Bijzondere tekenen

Bergoglio’s jubileum doet vrezen voor terreur

terror
De burgemeester van Rome, Ignazio Marino, waarschuwde voor “concrete risico’s voor terreuraanvallen” tijdens het Jubileum van Bergoglio dat in december 2015 begint.

Het is het eerste Jubileum sinds de aanslagen van 11 september en het eerste in het tijdperk van de Islamitische Staat (IS), aldus de centrumlinkse politicus in een gesprek met de krant Corriere della Sera. De “aanwijzingen” van het terreurgevaar ontving hij “van Amerikaanse inlichtingendiensten”.

Tijdens een jubileum komen veel pelgrims van over heel de wereld naar Rome, wat hen een doelwit maakt voor terreuraanslagen van geradicaliseerde moslims in Italië.

Bron: HLN

Lees ook onze andere artikelen betreffend dit “Jubileum”:

De truken van de foor om zijn agenda door te drukken

Nog meer over het zogenaamde jubileum


 

Denken we ook aan de profetie van de H. Maagd op 25 juli 2013:

Ik ben de Vrouw uit het Boek der Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is Jezus. Het Mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van Mijn Zoon wordt weggekaapt en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Deze troosteloosheid zal het hart van diegenen, die de Leer van Mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Dezen, die nergens nog terecht zullen kunnen, zullen merken dat zij uit de gebouwen verdreven worden, die tot nu toe de Heilige Eucharistie herbergden. Maar terwijl zij buiten gegooid zullen worden, waarbij hen weinig barmhartigheid betoond wordt, zullen zij met de Heilige Geest vervuld worden. Dit wil zeggen dat zij geleid zullen worden en verwoed het restleger zullen aanvoeren, dat opgebouwd is uit diegenen die God trouw zijn.

Anderen, blind voor de waarheid, zullen in verwarring de Valse Profeet volgen. Hun hart zal misleid worden en weldra, wanneer de Valse Profeet stervende zal gezien worden, zullen ze snikken. Maar dan, net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan. Ze zullen zeggen dat hij met grote, bovennatuurlijke krachten van de Hemel gezegend is en ze zullen plat op hun gezicht in aanbidding voor hem neervallen. Hij zal geliefd zijn en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien.

Al vlug zal de Antichrist verschijnen, en zijn opgang naar roem zal in Jeruzalem beginnen. Zodra hij in het openbaar verschijnt, zal alles in de Kerk van Mijn Zoon snel veranderen.

Categorieën:Bijzondere tekenen