Bergoglio roept op tot vorming van Nieuwe Wereldorde na Covid-19: “We kunnen geen tijd meer verspillen”

Op 15 maart publiceerde Vatican News een uittreksel uit het nieuwste interviewboek van Bergoglio met als titel ‘God en de Wereld die komt’. Daarin roept hij op tot de vorming van een Nieuwe Wereldorde een een aanpak van de zogenaamde ‘klimaatcrisis’. Bergoglio zei tegen de Italiaanse journalist Domenico Agasso: “De wereld zal nooit meer dezelfde zijn.”

In een taal die lijkt te zijn genomen uit een globalistisch draaiboek, riep Bergoglio op tot de vorming van een ‘Nieuwe Wereldorde’, gebouwd op zijn concept van “solidariteit” en “broederlijkheid”.

Hij riep op tot de uitroeiing van ‘pesten, armoede en corruptie’. Tegelijkertijd benadrukte hij het belang van universele gezondheidszorg, dat er zou komen doorheen de praktijk van ‘sociale cohesie’. Bergoglio nam ook de woorden van de wereldleiders over door te zeggen hoe de Covid-crisis niet zou mogen verspild worden:

“Laten we allen in gedachten houden dat er iets erger is dan de crisis: het drama van ze te verspillen. We kunnen niet op dezelfde wijze uit de crisis komen als ervoor: we komen er ofwel beter uit, ofwel komen we er slechter uit.”

Hij noemde de “Covid-pandemie” een “alarmsignaal waarover de mensheid gedwongen word te bezinnen”, verwijzend naar de “hoekstenen van de heropbouw” dat een belangrijk deel zou zijn van deze Nieuwe Wereldorde.

Hij voegde eraan toe: ”

“Deze tijd van beproeving kan aldus een tijd worden van wijze en ver ziende keuzes worden voor het goed van de mensheid, van de hele mensheid.”

Bergoglio linkte zelfs het theologische aspect van Verlossing aan de promotie van een Nieuwe Wereldorde in lijn met de globalistische politiek, suggererend dat Verlossing afhankelijk was van hun succes.

“We kunnen niet langer vrolijk ongelijkheden en verstoringen in het milieu accepteren. Het pad van de Verlossing van de mensheid gaat doorheen de vorming van een nieuw model van ontwikkeling, dat zich ongetwijfeld focust op het samenleven van volkeren in harmonie met de Schepping.”

Bergoglio waarschuwde dat indien zijn woorden zouden genegeerd worden, er “geen toekomst voor gelijk wie” zou kunnen zijn, en dat de wereld zich dus “moet voorbereiden voor morgen onder de banier van menselijke broederlijkheid“, omdat er volgens hem “geen alternatief” is.

Bergoglio ijverde voor een “meer soberder bestaan”, dat hij noodzakelijk achtte voor een betere distributie van de middelen. Vervolgens steunde hij het idee dat bedrijven en industrieën enkel zouden mogen voortbestaan indien ze zich op één lijn stellen met de globalistische groene agenda. Hij sprak over “voorwaarden” om een “ethische en verantwoorde” financiële investeringen te verkrijgen, die op hun beurt de steun aan bedrijven die schadelijk zijn voor het milieu en voor de vrede, zouden limiteren.

Deze taal lijkt net dezelfde te zijn als die van een groepje elitaire bankiers die onlangs vergaderden om de ‘Grote (groene) Reset’ te bespreken. De Federal Reserve van de VS heeft in februari een weinig bekend internationaal conglomeraat van centrale banken vervoegd, die allemaal fundamenteel toegewijd zijn aan het opdringen van de “groene” dictaten van het Parijs-klimaatakkoord in lijn met de Grote Reset. Zo’n zet heeft alarmerende zorgen gewekt omtrent de invloed die banken zullen uitoefenen in het opdringen van groene beleidsvoeringen als deel van de zogenaamde Grote Reset van het World Economic Forum. Eén van de doelstellingen van dit bankenconglomeraat is onder andere het uitroeien van de gehele fossiele-brandstoffenindustrie en de vele duizenden industrieën en miljoenen jobs die daaraan gepaard zijn.

In september vorig jaar waarschuwde Steve Jalsevac van LifeSite nog dat er een schokkend verband was tussen het beleid om het ‘coronavirus’ te bestrijden en klimaatverandering; en dat het eigenlijk écht gaat om het opleggen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de Grote Reset en de depopulatie van de wereld.

Bergoglio waarschuwde in het interview opnieuw van een nakende wereldwijde catastrofe indien de mensen zich niet zouden houden aan de groene agenda.

“Indien we niet onze mouwen opstropen en onmiddellijk zorg dragen voor de Aarde, met radicale persoonlijke en politieke keuzes, met een economische ‘groene ommekeer’ door het sturen van technologische ontwikkelingen in deze richting, zal vroeg of laat onze gemeenschappelijke thuis ons doorheen het raam gooien. We kunnen geen tijd meer verspillen.”

Dit is in geen geval de eerste keer dat Bergoglio publiekelijk zijn trouw betuigde aan de globalistische agenda. In december vorig jaar hanteerde Bergoglio ook al de zinsnede “build back better” die door heel wat politici wereldwijd werd in de mond genomen om de Grote Reset te promoten.

“Build back better”: een codewoord voor de globalisten die de Grote Reset plannen. De zinsnede werd o.a. in de mond genomen door Mark Rutte, Jorge Bergoglio, Joe Biden, Boris Johnson, Imran Khan, Klaus Schwab, Trudeau, etc.

Op 8 december 2020 lanceerde Bergoglio samen met de Rotschild familie en de Rockefeller Foundation nog de ‘Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan’. dat wordt omschreven als een nieuwe alliantie van het Vaticaan met ’s werelds grootste bedrijven. De woorden die op de website gebruikt worden, zijn net dezelfde als deze die Klaus Schwab van het WEF in zijn mond nam toen hij over de Grote Reset sprak. De oprichting van de raad kan gezien worden als een uitvloeisel van Bergoglio’s recentste initiatief in Assisi: ‘De Economie van Franciscus.’

Bron: LifeSiteNews