Bergoglio VERBIEDT Traditionele Latijnse Mis in de Sint-Pietersbasiliek

De ‘kogel is door de kerk’: Bergoglio heeft de Traditionele Latijnse Mis (of Tridentijnse Mis) verboden in de Sint-Pietersbasiliek. Een maand geleden waren er reeds geruchten dat hiertoe zou besloten worden, maar die geruchten zijn nu werkelijkheid geworden.

Het Vaticaanse Staatssecretariaat – dat onder leiding van Kardinaal Parolin nauw samenwerkt met Bergoglio (cf. China-Vaticaan deal) – heeft middels een decreet ALLE private [gelezen] Missen in de Sint-Pietersbasiliek verboden. Alle (vastgestelde) Missen in de Sint-Pietersbasiliek zullen in de ‘Nieuwe Ritus’ MOETEN gecelebreerd worden (de Mis van Paulus VI van 1969), verlevendigd door voorlezers en zangers. Priesters die op bedevaart komen, kunnen CONCELEBREREN.

De “buitengewone ritus” (de Tridentijnse Mis) kan volgens het decreet enkel in Clementinuskapel in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek gecelebreerd worden door daartoe [door het Vaticaan] gemachtigde priesters op door het Vaticaan vastgestelde tijdstippen.

Kort gezegd: het Vaticaan wekt de schijn op van nog een ‘opening’ te laten, maar schaft de Tridentijnse Mis in de Sint-Pietersbasileik in feite in het geheel af.

Het bewuste document van het Staatssecretariaat van het Vaticaan.

Na 1969 werd de Tridentijnse Mis helemaal verboden. Paus Johannes Paulus II deed een kleine toegeving en liet toe dat ze in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek werd gecelebreerd (er was toen echter geen ‘machtiging’ nodig); Paus Benedictus XVI liet toe dat ze aan alle zijaltaren van de Sint-Pietersbasiliek werd opgedragen.

Rorate Caeli merkt op dat met dit decreet de Latijnse Mis terug naar de catacomben werd verwezen. “Ze haten ons echt, en ze willen dat we allemaal sterven en verdwijnen.”

Sinds de tijd van Constantijn, toen de vervolging van de Christenen eindigde en de eerste Basiliek op de Vaticaanse Heuvels werd gebouwd bovenop het graf van de Prins van de Apostelen, was het hoogtepunt van de pelgrimage gemaakt door ontelbare priesters “ad limina apostolorum” de mogelijkheid van het opdragen van een persoonlijke private Mis in de Sint-Pietersbasiliek. Dit duurde zelfs voort na Vaticanum II.

De piepkleine Clementinuskapel in de crypte, waar de relieken van Sint-Petrus zich bevinden.

Reactie van Kardinaal Burke

Kardinaal Burke uitte zijn “diepste bezorgdheden” omtrent dit decreet. Hij zegt dat dit document niet enkel slaat op de Sint-Pietersbasiliek, maar op de universele Kerk, omdat de Sint-Pietersbasiliek de spirituele thuis is van alle katholieken en aldus als een model van liturgische discipline zou moeten gezien worden voor alle kerken.

Kardinaal Burke had een aantal opmerkingen over dat document. Ten eerste zegt hij dat het geen officiële signatuur draagt. “Het is een ongetekend document” zonder protocolnummer. Hij beschouwt het document als een ongeldig document. Verder zegt hij dat het Staatssecretariaat niet bevoegd is voor liturgische aangelegenheden van de Kerk, in het bijzonder in de Sint-Pietersbasiliek. Tot slot geeft Burke aan dat het document nog niet officieel werd gecommuniceerd naar de Kardinaal-Aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek, noch wordt er enige referentie naar hem gemaakt.

Over de inhoud van het document uitte Kardinaal Burke eveneens zijn diepste bezorgdheden. Hij merkt onder andere de valse benaming op van de ‘Buitengewone Ritus’, terwijl het officieel de ‘Buitengewone vorm van de Romeinse Ritus’ heet. Hij merkt eveneens op dat geen enkele priester een machtiging moet krijgen voor het celebreren van de Tridentijnse Mis, omdat dit zo bepaald werd door Paus Benedictus XVI in Summorum Pontificum.

Bron: Gloria News (1); (2)