Lucis Trust, een organisatie die zich bezighoudt met de komst van de Antichrist, looft ‘paus Franciscus’

lucistrust

Kort over Lucis Trust

Lucis Trust werd in 1922 gesticht als Lucifer Trust, door Alice Bailey, om de boeken van Bailey, Blavatsky en de theosofische sociëteit te drukken en te verspreiden. Bailey en Blavatsky waren beiden theosofen. Theosofie is een wijsheidsreligie die stelt dat alle religies een deel van de waarheid in zich hebben. Ze stellen ook dat Boeddha, Krishna, Maitreya en Jezus, allemaal één en dezelfde messias zijn. En Maitreya wordt binnenkort terug op aarde verwacht als een grote wereldleraar, die een nieuw tijdperk zal inluiden en aan het hoofd zal staan van een Nieuwe Wereld Orde. Lucis Trust is nauw verbonden met de VN, want het heeft daar een organisatie in, namelijk ‘World Goodwill’, die zich inzet voor de voorbereiding van de wederverschijning van de ‘christus’. Tevens ijveren ze voor een Nieuwe Wereldreligie. Hun ‘christus’ is natuurlijk de Antichrist.

Lucis Trust heeft lovende woorden voor Bergoglio

In 2014 werd er een conferentie gegeven naar aanleiding van het ‘festival van de vissen’ (een sterrenbeeld). Daarin werd er verteld over het Christendom en de verschillende tijdperken, de komst van de wereldleraar en men loofde Bergoglio. Let er dus op dat onderstaande teksten geschreven werden door aanhangers van de Antichrist.

Het lijkt erop dat de Kerk niet meer in lijn is met de moderne samenleving. Hoewel, veel van deze problemen worden aangepakt en er is een significant optimisme dat de nieuwe paus, Paus Franciscus, die werd opgemerkt door zijn nederigheid en zijn bezorgdheid voor de armen, een katalysator zal zijn voor verandering. Hij heeft gezegd dat de katholieken zich veel te sterk hebben gefocust op het veroordelen van abortus, contraceptie en homoseksuele daden, en dat ze de grotere nood voor tederheid, barmhartigheid en medelijden hebben genegeerd.

Het christendom begon als een campagne van de armen, de behoeftigen en de gemarginaliseerden van de maatschappij, en groeide uit tot machtige instituten die de autoriteit van de regerende klasse legitimeerde. Echter, heden moet het christendom, in een toenemende seculiere wereld, een andere rol vinden. Eén ervan is het zijn van een stem van meningsverschil. De problemen en conflicten van de wereld hebben zowel een praktische als een kritische rol gecreëerd voor het christendom, en christelijke groepen zijn meer en meer betrokken bij onderwerpen zoals het milieudebat, de problemen van ongelijkheid en sociale problemen. Dit is een rol die misschien beter in harmonie is met de wegen van christus.

Er is een grote verschuiving weg van het idee van ‘christelijke exclusiviteit’ die zegt dat er geen verlossing is voor diegenen die niet in Jezus geloven – een dogma die overheerste in de vroege en midden jaren 1900. Er is de algemene erkenning dat er vele wegen zijn naar God. Vandaag heeft paus Franciscus geschreven over zijn toewijding voor een open en respectvolle interreligieuze dialoog als een weg voor alle partijen om in die dialoog van elkaar te leren.

Men moet ook opmerken dat er ook tekenen zijn dat de oude wijsheidsleer zijn weerklank begint te vinden binnen de christelijke gemeenschap. Bijvoorbeeld, boeken die het christendom linken met reïncarnatie, bewustwording, devotionele meditatie en karma, zijn met toenemende mate verkrijgbaar. Het was in de jaren ’60 toen Boeddhistische leer wijd verkrijgbaar werd in het westen, en gegeven de niet-theïstsiche natuur van sommige van haar takken, kwam het vrij onschuldig binnen andere religies. En zo zijn de Boedhistische elementen om binnen te treden in zichzelf en de subjectieve ervaring aan te moedigen, ingefiltreerd in het christendom, en voorzien ze de aanbidder van een diepere, persoonlijke ervaring.

Dit zijn allemaal zeer bemoedigende tekenen en ze suggereren dat de eenheid en het broederschap in de geest die de basis is van alle religies, aan het opkomen is in het bewustzijn van de mensen. De Tibetaan zegt ons dat het door de werkers in het veld van religie is dat het universele platform van de Nieuwe Wereldreligie zal geformuleerd worden. Dit, zegt hij, zal leiden tot grote strijd binnen de kerken zelf, wanneer de verlichte elementen vechten om hun begrip over eenheid te verspreiden naar anderen. Dit zal leiden tot een weerslag van de fundamentalisten, de kortzichtigen en de theologen in alle wereldreligies, die weigeren om oude interpretaties en methoden los te laten. Dit is duidelijk zichtbaar in de religies in het algemeen, niet enkel in het christendom.

De Tibetaan zegt ons dat “wat de Groten willen verbreken, niet de vorm van het christendom is, maar de greep van de kerken over de geesten van de massa”. Het is misschien binnen de katholieke Kerk dat de grootste strijd zal gevochten worden, hoewel volgens Alice Bailey, “deze strijd de grootste kans van de Kerk zal zijn en ook haar grootste crisis.” Ze zegt dat “als de katholieke Kerk haar technieken kan veranderen, haar gezag over de zielen van de mensen kan afstaan en echt de weg van de Redder kan volgen, de nederige Timmerman van Nazareth, ze een werelddienst kan betuigen en een voorbeeld kan stellen die zal dienen om de volgers van elk geloof en van elke tak van het christendom te verlichten.”

Dit is inderdaad een wonderbaar visioen, een visioen waarvan we kunnen hopen dat het werkelijkheid wordt naarmate de nieuwe paus, Paus Franciscus, zijn invloed laat kennen. Misschien is het christendom inderdaad boven zichzelf aan het stijgen. Er is duidelijk bewijs dat de subjectieve invloeden die ingebed zijn in de vorm van christendom beginnen op te komen. Het is te hopen dat tijdens het Tijdperk van Aquarius, met de hulp van de 7de Straal van Ceremonie, het christendom zijn perfectie zal bereiken dat in z’n kern zit.

Naar aanleiding het ‘festival van de steenbok’ begin 2015:

Invloeden van Shamballa [=begrip uit de Theosofie] werken hoofdzakelijk door het neerhalen van barrières, de artificiële barrières die bestaan tussen de leden van de menselijke familie – de barrières die bestaan tussen de lijnen van ras, geslacht, religie en economische klasse. Dit zijn artificiële verdelingen en de impacten van Shamballa breken hen af en staat toe dat er een meer synthetische stroom van energie tussen de rassen, klassen en religies van de wereld vloeit. En we dit kunnen dit zien gebeuren, hoewel we soms gevangen worden in de uitdagingen van het proces, zoals de recente gebeurtenissen Ferguson, New York en andere plaatsen. Op een manier kunnen we zeggen dat deze gebeurtenissen gerelateerd zijn aan de poging van de mensheid om “geen verschil te zien” – een van de effecten van de impacten van Shamballa, om te zien dat deze artificiële barrières werkelijk een illusie zijn. Zodus, mensen staan op in grote aantallen en zeggen dat dingen moeten veranderen, en hopelijk zullen ze veranderen.

Een andere indicator van iemand die werkt om barrières neer te halen en die bijgevolg misschien antwoordt aan de Shamballa impact is natuurlijk Paus Franciscus. Hij maakte zijn intenties duidelijk vanaf het begin met de keuze van zijn naam. Door deze keuze stelde hij dat hij de stem van het Pausschap zou gebruiken om op te staan voor de armen en de gemarginaliseerden. In maart of april geeft hij zijn encycliek vrij die klimaatverandering steunt, en hij probeert een momentum op te bouwen richting de VN Klimaattop die zal plaatsgrijpen in Parijs in december. Dit is een belangrijke klimaattop, waarin de lidstaten samen zullen komen om een nieuw klimaatakkoord te ontwerpen en te bekrachtigen. Franciscus hoopt dat de encycliek steun zal opwekken voor dit akkoord onder de katholieken over heel de wereld alsook mensen van alle godsdiensten.

Bron: lucistrust.org

Lucis Trust, een satanische organisatie die zich bezighoudt met de komende ‘wereldleraar’, een Nieuwe Wereld Orde en een Nieuwe Wereldreligie, ziet dat Bergoglio hun visioen van een nieuwe kerk begint waar te maken!