Kardinaal Pell schrijft vanuit de gevangenis: “Amazone of geen Amazone, de Kerk kan in gelijk welk land geen verwarring toelaten, en nog minder een gelijk welke tegengestelde Leer, om de Apostolische Traditie te schaden”

Kardinaal Pell is in staat geweest om vanuit de gevangenis in Melbourne een brief te schrijven naar één van zijn supporters waarin hij zijn bezorgdheid uitdrukt omtrent de op handen zijnde Amazonesynode. Hieronder volgt integraal het transcript.

Gevangenis van Melbourne

1/08/19

Beste Kathy en broeders en zusters in Christus van de ‘Steun Kardinaal Pell Groep’,

Laat mij eerst en vooral jullie danken voor jullie gebeden en boodschappen van steun. Ze brengen enorme troost, menselijk en geestelijk.

Een woordje uitleg. Ik heb tussen de 1500-2000 brieven ontvangen en ze zullen allemaal beantwoord worden. Tot dusver heb ik enkel geantwoord op brieven van medegevangenen (tot bijna al diegenen die schrijven) en enkele andere speciale gevallen. Jullie liefdadigheid wordt niet vergeten en zal altijd innig herinnerd worden.

Mijn geloof in Onze Heer, zoals dat van jullie, is een bron van sterkte. De wetenschap dat mijn weinige lijden gebruikt kan worden voor goede doeleinden doorat het verbonden wordt met Jezus’ lijden, geeft mij richting en doel. Uitdagingen en problemen in het leven van de Kerk zouden moeten geconfronteerd worden met een gelijkaardige geest van geloof.

We moeten ons allemaal herinneren dat de Katholiek Kerk één is, niet in de zin van dat goede families samenblijven ongeacht hun verschillen, maar omdat de Kerk van Christus gefundeerd is in de Katholieke Kerk, die het Lichaam van Christus vormt. Een oud gezegde leert dat er eenheid moet zijn in de essenties (Jezus’ essenties), terwijl er verdeeldheid kan zijn in niet-essentiële dingen. Maar overal en in alles moeten we liefdadigheid hebben.

Ik ga akkoord dat we redenen hebben om verontrust te zijn over het Instrumentum Laboris van de Amazonesynode. Dit is niet het eerste document van lage kwaliteit dat het Synodesecretariaat heeft geproduceerd. Gerhard Kardinaal Müller, vroeger van de Congregatie van de Geloofsleer, heeft een uitstekende kritiek geschreven. Ik ben geen expert in de regio, maar ik ben in Ecuador en het Amazonedeel van Peru, waar een priester uit Sydney, Vader John Anderson een parochie heeft van voorbeeldige vroomheid, pastorale activiteit en orthodoxie. Zoals in de Amazone moet er nog veel water stromen vóór het einde van de synode.

Eén punt is fundamenteel. De traditie van de Apostelen, de leer van Jezus en de Apostelen, genomen van het Nieuw Testament en onderricht door Pausen en Concilies, door het Magisterium, is het enige doctrinaire criterium voor alle leer over doctrine en praktijk. Amazone of geen Amazone, de Kerk kan in gelijk welk land geen verwarring toelaten, en nog minder een gelijk welke tegengestelde Leer, om de Apostolische Traditie te schaden.

De Geest blijft bij de Kerk. Jullie hebben elk recht om jullie stemmen te laten klinken, billijk en in liefdadigheid. We moeten niet het ergste verwachten.

De uwe in de Heer,

Jullie dankbare broeder

+ George Kardinaal Pell

 

De originele geschreven brief.

Bron: Gloria.tv