Bergoglio tegen man die als kind misbruikt werd en nu homoseksueel is: “God heeft je zo gemaakt” – Kardinaal Burke bezorgd over komende Jeugdsynode

Een slachtoffer van de Chileense misbruikaffaire, die Bergoglio in privé heeft ontmoet, vertelde een Spaanse nieuwsdienst dat Bergoglio hem vertelde dat hij zichzelf en zijn homoseksualiteit moet aanvaarden, omdat “God hem zo heeft gemaakt”. Intussen maakt Kardinaal Burke zich ernstig zorgen over de komende Jeugdsynode in oktober.

Juan Carlos Cruz, een slachtoffer van de Chileense kindermisbruiker vader Fernando Karadima, ontmoette Bergoglio in privé in april nadat hij samen met nog enkele andere slachtoffers naar het Vaticaan werd uitgenodigd. Cruz zei dat Bergoglio “oprecht, attentvol en verontschuldigd was voor de situatie van het seksueel misbruik.” Bergoglio verontschuldigde zich tegenover hem en sloeg mea culpa: “Ik was een deel van het probleem, ik veroorzaakte dit en ik verontschuldig mij.”

Cruz bevestigde later aan de Spaanse krant El País, dat ze spraken over homoseksualiteit, omdat Cruz zich identificeert als homoseksueel. Hij legde aan Bergoglio uit dat hij geen slecht persoon is en dat hij niemand wil kwetsen. Bergoglio antwoordde dat het feit dat hij homo is er niet toe doet. “God maakte je zo en hij houdt van jou zoals je bent, en ik maal er niet om. De paus houdt van jou zoals je bent, je moet gelukkig zijn met wie je bent.”

Dat de oorzaak van de homoseksualiteit van deze man wellicht net te danken is aan het feit dat hij als kind seksueel misbruikt werd door een man, daar dacht Bergoglio natuurlijk niet aan.

De opmerkingen van Bergoglio werden uiteraard onmiddellijk omarmd door de LHBT-gemeenschap als een nieuw teken van Bergoglio’s verlangen om homoseksuele mensen verwelkomd en geliefd te laten voelen in de Katholieke Kerk.

De bekende Evangelist David Wilkerson zag reeds in een visioen in 1973:

[…] De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging […] Ik zie deze superwereldkerk, onder het mom van ‘verkeerd begrepen zijn’, homoseksuelen en lesbiennes aanvaarden als leden. Homoseksuele en lesbische ‘liefde’ zal vergoelijkt worden door het leiderschap van deze kerkvereniging. Homoseksuelen zullen niet enkel verwelkomd worden, maar ze zullen aangemoedigd worden om verder te doen met hun homoseksuele daden. Homoseksuelen zullen niet enkel gewijd worden en plaatsen van leiderschap krijgen, ze zullen toegejuicht worden als een nieuwe wind van baanbrekende evangelisatie.

Kardinaal Burke bezorgd over Jeugdsynode

In een toespraak op het ‘Rome Life Forum’ op 18 mei vertelde Kardinaal Burke dat de komende synode over de jeugd wellicht nog “meer moeilijkheden” zal brengen voor de Kerk, en hij merkte daarbij op dat er reeds beweringen van manipulatie zijn geweest.

De vraag luidde: “Wat kunnen we verwachten over en na de nieuwe synode in oktober? Een nieuwe storm in de Kerk? Een nieuwe dubbelzinnige exhortatie? Meer dubia?” Kardinaal Burke antwoordde: “Ik denk dat, vanuit het punt van menselijke rede, en ook vanuit het punt van christelijke moraliteit, indien diegenen die de synode in 2014 en 2015 organiseerden geen bekering van het hart hebben gehad, we meer moeilijkheden kunnen verwachten. Ik zie reeds – en ik heb het ook gelezen van jonge mensen die in het proces betrokken waren – hun perceptie dat de synode gemanipuleerd wordt om een zekere agenda te bevorderen.” Hij maande iedereen aan om de ontwikkelingen van nabij te volgen en indien er bezorgdheden zijn, hun stem hierover te laten horen.

Reeds het voorbereidend document bevatte uiterst problematische passages:

Het voorbereidend document ondermijnt de legitieme onderrichtende autoriteit van de Kerk

Het document stelt dat door het luisteren naar jonge mensen, de Kerk opnieuw de Heer zal horen spreken in de wereld van vandaag. Dit is uiteraard een grote dwaling. Het impliceert dat de Kerk nu de Heer niet hoort. Dit is tegengesteld aan de belofte die de Heer maakte toen Hij zei dat Hij alle dagen met ons ons is, “tot aan het einde der wereld.” De stelling impliceert dat jonge mensen de Kerk zouden moeten “leiden”. Echter, het tegendeel is waar: de Kerk moet de jonge mensen leiden, en alle andere mensen die leiding van de Kerk nodig hebben. En tot slot lijkt de stelling ook te impliceren dat de huidige leer van de Kerk “niet past” in de wereld van vandaag.

Volgens het document zijn de jongeren ijverig voor verandering in de samenleving en in de Kerk. Ze zouden willen “dat de Kerk dichter bij de mensen staat en meer aandacht heeft voor sociale kwesties, maar beseffen dat dit niet onmiddellijk zal gebeuren” en dat ze “een actief deel willen zijn in het proces van de verandering die plaatsgrijpt op dit moment.” Het zijn zogezegd deze “jonge mensen die alternatieven voorstellen en beoefenen die tonen hoe de wereld of de Kerk zou kunnen zijn.” (I.3)

[…]

Het document lijkt de toon te zetten voor een synodaal proces dat “jonge mensen” naar voor zal schuiven als diegenen die zeggen wat de Kerk moet doen en onderwijzen. De “jonge mensen” zullen eisen voor veranderingen in de Katholieke leer en praktijk, die dan zal gepresenteerd worden als het bewijs dat de Kerk moet veranderen in haar fundamentele geloofspunten. Die jonge mensen in kwestie kunnen uiteraard vooraf geselecteerd worden om de vooropgestelde doelen na te streven.

Op Palmzondag dit jaar werd het werkdocument voor de synode, dat door jongeren werd opgesteld, afgeleverd aan Bergoglio. Daarin staat dat de “Katholieke Leer over contraceptie, abortus, homoseksualiteit en samenwonen bijzonder controversieel is” en dat de jongeren “misschien willen dat de Kerk haar leer verandert”. Redacteur bij First Things, Matthew Schmitz zei dat het document “duidelijk vervalst” is. “Het herhaalt gewoon wat bepaalde bisschoppen al lang zeggen.” Wellicht zal ook deze synode zodanig gemanipuleerd worden dat de vooropgestelde uitkomst ervan niet in het gedrang komt: een verder uithollen van de Leer van de Kerk en misschien al wijzigingen aan de sacramenten… Een schisma zal dan onvermijdelijk worden.