Een groep ‘synodevaders’ hernieuwt het beruchte ‘Catacombenpact’

In 2016 brachten wij een artikel over het Catacombenpact dat in 1965 door een aantal van de meest radicale Concilievaders werd ondertekend. Het programma van Bergoglio is tot op zekere graad terug te brengen naar dit pact, en dit pact had volgens een insider “de geur van het communisme.” Het pact riep op tot een ‘kerk van de armen’, een ‘kerk zonder macht’, met andere woorden, een Kerk die geneutraliseerd, gemarginaliseerd en uiteindelijk verpletterd zal worden omdat ze in feite akkoord gaat om haar goddelijk mandaat om alle naties te dopen te verruilen voor de leugen die ‘het broederschap van de mensheid’ wordt genoemd – denken we aan het Abu-Dhabi document. Nu, anno 2019, tijdens de Amazonesynode, hebben op 21 oktober een groep synodevaders dit pact hernieuwd. Ze kwamen bijeen in de Catacomben van Domitilla en na het celebreren van de Mis zetten ze hun handtekening onder het vernieuwde pact. 

De ondertekenaars in 1965 zwoeren om persoonlijke bezittingen af te zweren, alsook chique kledij en “namen en titels die de prominentie en de macht uitstraalden” [zoals ‘paus’, ‘monseigneur’, etc], en ze zeiden dat het opnemen voor de armen en de zwakken de focus van hun ambt zou worden. En in dit alles, zeiden ze, “zullen we zoeken naar medewerkers in ons ministerie, zodat we animatoren volgens de Geest kunnen zijn, eerder dan overheersers volgens de wereld; we zullen trachten om onszelf zo menselijk aanwezig en verwelkomend te maken als mogelijk; en we zullen onszelf open tonen voor iedereen, ongeacht wat hun geloof is.”

Dit alles vertegenwoordigt exact het ‘pontificaat’ van Bergoglio.

Pact voor een Kerk met een Amazonegezicht

Meer dan 50 jaar later werd het “nalatenschap” van die Concilievaders weer opgenomen door een groep deelnemers van de Amazonesynode. Kardinaal Hummes – voorstander voor de afschaffing van het celibaat – ging voor in de Mis in de catacomben, waarna de aanwezige synodevaders een nieuw pact ondertekenden met als titel: “Pact van de Catacomben voor het Gezamenlijk Huis. Voor een Kerk met een Amazonegezicht, arm, dienstbaar, profetisch en Samaritaans.

Mgr. Kräutler in Brazilië, samen met een groep “inheemsen” op de achtergrond. Deze bisschop wil zodanig af van de “kolonialistische houding” dat hij rondloopt als een gewone leek – zonder enige herkenbaar teken van zijn bisschoppelijk ambt.

Kardinaal Hummes zei in zijn homilie dat de Amazonesynode een “vrucht” is van het Tweede Vaticaans Concilie. In het document dat werd ondertekend herinnerden de deelnemers aan de Amazonesynode eraan dat ze “de vreugde delen van het leven onder de inheemse mensen, inwoners van rivierbanken, migranten en voorstedelijke gemeenschappen.” De ondertekenaars verplichten zich ertoe om de “voorkeursoptie voor de armen” te hernieuwen, om “elk soort van kolonialistische mentaliteit en houding” achterwege te laten (zoals volgens Mgr. Kräutler: het toedienen van het Doopsel aan de inheemsen) en om de “bevrijdende nieuwigheid van het Evangelie van Jezus Christus” te verkondigen. Ze zetten zich er ook toe om de “kerkelijke bedieningen die reeds in deze gemeenschappen bestaan” te erkennen, en “nieuwe wegen van pastorale actie” na te streven. Andere verbintenissen in het pact omvatten onder meer de belofte om “oecumenisch met andere christelijke gemeenschappen samen te wandelen.”

Bron: Vaticannews


Advertentie