Bergoglio plant de vernietiging van de Tridentijnse gemeenschappen (FSSP, ICK,…)

Summorum-Pontificum.de schrijft, op basis van bronnen in het Vaticaan, dat voor het einde van dit jaar er maatregelen zullen aangekondigd worden om de drie grootste Tridentijnse priestergemeenschappen (St. Petrusbroederschap, Instituut Christus Koning, Instituut van de Goede Herder) in de Novus Ordo te dwingen, om ze “te verzoenen met de geest van het Concilie”. Deze informatie werd bevestigd door onafhankelijke bronnen bij LifeSiteNews. De visitaties zouden uiterlijk in februari 2022 plaatsvinden.

Michael Charlier, die eerder accurate verslagen en voorspellingen schreef, schrijft dat Bergoglio de Tridentijnse (of Romeine Ritus) gemeenschappen wil laten “terugkeren” naar “één enkele vorm van celebratie van de Mis,” vooraleer hij verdere bepalingen zal publiceren omtrent Traditionis Custodes.

Er zullen “pauselijke delegaten” gestuurd worden naar die gemeenschappen, die de oversten zullen worden van de oversten van die gemeenschappen. Hun mandaat zal het “verzoenen van de gemeenschappen met de geest van het Concilie” zijn. De visitaties worden reeds voorbereid door Aartsbisschop José Rodríguez Carballo, secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven.

Het publiek celebreren van de (NO) Mis zal enkel nog mogen gedaan worden door ‘Novus Ordo priesters’ die geheel trouw zijn aan het Tweede Vaticaans Concilie. Anderen zullen het enkel privé mogen doen (de Tridentijnse Mis) en in uitzonderlijke gevallen. Toediening van de sacramenten zal verder verboden worden.

Het gevolg zal zijn dat deze gemeenschappen zullen versplinteren, en priesters ondergronds zullen moeten gaan. Eén Vaticaanse bron vertelde LifeSiteNews: “Het doel is de vernietiging van de ‘Ecclesia Dei gemeenschappen’ en de contemplatieve orden.”

Bron: Gloria News