Kardinaal Eijk “wil duidelijkheid”

VATICAAN - Portret van kardinaal Wim Eijk. ANP KOEN VAN WEEL
VATICAAN – Portret van kardinaal Wim Eijk. ANP KOEN VAN WEEL

In tegenstelling tot de Belgische Kardinaal De Kesel die meewerkte aan de richtlijnen van de Belgische bisschoppen om Communie te geven aan hertrouwde gescheidenen, stelt Kardinaal Eijk van het Aartsbisdom Utrecht zich voorzichtig op tégen Amoris Laetitia en Bergoglio.

In een interview dat op Trouw werd gepubliceerd, verklaart Kardinaal Eijk dat de zogenaamde hertrouwde gescheidenen niet naar de Communie mogen en dat de Leer van de Kerk duidelijk is. Eijk beweert echter dat Bergoglio nergens zou gezegd hebben dat ze dat mogen, terwijl wij in een vorig artikel hebben duidelijk gemaakt dat Bergoglio dit wel zo zegt en bedoelt.
Eijk zegt: “De kwestie van de zogenoemde hertrouwd gescheidenen splijt op dit moment de katholieke hiërarchie. Bisschoppen gaan fel met elkaar in discussie. Er worden open brieven geschreven en orthodoxe katholieken menen zelfs dat de paus ketterijen mogelijk maakt omdat hij geen stelling neemt. Het gaat hard tegen hard. Eijk heeft wel een vermoeden hoe dat komt: “Er is naar aanleiding van die beide gezinssynodes een document geschreven door de paus, ‘Amoris Laetitia’. Hierdoor is twijfel gezaaid. Kunnen hertrouwd gescheidenen nu wel te communie of niet? Wat je een beetje ziet, is dat de ene bisschoppenconferentie het zus regelt en de ander weer zo. Maar ja, wat in plaats A waar is, kan niet in plaats B opeens onwaar zijn. Op een gegeven moment wil je graag dat er duidelijkheid komt.”

Kardinaal Eijk zegtdat de mensen verward zijn en dat dit niet goed is. Hij wil dat Bergoglio de dubia beantwoordt. En dat antwoordt moet volgens hem gewoon de woorden van Christus zelf bevatten: dat het huwelijk één en onverbrekelijk is – zoals ze dit in zijn aartsbisdom hanteren. Eijk is duidelijk: hij geeft géén Communie aan mensen in overspel.

Hij besluit: Uiteindelijk heeft Christus het eerste en het laatste woord. Alles zal goed komen. Linksom of rechtsom. Ik ben van jongs af aan veel met de eeuwigheid bezig. Ik heb het altijd een fascinerende gedachte gevonden: ik leef nu, maar ik blijf voor altijd bestaan. Op een bepaald moment hoop ik dat dit bij de Heer in de hemel is, dat ik hem kan zien van aangezicht tot aangezicht.”

Kardinaal Eijk was ook totaal niet op de hoogte van de prijsuitreiking door Bergoglio aan de Nederlandse pro-abortuspolitica Liliane Ploumen, wat hij verduidelijkte met een officieel bericht op de website van het aartsbisdom.