Het Kostbaar Bloed

Juli is traditioneel de maand van het Heilig Kostbaar Bloed. Dit is een uitstekende gelegenheid om – waar mogelijk – een relikwie van het Heilig Bloed te gaan vereren. Maar uiteraard komt het Heilig Bloed aanwezig in ieder Heilig Misoffer.

Hieronder een gebed ter ere van het Kostbaar Bloed.

Kroontje van het Kostbaar Bloed (zoals geopenbaard aan de H. Maria Magdalena van Pazzi)

Op de grote kralen van de rozenkrans:

Eeuwige Vader, ik offer U op door het Onbevlekt Hart van Maria het Bloed van Jezus Christus, voor de heiliging van de priesters, voor de bekering van de zondaars, voor de stervenden en voor de zielen van het vagevuur!

Op de kleine kralen:

Laat Uw Kostbaar Bloed neerdalen over mij, o Jezus, om mij te versterken en om de duivel te verslaan.

Tot slot:

Onze Vader, Wees Gegroet, Gloria 

Beloften van Jezus aan hen, die met liefde de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed bidden

1. Ik beloof allen tegen duivelse aanvallen te beschermen, die met volle toewijding de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed bidden.
2. Ik zal hun vijf zintuigen beschermen.
3. Ik zal hen tegen een plotselinge en onvoorziene dood bewaren.
4. Twaalf uren voor hun dood zal Ik hen Mijn kostbaar Bloed te drinken geven en Mijn heilig Lichaam toedienen.
5. Vierentwintig uur voor hun dood zal Ik hen Mijn vijf Wonden tonen, zodat zij een diep berouw en een volledig besef van al hun zonden krijgen.
6. Ieder, die hiermee een noveen houdt, zal datgene waarnaar hij verlangt, gegeven worden. Ik zal daardoor grote wonderen verrichten.
7. Daardoor zal Ik veel geheime systemen vernietigen en in Mijn barmhartigheid vele zielen van het kwade bevrijden.
8. Ik zal daardoor vele zielen uit het vagevuur verlossen.
9. Ik zal degenen, die Mijn kostbaar Bloed door deze rozenkrans vereren, op Mijn weg leiden en Mijn weg doen inzien.
10. Ik zal hen genadig zijn, die met Mijn heilige Wonden en Mijn kostbaar Bloed medelijden hebben.
11. Aan degenen die dit gebed steeds iemand anders leert, wordt een aflaat van vier jaar verleend.