Wereldleiders zitten mooi op schema (openbaar gemaakt door de Canadese klokkenluider in oktober 2020): Italië weer in volledige lockdown, andere landen zullen volgen

Artikel vanop Eindtijdklok, vanwege ieders belang hier opnieuw gepost.

Wie dacht dat de wereldleiders niet meer op schema zitten, is er toch aan voor de moeite. In oktober 2020 deed een Canadese klokkenluider (lid van de Liberale Partij, en deel uitmakend van het Strategic Planning Committee van Canada, dat rechtstreeks opereert onder het bestuur van Canada’s Bureau van de Eerste Minister (PMO)) het hele plan uit de doeken over hoe de wereldleiders de Grote Reset willen doordrukken. En als we eens opnieuw kijken, dan zitten ze perfect op schema!

Een fragment uit het artikel van 20 oktober 2020:

Naarmate de vaccins worden uitgerold, zullen alle virusuitscheidingen, mutaties en vaccinletsels worden toegeschreven aan een “derde golf” die een hoger sterftecijfer en een hogere infectiegraad omvat. Iedereen die het niet eens is met de vaccins, wordt het recht ontnomen om vrij te reizen en wordt ofwel vastgehouden in de isolatiecentra of wordt gecontroleerd op huisarrest totdat ze ermee instemmen om eraan te voldoen.

Hier zitten we reeds. De vaccinatiecampagne is reeds bezig sinds december 2020/januari 2021. In België zijn er reeds 400.000 mensen geïnjecteerd met twee coronavaccins, en een kleine 800.000 met één coronavaccin. Er zijn volgens de media slechts 2000 bedden ter beschikking op de IC in heel België…

Tevens kwam de Europese Commissie vandaag op de proppen met een ‘Digitaal Groen Certificaat’, zodat men vrij kan reizen indien men gevaccineerd is, of een negatieve test heeft afgelegd.

We zijn nu halverwege maart en er wordt inderdaad een toename gezien in het aantal ziekenhuisopnames en zogenaamde “besmettingen”. In de media wordt gezegd dat er weer “meer virus” circuleert. We weten niet of het waar is, maar op VRTnws zeggen artsen dat mensen die binnenkomen op de IC met coronaklachten “rapper achteruit gaan”. Dit kan te verklaren zijn door onderstaande uitleg door Dr. Sherry Tenpenny over de gevaren van de coronavaccins:

2. Hernieuwde blootstelling

Je krijgt het spike-eiwit, je ontwikkelt een anti-lichaam die eruit ziet als de letter Y, het anti-spike-antilichaam, wanneer je je injectie krijgt. Dit zijn al de mensen in de categorie “Ik heb het vaccin gekregen en ik ben oké; ik kreeg nergens een reactie op”, totdat ze opnieuw worden blootgesteld aan een coronavirus. En het hoeft niet het SARS-Covid-2 [=Covid-19] virus te zijn; gelijk welke van de 37 coronavirussen die hier rondwaren. Wat er dan gebeurt is dat wanneer je opnieuw blootgesteld wordt, je de auto-immuunziekte in gang zet.

Dat antilichaam [tegen het spike-eiwit] kan twee dingen doen: het kan zich vasthechten aan het virus en het in de neutrofiele granulocyten [het meest algemene type witte bloedcellen of leukocyten] brengen, het virus dan vrijlaten het virus begint zich te vermenigvuldigen, en je krijgt een zware infectie, zwaarder dan wanneer je het vaccin niet kreeg. Dit wordt antilichaam-afhankelijke versterking (antibody dependant enhancement of ADE) genoemd.

Wat ook kan spelen, is waar Geert Vanden Bossche – een vaccinatie-expert die nog voor de Bill & Melinda Gates Foundation werkte – nu voor waarschuwt: dat de vaccinaties een monstervirus kunnen doen ontstaan, die véél erger is dan de initiële variant. Hij waarschuwt dat de wereld een “oncontroleerbaar monster” creëert, en dat het vaccin een biomassavernietigingswapen is. Dr. Vanden Bossche legde uit dat de vaccins de aanmaak van specifieke antilichamen stimuleren, die wedijveren met de natuurlijke afweer van de gevaccineerde mensen. Dit natuurlijke afweersysteem wordt in gevaccineerde mensen onderdrukt, omdat de specifieke antilichamen die door het vaccin zijn aangemaakt, het overnemen, zoals ook Dr. Tenpenny uiteenzette. Diegenen die gevaccineerd [geïnjecteerd] zijn zullen niet in staat zijn zich te verweren tegen de mutaties, omdat hun immuunsysteem in feite is vervangen door een (door het vaccin veroorzaakt) kunstmatig afweersysteem, en dus feitelijk is verwoest.

Lezen we verder het fragment van het artikel van de klokkenluider:

Gedurende deze tijd zullen medische faciliteiten hun maximale capaciteit bereiken en zal de overheid de vergrendelingsbeperkingen versterken door een derde lockdown  in te voeren tegen het tweede kwartaal van 2021.

In heel wat landen wordt nu gesproken over de “derde golf.”  Het tweede kwartaal van 2021 begint op 1 april. We zijn nu halverwege maart, en Italië is reeds weer in volledige strenge lockdown gegaan tot minstens 6 april (maar wellicht langer). Dat wil zeggen: in Italië op Pasen alvast géén H. Mis!

Ook in Duitsland gaan reeds stemmen op om het hele land opnieuw in lockdown te brengen. In andere landen zijn er plots stijgingen van het aantal ‘besmettingen’ en ‘ziekenhuisopnames.’ Verder heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap bevestigd nog steeds “achter” het vaccin van AstraZeneca te staan. In België wordt gretig verder geïnjecteerd met dit gevaarlijk vaccin, en worden alle verontrustende geluiden als nonsens afgedaan…

Dan de gevolgen van deze derde lockdown, volgens de klokkenluider:

Grote voorraadtekorten, uitval van de toeleveringsketen en economische instabiliteit worden verwacht, terwijl alle individuen op een universeel basisinkomenprogramma worden gezet om honger, dakloosheid en burgerlijke onrust te beteugelen. Tegen het derde kwartaal [juli-sept 2021] wordt van de regeringen verwacht dat ze militair personeel inzetten in grote stedelijke gebieden en wegen om checkpoints te creëren. Deze tactieken zijn in 2020 al uitgetest. Iedereen die van deze systemen afhankelijk is, wordt gedwongen op het HealthPass-vaccinatieschema gezet. Iedereen die het er niet mee eens is, wordt beschouwd als een “bedreiging voor de volksgezondheid” of “vijand van de staat”

Wie zich nog moet voorbereiden: doe het nu het nog kan! Meer info:

Survival in uw eigen huis – een lijst om zich voor te bereiden
Wanneer er geen elektriciteit meer is…