesprek met de heilige vader gesterkt om het pad te blijven volgen dat we hebben genomen. De paus waardeert dit project, dat hij nauw verbindt met de term ‘synodaliteit’ die hij bedacht heeft. Ik vond het belangrijk om duidelijk te maken dat de kerk in Duitsland deze kant op gaat en dat ze altijd gebonden is aan de universele kerk“, zo zei Mgr. Bätzing na de privé-audiëntie afgelopen zaterdag.

Mgr. Bätzing werd op 3 maart 2020 verkozen als opvolger van Kardinaal Marx als hoofd van de Duitse Bisschoppenconferentie, om de door Kardinaal Marx in gang gezette ‘Synodale Weg’ voor de Duitse Kerk verder te zetten.

Bätzing is het hoofd van het discussieforum over seksualiteit van de ‘Synodale Weg’, waarvan het voorbereidende document o.a. contraceptie, ongehuwd samenwonen, masturbatie en homoseksuele daden vergoelijkt.

Mgr. Bätzing:

  • was één van de eerste Duitse bisschoppen die in zijn bisdom een werkgroep aanmoedigde die concrete voorstellen uitwerkt voor een “liturgische zegening” voor homoseksuelen en hertrouwde gescheidenen.
  • verdedigde Vader Ansgar Wucherpfennig, de rector van de Jezuïtische Sankt Georgen Post-Graduate School voor Filosofie en Theologie in Frankfurt, die door het Vaticaan op de vingers getikt werd voor het zegenen van homoseksuele koppels en voor het in vraag stellen van het standpunt van de Kerk over vrouwelijke wijdingen. Wucherpfennig werd vervolgens door Bätzing aangesteld om te werken aan een liturgische zegening voor homoseksuelen.
  • is ook grote promotor van “intercommunie” met Protestanten. Hij is de voorzittende bisschop van een oecumenische groep van Protestantse en Katholieke theologen en steunde hun voorstel voor intercommunie, door te beweren dat er nu een “akkoord” is betreffende de “theologische betekenis” van de Eucharistie en het Avondmaal.
  • stelde eind 2019 dat hij “als bisschop, het ernstig moet nemen dat de uitsluiting van vrouwen van de gewijde ambten als fundamenteel onrechtvaardig en ongepast wordt gezien.”
  • wil het priesterlijk celibaat optioneel maken.

Marco Gallina, een journalist van het Duitse Katholieke blad Die Tagepost, zei over de verkiezing van Bisschop Bätzing als hoofd van de Duitse bisschoppen: “De Duitse bisschoppenconferentie heeft het duidelijk gemaakt dat het niet langer Rooms-Katholiek wil zijn.”

Bron: DBK