‘Stewards’ en ‘vallende Hosties’: dit zijn de maatregelen die straks in België worden getroffen (update)

Gelovigen zullen de Hostie moeten vangen in de hand.

Volgens diverse media, zoals HLN, Het Belang van Limburg en het Nieuwsblad zouden in België de plannen voor coronamaatregelen in de liturgie reeds klaar liggen. Journalisten konden een document van het Bisdom Brugge inkijken, en de maatregelen zijn bijna nog ‘gruwelijker’ dan deze in Nederland.

Update 29/5: vandaag werd het officiële protocol of ‘draaiboek’ door de Belgische bisschoppen vrijgegeven. U kunt dit hier vinden.

De gelovigen zullen zich wellicht ook moeten vooraf registreren, want het aantal plaatsen in een kerk zal beperkt worden. Uiteraard zal de 1,5 meter afstand in acht moeten worden genomen. Wijwater is nog steeds uit den boze (verschrikkelijk dat we dit zo moeten schrijven!) en de gelovigen zullen de heilige Hostie moeten ‘vangen’. De priester, die verplicht een mondmasker zal moeten dragen, zal ze namelijk in de hand van de gelovige moeten ‘laten vallen’. Dat komt eigenlijk gewoon neer op het ‘gooien met het Allerheiligste’.

En dat zal dan nog pas gebeuren als de “Nationale veiligheidsraad” – een orgaan van de overheid – het toelaat. Scheiding Kerk en Staat?

Zogenaamde ‘Stewards’ zullen erop toezien dat alles conform de vastgestelde regels verloopt.

Over een precieze datum van aanvang van de publieke H. Missen is er nog niets bekend.