Vaticaanse COVID-19-Commissie promoot zelfde agenda als het ‘Globale Reset’ initiatief van het World Economic Forum

De coördinator van de door Bergoglio opgerichte COVID-19-Commissie, gebruikt precies dezelfde taal als de globalisten, zoals Klaus Schwab van het World Economic Forum of Christine Lagarde van het IMF, en roept op tot een “globale reset” van de wereld.

Het Vaticaan vervoegt de stemmen van de globalistische instellingen zoals de Verenigde Naties, het IMF en het World Economic Forum om de wereld te “resetten.” George Soros zei reeds dat de coronacrisis de ‘crisis van zijn leven‘ is:

Dit is de crisis van mijn leven. Zelfs voordat de pandemie toesloeg, besefte ik dat we in een revolutionair moment waren beland, waar wat in normale tijden onmogelijk of zelfs onvatbaar zou zijn, niet enkel mogelijk was geworden, maar mogelijks absoluut noodzakelijk”,

Het World Economic Forum kondigde in juni officieel het Grote Reset-initiatief aan als onderdeel van hun ‘Covid Action Platform’, en in januari 2021 is een top gepland om hun plannen op een meer open manier met de wereld en de reguliere media te bespreken. De reset wordt vaak in één adem genoemd met ideeën als “het nieuwe multilateralisme” of “de multipolaire wereldorde” of “de nieuwe wereldorde.” Opvallend is dat Christine Lagarde, toenmalig hoofd van het IMF, in 2014 voor het eerst over sprak over een economische reset. Datzelfde jaar hield ze ook een heel vreemde toespraak voor de National Press Club waarin ze vrolijk begon te doen over numerologie en het “magische nummer 7”. De bijeenkomst van het World Economic Forum over de Globale Reset in 2021 zal precies 7 jaar na die Lagarde-toespraak gehouden worden.

De Vaticaanse COVID-19-Commissie promoot net dezelfde agenda als die van het IMF en het WEF: globale ontwapening; een “groen antwoord” dat een diepgaande verandering in de economie zal omvatten, in de lijn van Bergoglio’s milieu-encycliek Laudato Si’; universele gezondheiszorg en andere globale “oplossingen” die in “overeenstemming” zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de 2030 SDG’s).

Niet voor niets heeft Bergoglio in november een evenement gepland met als titel ‘De Economie van Franciscus‘.

In een interview met Our Sunday Visitor, zei Vader Augusto Zampini, de assistent-secretaris van de Vaticaanse Dicaterie voor het promoten van Integrale Menselijke Ontwikkeling en tevens coördinator van de COVID-19-Commissie:

“Leiders in publieke, private en burgerlijke sectoren moeten de resetknop indrukken – om eens en voor altijd te beseffen dat de manier waarop we ons leven tot nu toe leidden niet duurzaam was.”

Zampani zei dat de Vaticaanse COVID-19-Commissie, onder het commando van Bergoglio, druk bezig is om optimaal gebruik te maken van deze “ongeziene opportuniteit om te bezinnen over de tekortkomingen van onze instituten en ontwikkelingsmodellen” om voorstellen uit te tekenen om een “betere post-pandemische toekomst” voor ogen te stellen.

De voorstellen variëren van het meer geld spenderen aan (gesocialiseerde) gezondheiszorg en minder aan wapens, en de oproep voor een globale wapenstilstand.

De persconferentie op 7 juli door de speciale president van de Commissie, Kardinaal Peter Turkson – tevens Prefect van de Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling, ging ook precies daarover: “De toekomst voorbereiden, bouwen aan vrede in de tijd van COVID-19”.  Hij zei dat de reductie van conflicten de enige weg is om onrechtvaardigheid en ongelijkheid te reduceren. “Er kan geen genezing zijn zonder vrede. Nu is de tijd om een wereld te bouwen die beter een werkelijke integrale benadering tot vrede, menselijke ontwikkeling en ecologie weerspiegelt.”

Vader Zampini zei ook dat we in een “uniek moment zijn aanbeland om een diepe verandering te maken, om een gezondere en meer bilijke wereld en planeet op te bouwen, met gezonde mensen en instituten.” Hij zei verder dat de Vaticaanse taakgroep het doel heeft om te werken als een “katalysator om globale antwoorden aan de crisis te helpen verbinden, en dat lokale antwoorden een globaal merkteken moeten dragen.”

De globalistische benadering van de Commissie is zeer duidelijk in de vierde werkgroep te zien: “Het steunen van bestuur om globale solidariteit te promoten.”

De COVID-19-Commissie beweert tevens, in navolging van Bergoglio, dat het coronavirus een soort “straf van moeder natuur” is omdat de mens niet goed zorgt voor de natuur, of omwille van de milieuvervuiling. “Het coronavirus kan gezien worden als het resultaat van de toenemende disharmonische relatie met de natuurlijke wereld.”  De pandemie “is een duidelijke waarschuwing van de natuur.”

De oplossing volgens Bergoglio: een “groene ene-wereldregering”?

Bron: LifeSiteNews