Het visioen van David Wilkerson betreffende de Kerk in de eindtijd

church-1920-1200-wallpaper

David Wilkerson was een Evangelische predikant. Hij was dus niet katholiek, maar hij was een krachtig prediker die niet aarzelde om over de duivel, de zonde, Gods straffen en de eindtijd te prediken. In 1973 kreeg hij van God een visioen over de eindtijd. Hij zag de immense vervolging die de met de H. Geest vervulde christenen zouden moeten ondergaan; hij voorzag een enorme financiële crisis die iedere persoon over heel de wereld zal treffen; hij zag de natuur in barensweeën: bovennatuurlijke tekenen en veranderingen, de toenemende kastijdingen van God; hij zag de maatschappij overspoeld worden door onzedigheid en pornografie; hij zag toenemende rebellie van de kinderen tegen de ouders; ….

En hij zag ook de opkomst van een superkerk. Dit is wat hij daarover zei: “Ik zie een superwereldkerk oprijzen. Ik zie de vorming van een superwereldkerkraad bestaande uit een vereniging tussen liberale oecumenische protestanten en de Rooms Katholieke Kerk die politiek hand in hand gaan om één van de krachtigste religieuze machten te vormen op aarde. En deze vereniging zal beginnen als een samenwerkingprogramma voor liefdadigheid en zal eindigen in een politieke vereniging. Deze zichtbare superwereldkerk zal enkel in naam spiritueel zijn, vrij de naam van Jezus Christus gebruikend, maar zal eigenlijk ‘antichrist’ zijn in politiek en veel van haar activiteiten. Deze vereniging zal diep betrokken zijn bij sociale acties, talloze liefdadigheidsprogramma’s en hulporganisaties. De leiders zullen verklaringen afleggen over het tegemoetkomen aan de menselijke noden. Ze zullen een oproep lanceren voor sociale acties, politieke inmenging en een grotere stem in de wereldpolitiek. Er zal een plotse mysterieuze opeenvolging van gebeurtenissen zijn. Net alsof het lijkt dat de oecumenische beweging bijna dood is zal een mysterieuze reeks van gebeurtenissen het fundament leggen voor deze vereniging. Rome zal erop aandringen en goedkeuringen krijgen van de protestante oecumenische leiders. De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging. […] Ik zie wereldse mensen binnendringen in die superkerk. Het zullen ongodsdienstige antichrist-mensen zijn, geobsedeerd met het idee dat deze superwereldkerk een grote politiek macht moet worden, sterk genoeg om iedereen te verslaan die haar acties tegenspreekt. En terwijl de leiders spreken over mirakels, liefde en verzoening, zullen die huurlingen, die voor hen werken, iedere religieuze organisatie lastigvallen en vervolgen die niet onder hun leiderschap komt. Ik zie homoseksuelen en lesbiennes verwelkomd worden in deze superkerkvereniging. Ik zie deze superwereldkerk, onder het mom van ‘verkeerd begrepen zijn’, homoseksuelen en lesbiennes aanvaarden als leden. Homoseksuele en lesbische ‘liefde’ zal vergoelijkt worden door het leiderschap van deze kerkvereniging. Homoseksuelen zullen niet enkel verwelkomd worden, maar ze zullen aangemoedigd worden om verder te doen met hun homoseksuele daden. Homoseksuelen zullen niet enkel gewijd worden en plaatsen van leiderschap krijgen, ze zullen toegejuicht worden als een nieuwe wind van baanbrekende evangelisatie. […] Ik zie naaktdansen in de kerk. Naaktdansen in de lidkerken zal vergoelijkt worden als een artistieke vorm van aanbidding. […]. Vervolgens: occulte praktijken in deze kerk. Ik geloof dat deze superkerk bepaalde occulte praktijken zal vergoelijken. Ze zullen studiecommissies oprichten om de opvattingen over de duivel af te zwakken en zijn beeld te hertekenen als een niet-entiteit, zacht, iemand die niet moet gevreesd worden. […]. Deze superkerk zal nooit officieel deze occulte praktijken aanvaarden, maar handlijnkunde, toekomst voorspellen en horoscopen zullen wijd gerespecteerd en aanvaard worden.”

wilkerson

Wilkerson zag echter ook de vorming van een bovennatuurlijke Kerk, de Restkerk met trouwe gelovigen die niet afwijken van de Ware Leer. Zij zullen een machtig leger van God worden en vele genaden krijgen.

“Nu, luister goed, ik zie het oprijzen van een andere Superkerk. Een bovennatuurlijke onzichtbare Kerk. Een vereniging van diepgelovige spirituele volgers in Jezus Christus, verbonden in de H. Geest. Deze bovennatuurlijke Kerk van ware gelovigen zal ondergronds worden. Katholieken, protestanten van alle denominaties, jong en oud, zwart en blank en mensen van alle naties. Terwijl de zichtbare superwereldkerk politieke macht verkrijgt, zal dit onzichtbare Lichaam van gelovigen enorm groeien in geestelijke kracht. Deze kracht zal voortkomen uit de vervolging. De razernij van de vervolging zal deze christenen dicht bij elkaar samenbrengen, en dichter bij Jezus Christus. Er zal minder gekeken worden naar de denominatie, maar er zal meer bezorgdheid zijn over en en nadruk gelegd worden op de komst van Jezus Christus. De H. Geest zal alle mensen verenigen van alle geloofsovertuigingen. In de dagen die komen zal deze kerk bijna volledig onzichtbaar worden. […] Wanneer de vervolging intenser wordt zal dit Lichaam van ware gelovigen bijna radicaal worden in hun inspanningen om te evangeliseren en deze bovennatuurlijke Kerk zal kracht krijgen van de H. Geest om het Evangelie te prediken in de vier uithoeken van de aarde.”

Bron: The Vision of David Wilkerson, 1973