“Pater Pio noemde dit ‘beenhouwerij'” – Italiaanse priester over de ‘corona-communie’

In Italië is een priester die zijn verontwaardiging over de zogenaamde ‘corona-communie’ niet onder stoelen of banken stak, door zijn bisschop uit zijn parochie verwijderd – dezelfde bisschop die Don Minutella excommuniceerde, omdat die zich niet wilde onderwerpen aan het ‘Magisterium van Bergoglio’. Maar eigenlijk wordt het voor veel priesters almaar problematischer om in de ‘officiële kerk’ actief te blijven. Ondergronds gaan is meer en meer de boodschap. En een excommunicatie (zoals in het geval van Don. Minutella) of een verwijdering uit een parochie kan daarbij een hulp zijn.  

Op 12 mei sprak Don Leonardo Ricotta zijn diepe verontwaardiging uit over de maatregelen die gepaard gingen hervatting van de publieke Missen. Don Ricotta is een priester die zijn Mis in de volkstaal leest, maar met de rug naar het volk. Sinds kort celebreert hij ook de Tridentijnse Mis.

Vol vuur stak hij van wal:

Velen verheugen zich: yes! We heropenen de kerken (op 18 mei)! En dit is goed nieuws, maar tegen welke prijs zullen de kerken heropend worden?

Tegen de prijs van de profanatie van de Eucharistie!

Tegen de prijs van de heiligschennis van de Eucharistie die men in de handen laat vallen!

Ik dacht dat Communie in de hand, zoals Moeder Theresa van Calcutta zei, het grootste kwaad was in de wereld. Ik dacht nooit dat er iets ergers zou zijn.

Men moet zich realiseren dat de duivel veel verbeelding heeft.

Kijk broeders. God wil niets meer te maken hebben met deze “Kerk”. Hij kotst ze uit Zijn mond, deze “mooie kerk van het Concilie”, zoals iemand het noemde. De mooie kerk van het Concilie. God wil er niets meer mee te maken hebben.

En het wordt vernietigd, overladen met hoon. Een Kerk die niet langer de Waarheid predikt, plaatst God niet in de eerste plaats. Een Kerk die Communie geeft aan hertrouwde gescheidenen, die homoseksualiteit toelaat en al de ondeugden.

Wat zal God doen met zo’n kerk?

Met een kerk die zegt: “Je kunt doen wat je wilt.”

Wat zal God doen met zo’n kerk?

En hij maakte een vergelijking:

Het is alsof de agent tegen de dief zegt: “Je kunt stelen, het is geen misdaad.” Aan de drugdealer: “Doe maar, het is geen misdaad.” Aan de mafioso: “Je kunt doen wat je wilt, het is geen misdaad.”

Maar een agent zoals deze: wat voor nut heeft het als een agent zijn revolver niet trekt om de onschuldigen te verdedigen en de bozen te bestrijden? Wat voor nut heeft zo’n agent?

Denk eens na broeders, denk echt na. Zal alles terug worden zoals het vroeger was? Nee, we zijn in het midden van de eindtijd. We zijn in het midden van een groot teken.

God is deze mooie kerk van het concilie aan het vernietigen om de ware kerk van de traditie te herbouwen, de kerk van het Latijn, de kerk van de ware spiritualiteit, de kerk van de heilige Leer, de kerk van het ware Magisterium en niet van al de nonsens die we elke morgen moeten aanhoren.

En hij vervolgde:

De Kerk van Pater Pio en van alle heiligen.

Pater Pio! Indien Pater Pio weer levend werd, wat zou hij zeggen? Hij zou onmiddellijk weer sterven van een hartaanval. Maar eerst zou hij de tijd hebben om de twee woorden te zeggen, die hij herhaalde in zijn leven in de momenten van zijn heilige woede. Hij was het gewoon van deze twee woorden te gebruiken. Hij zei twee woorden: “Ga weg van hier! Jullie beenhouwers van het Lichaam van Christus! Ga weg van hier!” Dit zou Pater Pio zeggen.”

 

Hij maande aan tot een oprechte bekering, om ons te richten naar de goddelijke dingen, de hemelse dingen, en niet naar de aarde.
Op 18 mei zei Don Ricotta nog:

“Wanneer mijn bisschop mij vertelt dat ik herder moet zijn op een plaats die ik niet graag heb, dan ga ik en gehoorzaam ik. Maar als hij mij dwingt om te handelen tegen het geloof, of op een geconsacreerde Hostie te trappen, kan ik niet gehoorzamen. Gehoorzaamheid geldt voor het wettige, niet voor het onwettige; dat is de grote leer van St. Thomas van Aquino. Wat hier wordt gedaan is een daad van Eucharistische beenhouwerij. Pater Pio noemde dit beenhouwerij.”

De beste priester werd kort daarop, op 21 mei door zijn bisschop, uit zijn functie gezet. De reden: hij weigerde het Lichaam van Christus aan te raken met plastic handschoenen. Officieel luidt de berichtgeving dat hij “vrijwillig” opstapte.

Mgr. Nicola Bux, de voormalige Vaticaanse theoloog onder Benedictus, bekritiseerde eveneens de instructies van de bisschoppen. Vroeger droegen de bisschoppen handschoenen, zodat hun gewijde handen schoon zouden zijn om de H. Eucharistie aan te raken. Nu is het net het tegenovergestelde. Mgr. Bux zei dat het aanraken van het Lichaam van Christus met plastic handschoenen is alsof Hij een melaatse is, en noemde dit alles “heiligschennis.”

Bron: Eponymous Flower, From Rome.