Bergoglio, de levende heilige

Bergoglio’s populariteit bereikt dieptepunten

Bergoglio’s populariteit is niet meer wat het geweest is. Sinds 2015 heeft zijn imago allerlei deuken gekregen. Bergoglio kan de grote massa’s niet meer achter zich krijgen.

Laten we beginnen met de Italiaanse verkiezingen. De centrum-linkse coalitie met de (linkse) democratische partij kreeg gedurende de regeerperiode van 2013-2018 de volle steun van Bergoglio. Vooral hun liberale immigratiepolitiek kreeg van Bergoglio veel lof toegezwaaid. Toen katholieken protesteerden tegen o.a. de invoering van het homohuwelijk en euthanasie werden die door Bergoglio straal genegeerd. Bij de verkiezingen kreeg de democratische partij de volle nederlaag, en de rechtse anti-immigratiepartijen wonnen sterk. Dat betekent ook een klap van de Italianen in het gezicht van Bergoglio: genoeg!

Dat de katholieken in Italië Bergoglio beu zijn is ook te merken in de zeer lage opkomsten voor diens algemene audiënties. Terwijl er bij Johannes Paulus II gemiddeld 32.000 mensen naar de audiënties kwamen, en bij Benedictus 33.000, bedraagt het gemiddelde van de afgelopen twee jaar bij Bergoglio slechts 9041 aanwezigen. Op 31 januari dit jaar was er zelfs de laagste opkomst ooit. Dit staat in schril contrast met de jaren 2013-2014 toen de grote massa’s afzakten naar Rome om maar een glimp op te vangen van de ‘heilige vader’ die bijna stante pede werd heiligverklaard. Pas vanaf 2015 begon de opkomst te tanen. Nu is het St-Pietersplein zo goed als leeg, en moet de camera van de Vaticaanse tv zodanig inzoomen, zodat enkel de voorste rijen in beeld zijn en het niet opvalt dat er eigenlijk bijna geen kat is.

Afgelopen maand was er nog een hooggeplaatste militair in Italië die op Facebook schreef: ” Het is genoeg geweest, Bergoglio!  We hebben een vijand in huis en veel mensen doen alsof er niets aan de hand is”, doelend op Bergoglio die de instroom van moslimmigranten promoot, en hij voegde eraan toe: “Hebt u ook al opgemerkt dat het St. Pietersplein op zondag altijd half leeg is en dat de televisie tegenwoordig de beelden langs onder kadreert (om dit minder te doen opvallen)?” Verder zei hij nog dat Bergoglio dwaalt, te politiek is en dat hij “een indringer is, Ratzinger is de enige echte Paus.”

De aantallen op de algemene audiëntie van 14 februari laatstleden. Foto: vatican news

Zo valt het iets minder op dat er niet veel volk is. Foto: Vatican news.

Ter vergelijking: de laatste algemene audiëntie van paus Benedictus op 27 februari 2013. REUTERS/Stefano Rellandini

Toen Bergoglio begin dit jaar naar Chili afzakte werd hij door boze katholieken uitgejouwd en kreeg hij zelfs een dweil tegen zijn gezicht. Dit doordat hij zijn hand boven een bisschop had gehouden die een pedofiele priester had beschermd en dat hij had gezegd dat hij van niets wist, terwijl men hem wel degelijk op de hoogte had gesteld van de feiten. Hij beschuldigde toen de seksueel misbruikten van laster, welke grote verontwaardiging uitlokte in Chili.

Een misviering op het strand bleek een grote flop. Er kwam bijna geen kat opdagen.

Het aantal fans is bedroevend klein. Foto: AFP

Foto: AFP

In Colombia in september vorig jaar, was het juist hetzelfde: de menigten bleven weg. Foto: Getty Images

Het is zelfs zo erg dat ze er op de katholieke website Gloria.tv een cartoon over maakten:

Zouden de heiligenbeelden van Bergoglio nog verkocht geraken?

Er is echter een nieuw charme-offensief in de maak: op 17 maart zal Bergoglio een bezoek brengen aan Pietrelciena en San Giovanni Rotondo, waar hij een mis zal opdragen in de grote kerk, dit naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de stigmatisatie van Pater Pio, en de 50ste verjaardag van zijn sterven.

Bergoglio liet eerder ook al het lichaam van de H. Pater Pio naar Rome overbrengen, in een poging om toeristen te lokken voor zijn jubileumjaar van ‘barmhartigheid’, dat uiteindelijk toch een flop werd. Het aantal pelgrims bleef ruimschoots onder door het Vaticaan verwachte aantal van 33 miljoen. De restauranteigenaars en souvenierwinkeluitbaters deden toen hun beklag over de lage aantallen toeristen: “Het aantal mensen lijkt hetzelfde als vorig jaar. Het is duidelijk dat de menigten die we mochten verwachten, waarover we werden verteld, niet zijn komen opdagen.”

Wij verwachten dat er in San Giovanni Rotondo ook geen kat zal opdagen.

Het is duidelijk dat het onderhuidse schisma steeds groter wordt, en dat steeds meer mensen Bergoglio beu zijn. Echter, laten we ons nu ook geen blaasjes wijsmaken. Een dictator hoeft niet populair te zijn bij de eigen bevolking, dit is enkel tijdelijk nodig om de macht te kunnen grijpen en stevig in het zadel te komen. Ten tijde van WOII had Hitler ook veel aan populariteit ingeboet, idem met de Russische leiders in de Sovjet-Republiek, toen de bevolking leed onder voedselschaarste en mensen massaal naar de goelags werden gezonden, of Mao Tse Tung die zijn bevolking liet verhongeren door de invoer van allerlei idiote maatregelen (zoals het bestrijden van de ‘mussenplaag’ waardoor er een sprinkhanenplaag ontstond die de oogst vernielde en 40 miljoen mensen de dood injoeg).

Bergoglio hoeft niet meer populair te zijn om zijn ‘hervormingen’ af te dwingen. Zolang hij in Rome zit en de kardinalen niets ondernemen, blijft hij aan de touwtjes trekken. De meesten beschouwen hem nog altijd als de heilige vader. Van Kardinaal Burke en zijn ‘formele correctie’ horen we, zoals verwacht, totaal niets meer. Een oorverdovende stilte van zijn kant. Zelfs geen interviews meer. Het is nu Kardinaal Müller die verrassend genoeg weer geluiden van verzet laat horen, vooral tegen zijn Duitse ambtgenoten die op hun eigen houtje allerlei hervormingen willen invoeren. Echter, tegen Bergoglio blijft het verzet vanuit de kerkelijke hiërarchie uitermate klein… Het is huilen met de pet op.

Wij kunnen enkel afwachten en bidden.

28 antwoorden »

 1. Ik ben deze paus ook al lang beu , zijn verwarrende uitspraken en hij straalt het pausschap ook gewoon niet uit het is precies iemand die alles tegen zijn goesting doet , zo met een gezicht van ” wat doe ik hier nu eigenlijk” . Zijn hervormingen werken een schisma in de hand en de kardinalen zwijgen en hopen denk ik zo dat er snel een einde komt aan zijn pontificaat. En dat er geen verzet komt is de angst die heerst in het Vaticaan deze paus bedankt elke kardinaal die hem iets in de weg wil leggen dus het is voor velen zwijgen en wachten totdat deze paus verdwijnt in de nevelen van de geschiedenis en dan zullen velen een zucht van verlichting maken !!

 2. In de Catechismus van het Modernisme van Paus Pius X (in 1908 uitgegeven), staat:

  “Wonderlijk en huiveringwekkend contrast dat het juist de bedienaren Gods zijn die aan hun roeping zullen hebben verzaakt.”

 3. Zo te zien is deze ‘zoon des dageraads’ veranderd in een vallende ster.

  • @B. Brouwer,
   Wie is wie wordt nu de hamvraag tot in de Bijbel aan toe. U heeft inderdaad die video geplaatst die ik bedoelde. Afschrikwekkende titel toch? Ik vraag me af wat uw eigen bevindingen hierover zijn. Maar dit is op dit artikel misschien toch off-topic.

   • Gelieve inderdaad geen off-topic berichten te plaatsen. Dit reactieforum dient om een reactie te geven op het gepubliceerde artikel.
    Mvg, Mod.

  • @Restkerk-redactie,
   Misschien is het een idee om aan deze site een geloofsforum toe te voegen voor off-topic onderwerpen, zoals bij ‘Xandernieuws’:
   http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/01/Ik-Geloof-Geloofsforum-31

   @Witte Veder,
   Met oog voor de ‘on-topic’ context kan ik zeggen dat het aankomt op het onderscheiden der geesten of ze van God zijn. Deze paus is dan een voorbeeld van hoe iemand Bijbelteksten op geheel eigen wijze kan interpreteren, waarbij de exacte vertaling er vaak nog niet eens zo veel toe doet.

   Nu is dat aan het christendom in algemene zin op zich niet helemaal vreemd, want hoewel christenen in Jezus de vervulling van de wet zien waaraan men nog geen punt of komma wil veranderen, zien zij Jezus’ dood aan het kruis bijvoorbeeld niet volgens het Oude Testament als aanstootgevend en een vervloeking, maar als teken van onze verlossing. En in Joh. 3,14 vergelijkt Jezus zichzelf met de bronzen slang die door Mozes omhoog wordt geheven om zo bron van genezing te worden voor iedereen die zogezegd ‘door een slang is gebeten’. Dat is dan eigenlijk net zoiets als met de opperduivel demonen uitdrijven. Ook zo krijgt een volgens de Bijbel oorspronkelijk negatief symbool een nieuwe positieve betekenis.

   En nu leek deze paus als een eigentijdse ‘morgenster’ in zijn eentje een geheel eigen nieuwe traditie te zijn begonnen (in navolging van de joodse en christelijke); een nieuwe dageraad van het geloof waarvan mensen inmiddels dus een beetje hun bekomst lijken te krijgen – wellicht in het besef dat dit zo toch niet Gods bedoeling is.

 4. Oproep voor gebed voor de gave van de Heilige Geest in overgave in vertrouwen op het Allerheiligste Hart van Jezus en op het Onbevlekt en Zuiver Hart van onze Moeder van Jezus om ontvankelijk te zijn voor de gave van Gods heilige Geest ,die bij ons zal blijven tot het einde der tijden. En opdat wij ontvankelijk kunnen blijven voor Gods heilige Geest door de gave van het onderscheidings vermogen voor de leiding van Gods Heilige Geest .Opdat wij,wat er ook gebeurt, kunnen Gods Wil onderscheiden en wij Gods Wil kunnen met innerlijke vrijheid en innerlijke vreugde kunnen volbrengen .Zeker zonder angst in vertrouwen op Gods heiligende en helende en vergevende en bevrijdende Liefde om te kunnen blijven strijden tegen de zonde en tegen de boze , door trouw te blijven aan Gods genade van Gods Woord en Gods sacramenten om satan te kunnen verslaan door te kunnen geestelijk herboren te worden als een kind van God nu en in het uur van onze dood.Amen

 5. NB > ’n leegstaande kerk [zonder toren], in een villabuurt te Harderwijk, wordt gebruikt voor pseudo charismatische vieringen — het zijn zowel de hotemetoten als de super hotemetoten, welke toegang hebben tot deze geheime besloten samenkomsten, alwaar men deelneemt aan de zgn *heksen eucharistie*, volgens de “alexandrijnse” wicca -(( de populairste vorm van *interfaith* ))- echter, om het “christelijk” te houden, gebruikt men als hostie niet mensenvlees, maar een broodachtig bakprodukt op basis van : mensenvlees — voorts is er de zgn *geestes doop*, een spectaculaire ervaring, waarbij men emotioneel : “UITSTIJGT” tot boven de troon van God -(( vergelijk Jesaja_14 ))- dit alles is ooit bedacht door een NL professor, in het engelse Oxford, als *compromis* om wicca`gangers weer terug te brengen in de schoot der anglicaanse kerk
  |
  de resultaten van mijn onderzoek, zijn al evenzo te`gek voor woorden — dwz : mensen die hun! *geestes doop* ondergaan, veranderen sterk — want iemand welk door mij als “goed” gekend was, zag ik plotseling ONzichtbaar worden !? — en, meisjes verouderden sneller dan normaal behalve de *heksen koningin*, zij werd dan juist steeds mooier !? — de DEMON achter dit gebeuren, is de antichristelijke geest — gedurend de oudheid, kenden men deze als de zgn : BA’AL godheid

  • Over veroudering:
   Laatst zag ik een stukje van een programma dat een vrouw de veroudering tegen wil gaan en naar een soort eeuwig leven wil. Er worden plannen gemaakt om ‘mooi’ oud te worden. Een trend is om grijze haren te verven, want dan zie je er al zo oud uit. Zowel mannen als vrouwen willen er niet oud uitzien, terwijl het verouderingsproces wel doorgaat. Men verzint de gekste dingen tegenwoordig om er jeugdig en met een mooi lichaam voor de dag te komen. Geen brug lijkt tegenwoordig nog te ver om dat te willen bereiken. Sommigen gaan wel erg ver.

 6. Helaas onze mooie RK kerk zit in een bestuurlijke en organisatorische crisis die al meer dan 100 jaar duurt.
  Het meest pijnlijke is dat daardoor sinds het begin van de crisis veel priesters gewijd zijn die een onzuivere priesterroeping hadden. Gedeeltelijk kan dit worden hersteld door een persoonlijke biecht en een bekering, maar voor velen zal dit het probleem niet oplossen en zullen uit de organisatie moeten vertrekken. Intussen zullen er klein seminaries op partime basis moeten worden opgericht. Een zuiver RK milieu levert veel nieuwe jonge priesters. De Sint Petrus broederschap, de Pius X beweging en de Sedesvacantisten hebben, ondanks hun geringe omvang, relatief zeer veel nieuwe en vooral zuivere priesterroepingen. Daardoor ontstaan er twee soorten RK kerken, de oude stervende kerk en de nieuwe levende Tridentijnse Rooms Katholieke kerk.
  U mag raden wie van de twee kerken het langste leven heeft.

  • Wie kwam toen op het idee om het Sacrament de Biecht in Nederland door de hele Katholieke Kerk zo goed als ‘af te schaffen’. Van vandaag op morgen werd het ineens niet meer gedaan. Een enkele parochie gaf er geen gehoor aan en bleef wel gelegenheid geven dat mensen konden biechten. Dan ligt het voor de hand dat de priesters zelf ook veel minder of zelfs niet gingen biechten. Goed voorbeeld doet goed volgen, luidt een spreekwoord. En nu vindt bijna elke gelovige het een privézaak. Het is zelfs een hachelijke zaak geworden om iemand aan te bevelen eens wat vaker naar de kerk te gaan. Want hoeveel mensen komen nog gesterkt uit de Kerk? Of is het meestal toch nog teleurstellend?

  • Als je niet opgegroeid bent in een levende Tridentijnse Rooms Katholieke kerk, en die ook verre van in de buurt is, tellen katholieken die op andere wijze aan een H. Mis deelnemen ofwel de Eucharistie vieren of dan niet meer mee als zijnde Rooms-katholieken?? Ik ben het wel met u eens, dat de moderne wijze waar vele katholieken hun ‘katholiek zijn’ vorm geven nog maar weinig levensvatbaarheid bevat. Deze katholieken beperken het geloof tot vooral goed doen voor elkaar en de Zondagsviering doet er niet meer zo toe. Ze hebben het geloof meer dan verengd en o wee als je er wat van zegt, dan vinden ze al dat je hen niet in hun waarde laat. Eigenlijk kan je niets meer zeggen, ze willen er niet mee lastig gevallen worden. Dit patroon lukt mij niet te doorbreken, maar kennelijk ook priesters en pastoraal werkers niet. Ik vraag me af hoe lang dit nog zo door kan gaan en of binnen niet afzienbare tijd de meeste parochies niet gesloten gaan worden, als er niet gauw iets veranderd. Ik zie nog altijd geen verbetering in de al jarenlange achteruitgang van de Kerk. Ik zie vooralsnog geen vooruitgang in de R.K. Kerk in Nederland. Maar misschien ben ik te somber gesteld.

 7. Ik verspreid geen nep nieuws ,ik voer kruistochten ,de hele kerk is een doofpot .
  ik zat in een klooster toen de beerput openging over het kindermisbruik ,toen werd het zichtbaar in hun reactie dat ze zich in alleen het lot aantrokken van de boosdoeners ,de pedofiele bisschop die zijn neefje heel lang misbruikte kon rekenen op een bescherming programma ,ik mocht de hele dag boete psalmen opdreunen ,terwijl ik nog postulant was en net binnen was ,ik was ook diegene die voor dat de deksel er af ging naar de abt ging en vertelde dat het er aan zat te komen ,enorm veel signalen uit de usa ,boston .
  neeee zei hij , wij hebben in België ons lesje al gehad ,toen kwam de bisschop langs van Antwerpen ,die ging met een ernstig gezicht twee psalmen meezingen ,hij deed me denken aan een martelaar uit de middeleeuwen uhuhn pardon .er is niks veranderd ,het is net de banken sector .
  als ik lees dat er geen klooster roepingen meer zijn explodeer ik ,wat is de westerse mens slecht zeg , ,neem nou het cda in nederland ,geen morele bezwaren over abortus en het homo huwelijk .
  Ik wil Kluizenaar worden bah

  • @Edwin Vissers. De doofpot is er nu toch wel af als het om seksueel misbruik gaat? Heeft het zin om het maar te blijven benoemen en te benoemen? Ondertussen is de beerput ook open als het om sportverenigingen gaat, bedrijven, scholen etc.etc. Het is een kankergezwel.

   De seksuele revolutie kwam in de jaren zestig, het geloof werd taboe. Popmuziek, veelal in het Engels gezongen vervingen grotendeels de eigen landsmuziek, al bestaat het nog wel.

   Gesprekken over het geloof zijn nog altijd erg moeilijk. Egoïsme groeide en daarmee de kans op een economische crisis, die er al is geweest en die opnieuw dreigt. Men ziet het aan de onrust op de beurzen. De politici willen ons doen geloven dat het goed gaat, maar de onrust die eigenlijk alleen maar toeneemt over de gehele wereld laat toch een geheel ander beeld zien. Ik vraag me af hoeveel mensen er inmiddels zijn en zitten met een unheimisch gevoel thuis in eigen land en met een (vaag) gevoel van angst zoals die wordt beschreven in Matteüs 24.

   De doofpot is open, maar het blijft een beerput. Er is teveel gebeurd in het verleden en nog altijd komen nieuwe schanddalen naar boven, niet alleen in de Kerk, maar in de gehele maatschappij.

   De afrekencultuur is er ook al een tijdje. Velen zijn blijkbaar vergeten dat Jezus ooit tegen de overspelige vrouw zei in Joh.8:11b
   ‘ … Toen zei Jezus tot haar: “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.” ‘

 8. Zolang Paus Franciscus aan de macht is, zet ik geen voet in Rome.

  Een kleine druppel meer.

 9. is zelfs een hachelijke zaak geworden om iemand aan te bevelen eens wat vaker naar de kerk te gaan. Want hoeveel mensen komen nog gesterkt uit de Kerk? Of is het meestal toch nog teleurstellend?
  |
  NB : ’t gaat nog wel goed -( inclusief alle goede dingen der oude traditie )- bij de charismatische rooms katholieken, zoals deze zich kunnen vinden, binnen de activiteiten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing -( zie > http://www.KCV-net.nl/ )- deze gelovigen, zijn ahw : een_KERK binnen de_KERK — ze nemen bvb deel aan de retraites en andere activiteiten, waarna ze goede contakten onderhouden met priesters welke evenzo, zich daar`in kunnen vinden -( zie ook > http://www.KCV-net.nl/ )- en zelf evenzo, functioneer ik via m’n charismatische bijbel & gebedskring, binnen datzelde nog levende geheel

  • Misschien zouden er niet teveel ‘aparte’ geloofsclubjes moeten zijn. Ze worden meestal als wereldvreemd gezien. Mensen die niet middenin de maatschappij zouden staan. Dat wordt nog meer zo gezien, als je bijvoorbeeld ongehuwd bent gebleven of wat manco’s heb opgelopen in je ‘psychische’ gesteldheid. Je krijgt zo gauw een stempel op je gedrukt, terwijl ze zelf degenen dan zijn die niet een stempel willen hebben.

   Niet iedereen weet daar gemakkelijk bovenuit te stijgen, vooral niet als dat maar hardnekkig door blijft sudderen. Het brengt veel eenzaamheid met zich mee. En dat zou in katholieke geloofsgemeenschappen niet het geval moeten zijn. Ondertussen weet ik zelf niet anders.

 10. Het is de tijd en herkenbaar als Jezus zegt: “Bidt om arbeiders voor de oogst, want arbeiders zijn er weinig.” Hoe waar is dit niet?

  Er zijn katholieke gelovigen namelijk die meteen al gepikeerd antwoorden op de vraag of ze zelf nog wel eens bidden, omdat het een zeer persoonlijk aangelegenheid is geworden. Het is in plaats van een ‘wij’-geloof een ‘ik’ geloof geworden. Maar dat kan wel in de Geloofsbelijdenis: Ik … Ik geloof in God de Almachtige Vader..’, enzo verder. Maar wat machtig als je dat samen in de Kerk mag doen op Zondag.

  Maar de meesten blijven weg en de Geloofsbelijdenissen zijn vaak veranderd, het is nog te vaak niet meer wat het was of is zelfs helemaal geen Geloofsbelijdenis meer.

  Dáár dus al begint de taak van vandaag voor paus, kardinalen, bisschoppen en priesters dat het toch heilig katholieke en algemeen (breed) geloof weer eens zou mogen veranderen tot een echt ‘Wij-geloof’. Dat zou mooi zijn. Misschien begrijpen mensen elkaar dan ook weer veel beter. Nu houden inderdaad vele ‘gelovigen’ hun eigen opvattingen erop na, naast de opvattingen en Leer die de Katholieke Kerk uitdraagt. Het maakt het jarenlang erg ingewikkeld, moeilijk en frustrerend voor gelovigen die gewoon echt katholiek willen zijn. En ze vinden ons dan moeilijk en negatief, we gaan niet met de tijd mee, maar zij doen gewoonweg erg moeilijk erover, hierover en er is dan ook geen gesprek mogelijk, die kappen zij ook het eerste af. Er zijn wellicht uitzonderingen op de bekende regel.

  • Misschien zouden er niet teveel ‘aparte’ geloofsclubjes moeten zijn. Ze worden meestal als wereldvreemd gezien
   |
   @witte veder bedenk dat de aller`eerste christenen, die ooit in aanvang *de_WEG* genoemd werden, ja ook zo’een heeel apart geloofs clubje waren — echter, dat functioneerde daar wel effe TIP_TOP — en daarom, gaat Jezus dat plan nog ’n keertje bijna precies zo! uitvoeren — dwz : de RESTKERK van de EINDTIJD -( meer & deels vervolgde katholiek gelovigen )- hun explosiefe groei, is al gezien door de oude profeten der TeNaCH >
   |
   “… de STEEN, die het BEELD getroffen had, werd tot een grote BERG, die de gehele aarde ver`vulde …” {zie > Daniel_2:34-35}
   |
   PS : de profeet gebruikt hier *BEELDende taal* — het afschrikwekkende beeld, is hier ’n uitBEELDing van de religieuze macht der wereldkerk in de eindtijd …

 11. @ edwin vissers : Waarommoet je in een klooster gaan, om van Jezus te getuigen? Als heel de kerk een doofpot is, dan moet je wakker worden en van de waarheid getuigen, ook al willen ze je niet in dat klooster , liefst in de geest van Jezus !

 12. @Hero de Jong { profeet },

  Uw antwoorden kan ik slecht volgen, maar misschien is dat wederzijds. De Restkerk? Waar staat dat in de Bijbel dat er een Restkerk zal zijn? Er zijn meer mensen die menen dat zij uitverkorenen zijn. Dat lijkt mij een gevaarlijke gedachte. Dat er een kleine groep over zou blijven, dat kan ik mij nog wel voorstellen, maar ik vraag me af of dat dan wel écht in één bepaalde groep is en in één Kerk? God trekt de zijnen tot zich en wie er tot de Zijnen mag behoren, wie kan dat dan weten? Alleen de R.K. Kerk? In mijn beleving gaat God er echt alleen over. Wij kunnen slechts raden en zitten er dan vast naast. Alleen God kent alle ins en outs van elk mens persoonlijk.

  God zij de mensheid genadig, want velen weten de weg niet meer, want er zijn zoveel herders die de juiste weg niet (meer) weten te wijzen. Zoveel mensen zijn beschadigd in hun ziel. We kunnen alleen maar Gods ontferming vragen over deze wereld, want de satan blijft doorgaan en gaat nog altijd als een briesende leeuw rond, op zoek naar elke potentiële prooi.

  De wereld is een gevaarlijke plaats geworden, maar God zit vast niet stil, ook al denken velen van wel.

 13. ON_topic !?… FB schijnt tegen zijn wil tot paus gekozen te zijn — en de laatste tijd, laat hij dat ook zeer goed merken — wat ‘r nu aanstonds gebeurt, dat weten wij niet, maar we mogen uitzien naar ON_verwachte wendingen van het LOT — dwz : de komst van de reeds voorziene *inrterimpaus*, een oorlog in & om het Vaticaan, en het aantreden van die allerlaatste paus : Petrus Romanus …

 14. Beste Willy ,word jij vermoord door moslims ,en loop je gewoon door .God almachtig ,Jezus ze doen het weer .

 15. Ik zeg altijd maar: “Zie de boom, zie de vruchten”, dat zegt toch genoeg nietwaar?

  Beste Hero, waarom schrijft u zo chaotisch? Een streepje zo – of zo _, hoofdletters, sterretjes, uitroeptekens en vraagtekens, spaties, echt doodvermoeiend om dit te kunnen volgen. Maar goed, wij zijn broeders in het geloof, ik wil u niet bekritiseren, stel mij alleen deze vraag.

  Avé Maria!

 16. @knightofgodslight …
  |
  wacht nu maar, tot FB onderuit gaat, en de Curie : voorlopig een tijdelijke interimpaus, abrubt zal moeten gaan benoemen — en dan vergeef je mij (als broeder) dat ik ietwat dyslectisch ben — en daarom de tekst moet *inkleuren* met allerlei leestekens …