Huichelarij

Schijnvertoning: McCarrick tot de lekenstand teruggebracht, diens beste vriend Farrell krijgt erepostje als camerlengo

Kardinaal Farrell en nu ex-kardinaal en ex-priester McCarrick: beiden goede vrienden, en vertrouwelingen van Bergoglio.

Kardinaal McCarrick is nu officieel door het Vaticaan tot de lekenstand teruggebracht, een maatregel die door de Congregatie van de Geloofsleer werd genomen (en door Jorge Bergoglio goedgekeurd) nadat McCarrick schuldig werd bevonden aan het seksueel misbruiken van o.a. seminaristen. De maatregel is bedoeld om Bergoglio’s vel te redden, en naar de buitenwereld toe de schijn te wekken dat het Vaticaan het misbruik ernstig neemt. Niets is minder waar, want tot op heden heeft Bergoglio nog altijd niet geantwoord op de beschuldigingen van Mgr. Viganò. Zelfs in het boek ‘Sodoma’, waar ons vorig artikel aan gewijd was, wordt gezegd – op basis van diverse bronnen – dat Bergoglio op de hoogte was van het wangedrag van McCarrick. Desalniettemin ontsloeg Bergoglio hem van zijn sancties, die Benedictus hem had opgelegd, en promoveerde hij hem tot een soort vertrouwenspersoon. Toen de schandalen aan het licht kwamen, was Bergoglio gedwongen om McCarrick opzij te schuiven. McCarrick werd afgedankt, maar Kardinaal Farrel, de ‘protegé’ van McCarrick, werd nu bevorderd tot een erepost aan het Vaticaan. 

Een zware straf, zo lijkt het. Kardinaal McCarrick, die vanaf juli afgelopen jaar bisschop McCarrick was, is nu gewoon: mijnheer McCarrick. Maar in het Vaticaan malen ze er niet om. McCarrick was van geen nut meer; hij is 88 en zit reeds in een soort “bejaardentehuis”. Hij heeft gedaan wat hij moest doen: de verkiezing van Bergoglio veilig stellen, de China-Vaticaan deal tot stand brengen,… enz. McCarrick tot de lekenstand terugbrengen is eerder een soort symbolische zet, om hun gezicht te redden en de schijn te wekken dat ze ‘hard’ optreden.

Maar zoals we wel weten, treedt Bergoglio in geen geval hard op. Zo zorgde Bergoglio ervoor dat, toen het voor bisschop Zanchetta te heet werd onder zijn voeten, wegens vermoedens van seksueel misbruik, hij een postje kreeg aan de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel. En Kardinaal Coccopalmerio, die ook aanwezig was op een homoseksfeestje waarbij zijn secretaris werd gearresteerd, en waarvan Bergoglio op de hoogte is, wordt ongemoeid gelaten. En in januari vorig jaar, toen Bergoglio in Chili was, waren de mensen woedend, omdat hij zijn hand boven een bisschop had gehouden, die een pedofiele priester had beschermd. Bergoglio deed alsof hij van niets wist, terwijl men hem wel degelijk op de hoogte had gesteld van de feiten. Hij beschuldigde toen de seksueel misbruikten van laster, welke grote verontwaardiging uitlokte in Chili.

Farrell

In het midden: Kardinaal McCarrick, rechts: toen nog bisschop Farrell.

Farrell werd in 2001 door toenmalig Kardinaal McCarrick benoemd tot algemene vicaris van zijn aartsbisdom Washington, waardoor hij op aanvraag van McCarrick tot hulpbisschop werd gepromoveerd, en zes jaar lang samen met McCarrcik in hetzelfde huis woonde, tot aan diens pensioen. Nadat het schandalige homoseksuele dubbelleven van McCarrick naar buiten kwam, benadrukte Farrell verschillende keren dat hij niets had gehoord, noch iets had vermoed. Sinds de zomer van 2018 werden er diverse twijfels geuit over diens beweringen.

De twijfels over die beweringen komen niet enkel voort uit het feit dat hij een nauwe relatie had met McCarrick, maar Farrell stat ook zijn homovriendelijke (homofiele) houding niet onder stoelen of banken. Het was op zijn initiatief, als Prefect van de Dicasterie voor Leken, Familie en Leven, dat hij de Wereldvergadering van Families bijeenriep in Dublin, Ierland. En voor de eerste keer in de geschiedenis van dit evenement, bood hij zijn eigen programma aan voor homoseksuelen. Farrell gaf openlijk zijn steun aan vader James Martin, de bekende homo-propagandist van het Vaticaan, die toen in Dublin zou komen spreken.

Bergoglio benoemde Farrell, die intussen door hem tot Kardinaal is benoemd, nu tot camerlengo, een erepost aan het Vaticaan. De camerlengo, ook wel bekend als de Kardinaal Kamerheer van de Heilige Roomse Kerk, is de persoon die de pauselijke goederen en rechten beheert, na het overlijden of terugtreden van een paus, en de keuze van diens opvolger. De camerlengo is dan de belangrijkste functionaris in het Vaticaan. Hij is ook diegene die het conclaaf bijeenroept. Dat Bergoglio iemand van zijn aanhang heeft aangesteld, en dan nog zelfs de ‘poulin’ van McCarrick, hoeft ons niet te verbazen, en toont welke waarde Bergoglio hecht aan de secularisering van McCarrick.

Misbruiktop een farçe

Op 21 februari gaat de Vaticaanse top over seksueel misbruik van start. Maar rara.. wie zal daar komen spreken op die top? De meest liberale kardinalen van de Bergoglio-aanhang: van Kardinaal Marx, tot Cupich en Tagle. Dat belooft!

Eigenlijk worden de gelovigen hier gewoon ronduit bespot! De mensen worden het beu, en pikken dit niet langer.

Categorieën:Huichelarij

8 antwoorden »

 1. Nee, de gelovigen pikken het niet meer, dus er moet worden ingegrepen. Maar wie gaat dat doen, een groep nieuwe moderne zoaven?

 2. @Jozef,
  je maakt je terecht zorgen, evenwel ?…
  het is nu reeds, God_zelf die bezig is om deze *stal*, aan te vegen — maar dat doet Hij, op zijn! manier, door DE feiten onder het licht te brengen — tenslotte, laat Hij die verdwaalde herders, kiezen voor de foute weg naar : de poel des vuurs ….

 3. SORRY, MAAR MEESTE ‘GELOVIGEN’ PIKKEN VRIJWEL ALLES!

  Want waar is de grote verontwaardiging onder leken? Juist, is er niet. RKK is grotendeels een flower power geworden. Zonde, hel en vagevuur bestaan niet en als we het maar gezellig hebben. Dit weekeinde werd na de consecratie en voor het uitdelen van de communie nog even een verjaardag gevierd van een leek in de kerk. RKK is diep, diep en diep gezonken.

 4. Dat hij tot de lekenstand is terug gebracht is wel een goede beslissing , misbruik moet bestraft worden zo’n mensen horen niet in de kerk zeker niet als ze leiding geven! Paulus kon schrijven: doe wie niet deugd uit uw midden weg, zonde mogen we niet tolereren , maar het moet menselijk en vergevensgezind blijven en geen wraakgevoelens! en dat deze paus zijn vriendjes benoemd is al langer geweten.

 5. Kardinaal Cupich, net als Farrell één van McCarrick’s schoothondjes die door Franciscus worden geliefkoosd, zei dat men zich tijdens de top in Rome wil concentreren op de jeugd, “zodat de Kerk weer een veilige plaats voor de minderjarigen kan zijn.”
  Het wordt, gezien de ernst en omvang van deze problematiek, tijd om deze abjecte hypocrisie voor eens en altijd door te prikken. Het is potdorie alsof ze, hun leeg zero-tolerance-gezever ten spijt, als wolven zitten te wachten totdat onze kinderen/jongens meerderjarig zijn, zodat ze met hun roedel alsnog ongegeneerd en ongestraft kunnen toehappen.

  Voor wie anderen van klerikalisme beschuldigt en prat gaat op een pastorale benadering van godsdienst en moraal, is die handelswijze bedroevend en onbegrijpelijk. Op die manier wordt het niks, daar in Rome.

  De echte oorzaak is niet klerikalisme maar een diepgewortelde geloofscrisis, zo verwoordde kardinaal Burke het gisteren: “But the first and primary fault of the clergy does not rest in the abuse of power but in having gone away from the truth of the Gospel. The even public denial, by words and by acts, of the divine and natural law, is at the root of the evil that corrupts certain circles in the Church.” (bron: Lifesitenews)

 6. BOODSCHAP VOOR DE ENKELE KATHOLIEKE CHRISTEN DIE NOG BEREID IS DE HANDEN UIT DE MOUWEN TE STEKEN: BIDT DAGELIJKS DE MACHTIGE HEILIGE ROZENKRANS VAN OLM EN DRAAG HAAR BRUIN SCAPULIER!!!!