Bisschop Aerts nodigt geschorste priester Norbert Bethune (van Rent-a-priest) en zijn ‘vrouw’ uit voor etentje: “Eindelijk erkenning”

Schandalig. Dat is het enige wat we over deze laatste stunt van de Brugse Bisschop Lode Aerts kunnen zeggen. Hij heeft enkele dagen geleden de in 1992 geschorste priester Norbert Bethune, die in 2000 de vzw ‘Rent-a-priest’ stichtte samen met enkele andere afvallige priesters, ter gelegenheid van zijn 50 jaar priesterschap samen met diens “echtgenote” uitgenodigd voor een etentje in het bisschoppelijk paleis. Daarover werd uitvoerig bericht in onder meer de Krant van West-Vlaanderen, HLN, Nieuwsblad,… Bethune sprak over “eerherstel”, en dat hij “eindelijk erkenning” krijgt voor zijn ‘werk’. Een klap in het gezicht van de Vlaamse katholieken!

In mei 1992 kondigde Bethune in de St-Pauluskerk van Tielt aan dat hij gaat trouwen met zijn “vriendin”. Uiteraard geen kerkelijk huwelijk, want dat kan niet omdat hij priester is. Kort daarop wordt hij door Mgr. Vangheluwe geschorst. Dan beslist hij zijn eigen weg te gaan, zoals Huub Oosterhuis het hem voordeed. In 2000 sticht hij Rent-a-priest vzw. Mensen die van de Katholieke Kerk niets meer moeten hebben, maar die wel graag nog hun kind willen laten ‘dopen’ of ‘vormen’, of willen huwen, kunnen voortaan een ‘voorganger’ inhuren. Heden telt de vzw 16 ‘voorgangers‘ waaronder heel wat vrouwen.

Bij ‘Ons verhaal’ stelt de vzw:

Gehoor gevend aan de oproep tot vernieuwing, het ‘Aggiornamento’ van Vaticanum II, wil ze niet blind zijn voor de ‘tekenen des tijds’ en confirmeert zich met de principes van een democratische samenleving waar iedereen gelijkwaardig is. We willen loskomen van katholieke instanties die vooroordelen en dogma’s huldigen. Bij ons is ‘uitsluiting uitgesloten’ en iedereen welkom. Onze equipe telt gewijde en niet-gewijde voorgangers, getrouwde en celibataire vrouwen en mannen. Voor alles zijn ze toegewijd.

En Bethune stelt op zijn eigen pagina:

In tegenstelling met de klassieke kerk staan al onze vieringen open voor iedereen, ongehuwd of gescheiden, hetero of homoseksueel. Ieders waardigheid wordt gerespecteerd en we bannen elke vorm van discriminatie.

Bethune geeft het dus toe: ze trekken zich van God noch gebod aan. Sinds enkele jaren is de organisatie ook bekend als ‘Emmaüs Vlaanderen’ of de ‘Emmaüsgemeenschap’. De vzw biedt de mogelijkheid tot ‘Doopsel of geboortefeest’, ‘Communie of lentefeest’, ‘Huwelijk of jubileum’ en ‘Uitvaart of herdenking.’ De viering wordt steeds met veel show gebracht, en heeft nog weinig van doen met de oorspronkelijke sacramenten. Volgens de vzw zouden ze kerkjuridisch wel geldig zijn… Wij betwijfelen dit echter sterk.

Hier kunt u een voorbeeld van een “doopsel” door Norbert Bethune bekijken.

Dat zo’n figuur nu wordt uitgenodigd op het Bisdom van Brugge voor een vriendschappelijk etentje, zegt veel over de weg die Mgr. Aerts wil gaan naar aanleiding van de ‘Synodale Weg’ of de Synode van de Synodes, die in oktober in gang werd gezet.

Mgr. Aerts treedt op die manier tevens in de voetstappen van Bergoglio, die evenzeer allerlei door zijn voorgangers geschorste prelaten in een vriendschappelijke audiëntie ontvangt, en ze in “ere herstelt.” We zouden daar niets op tegen hebben mochten de afvallige geschorste prelaten echter tot berouw en bekering zijn gekomen, maar dat is niet zo.

Foto: Rent-a-priest