Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Op 8 december vieren we de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria. De zegen die in de verbondsark rustte in de Tempel, ging over op de Heilige Anna en Joachim, en op deze manier waren zij in staat om zonder lust (waardoor de erfzonde wordt doorgegeven) de Heilige Maagd te verwekken; zij die het Tabernakel van vlees en bloed werd, om vervolgens de Zoon van God te ontvangen in haar heilige schoot. De Maagd Maria werd zonder erfzonde verwekt en geboren, en is zonder zonde gebleven tot aan haar dood. In haar worden enkel gevonden: de goddelijke deugden, de liefde in haar meest volmaakte vorm, en de goddelijke genaden van wie Zij de uitdeelster werd. Zij is de volmaaktheid zelf, inderdaad beeld én gelijkenis van God, want enkel in een volmaakt vat kon God zelf neerdalen om op deze wereld te komen als Verlosser. Vanaf de dag van haar Ontvangenis begon het licht van onze Verlossing te dagen; een dag waar vele profeten reikhalzend naar hadden verlangd! Vertrouwen wij ons op deze dag toe aan haar, plaatsen wij als soldaten in haar strijdleger, ons onder haar schutse, onder haar mantel, en strijden wij mét haar in deze laatste strijd, want Zij zal zegevieren – samen met haar Zoon – over Satan en al zijn aanhangers.

Salve Regina, Mater Misericordie, vita, dulcedo et spes nostra salve!