Wordt 2020 het jaar waarin de Antichrist ten tonele verschijnt?

Foto: Express.

Het jaar is nog maar net begonnen en er is al een grote escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten, doordat de VS Irans belangrijkste generaal vermoordde door een raketaanval nabij de luchthaven van Bagdad, in Irak. Het Iraanse regime is woedend en zwoer wraak te zullen nemen, dat volgens hen een nachtmerrie zal worden voor de VS. De situatie is momenteel uiterst explosief. Wordt 2020 het jaar waarin een grote oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt en vervolgens de Antichrist ten tonele verschijnt als de grote vredestichter?

In Iran werd de rode vlag van wraak gehesen boven de Jamkaranmoskee in de ‘heilige stad’ Qom, welke rechtstreeks geassocieerd is met de Mahdi, dat is de Islamitische messiasfiguur die op aarde zal verschijnen. In Iran is men al langer bezig met de ‘komst van de Mahdi’, die volgens hen zal verschijnen op het moment dat een vreselijke oorlog aan de gang zal zijn, en vrede en rechtvaardigheid zal herstellen en 7 jaar zal regeren vóór Oordeelsdag.

Het regime in Iran zegt tevens dat de oorlog reeds begonnen is, de oorlog die zij beschouwen als een heilige oorlog tegen de Grote Satan, welke Amerika is, en de Kleine Satan, welke Israël is.

Maar even terug naar wat de 33-ste graad Vrijmetselaar en Satanist Albert Pike in 1870 schreef (door ‘geesten’ ingegeven) over WOIII:

“De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen uit de verschillen, veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati, tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet op zo’n manier geleid worden dat de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt.”

Het mag duidelijk zijn dat de ware bedoeling van deze oorlog het uitroeien is van het Christendom, om de “zuivere leer van Lucifer” aan de wereld te presenteren. Die manifestatie zal het verschijnen van de Antichrist omvatten.

Betreffende WOIII en de komst van de Antichrist, werd door voormalige Illuminati-insiders volgende info bekend gemaakt:

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is.

Onthoud dat deze voorzeggingen al van vele, vele jaren geleden zijn. Conflict in het Midden-Oosten samen met nucleaire confrontatie met Noord-Korea is niet iets dat veraf lijkt. Dit kan elk ogenblik losbreken. Want ook in Noord-Korea is de situatie, na een periode van rust, weer aan het verergeren.

Het is ook profetisch te noemen dat de onrust in het Midden-Oosten en in de Kerk op hetzelfde ogenblik plaatsgrijpt.

In New-Age kringen is er een gelijkaardige profetie bekend:

De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid [van de verschenen ‘messias’] aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle religies en wetenschap zal genezen worden.

… Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid zal enkel gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de Ene-wereldreligie.

Maitreya zal geholpen worden door de “Meester Jezus”, die binnenkort de controle in de Rooms Katholieke Kerk zal overnemen en die het Christendom ertoe zal brengen om Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten.

Opvallend is dat zowel in het Boeddhisme, de Theosofie en in de New-Age sprake is van de komende messias Maitreya, en dat deze een einde zal maken aan oorlog, en aan de basis zal staan van een ene-wereldreligie, gebaseerd op ‘liefde’ en ‘tolerantie’.

Is het dan ook verwonderlijk te noemen dat Lucis Trust, de organisatie binnen de VN die zich bezighoudt met de aanstaande wederkomst op aarde van de messias Maitreya – welke volgens hen één en dezelfde is als Boeddha, Krishha, Mahdi en Jezus – zich lovend uitlaat over Bergoglio en diens ‘hervormingen’?

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker.

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling. Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

De situatie in het Midden-Oosten lijkt af te stevenen op een totale oorlog, waarbij Iran alle middelen – o.a. hun tot de nok met raketten gevulde ondergrondse lanceerbasissen in de bergen – zal inzetten om dood en vernieling te zaaien in vijandelijke naties. Ze hebben de nucleaire deal in de prullenbak gegooid en zijn begonnen met het verrijken van uranium voor de productie van kernkoppen. Maar feit is: de VS heeft deze oorlog al lang gepland, al bijna 20 jaar… In maart 2007 sprak de Amerikaanse Generaal Wesley Clark over 7 geplande oorlogen in 5 jaar tijd…. Het begon kort na 11 september 2001, toen de VS besloot om Irak aan te vallen. Iets later kwamen ze op de proppen met het plan om in 5 jaar tijd 7 landen omver te werpen: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan om dan te eindigen met Iran. Het heeft iets langer geduurd, maar de (burger-)oorlogen zijn er gekomen: Irak (2003), Somalië (2009), Libië (2011), Syrië (2011), Zuid-Soedan (2013)…en Iran is de laatste aan de beurt, en Libanon, waar Iraanse milities gestationeerd zijn, zal er ongetwijfeld mee in betrokken raken.

Het gevolg zal zijn: olieprijzen en goudprijzen zullen de pan uit swingen, de economie zal instorten, nog meer vluchtelingen, etc… En dan zal de tijd rijp zijn voor de Antichrist – de valse messias – om zich aan de wereld bekend te maken als de grote bevrijder, de vredevorst, de grote wereldverbeteraar…

En opvallend: in de boodschappen van het Boek der Waarheid staat dat hij grote vriendschap aan de dag zal leggen met de Valse Profeet, en dat ze samen zullen ijveren voor een ene-wereldreligie. Is het ook toeval te noemen dat Bergoglio in mei dit jaar een vergadering voor politieke en religieuze leiders heeft gepland, om zijn Pact voor een Nieuw Humanisme te lanceren?

Wordt 2020 hét jaar van WOIII, het Schisma in de Katholieke Kerk en het verschijnen van de Antichrist? En, vergeten we niet, sinds oktober vorig jaar zijn alle voorwaarden vervuld voor de Grote Waarschuwing

Maranatha!


 

Lees ook (ter info):

De Antichrist – Hij die komen gaat

De mens met de naam met getalswaarde 666