Schisma

Kardinaal Eijk “wil duidelijkheid”

VATICAAN – Portret van kardinaal Wim Eijk. ANP KOEN VAN WEEL

In tegenstelling tot de Belgische Kardinaal De Kesel die meewerkte aan de richtlijnen van de Belgische bisschoppen om Communie te geven aan hertrouwde gescheidenen, stelt Kardinaal Eijk van het Aartsbisdom Utrecht zich voorzichtig op tégen Amoris Laetitia en Bergoglio.

In een interview dat op Trouw werd gepubliceerd, verklaart Kardinaal Eijk dat de zogenaamde hertrouwde gescheidenen niet naar de Communie mogen en dat de Leer van de Kerk duidelijk is. Eijk beweert echter dat Bergoglio nergens zou gezegd hebben dat ze dat mogen, terwijl wij in een vorig artikel hebben duidelijk gemaakt dat Bergoglio dit wel zo zegt en bedoelt.
Eijk zegt: “De kwestie van de zogenoemde hertrouwd gescheidenen splijt op dit moment de katholieke hiërarchie. Bisschoppen gaan fel met elkaar in discussie. Er worden open brieven geschreven en orthodoxe katholieken menen zelfs dat de paus ketterijen mogelijk maakt omdat hij geen stelling neemt. Het gaat hard tegen hard. Eijk heeft wel een vermoeden hoe dat komt: “Er is naar aanleiding van die beide gezinssynodes een document geschreven door de paus, ‘Amoris Laetitia’. Hierdoor is twijfel gezaaid. Kunnen hertrouwd gescheidenen nu wel te communie of niet? Wat je een beetje ziet, is dat de ene bisschoppenconferentie het zus regelt en de ander weer zo. Maar ja, wat in plaats A waar is, kan niet in plaats B opeens onwaar zijn. Op een gegeven moment wil je graag dat er duidelijkheid komt.”

Kardinaal Eijk zegtdat de mensen verward zijn en dat dit niet goed is. Hij wil dat Bergoglio de dubia beantwoordt. En dat antwoordt moet volgens hem gewoon de woorden van Christus zelf bevatten: dat het huwelijk één en onverbrekelijk is – zoals ze dit in zijn aartsbisdom hanteren. Eijk is duidelijk: hij geeft géén Communie aan mensen in overspel.

Hij besluit: Uiteindelijk heeft Christus het eerste en het laatste woord. Alles zal goed komen. Linksom of rechtsom. Ik ben van jongs af aan veel met de eeuwigheid bezig. Ik heb het altijd een fascinerende gedachte gevonden: ik leef nu, maar ik blijf voor altijd bestaan. Op een bepaald moment hoop ik dat dit bij de Heer in de hemel is, dat ik hem kan zien van aangezicht tot aangezicht.”

Kardinaal Eijk was ook totaal niet op de hoogte van de prijsuitreiking door Bergoglio aan de Nederlandse pro-abortuspolitica Liliane Ploumen, wat hij verduidelijkte met een officieel bericht op de website van het aartsbisdom.

Categorieën:Schisma

Getagd als:

18 antwoorden »

 1. En gelijk heeft deze Nederlandse kardinaal je moet niet alles klakkeloos aannemen . De leer van de kerk is hier inderdaad duidelijk over en de huidige paus zorgt alleen maar voor verwarring !

 2. Gods zegen en gave van Gods Heilige Geest over allen die verenigd zijn met de gekruisigde en de Verrezen Heer Jezus Christus en met het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus door te waken ,te bidden, te strijden,te werken en te lijden in vruchtbare liefde offerdienst om deze heilige missie om alle zielen te kunnen redden ….
  “Allerheiligste Drievuldigheid,Vader,Zoon en Heilige Geest,met diepe eerbied aanbid ik U en offer U op het allerkostbaarste Lichaam en Bloed,de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels der wereld ,tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en nalatigheden die Hem worden aangedaan.
  En om de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligste Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria vraag Ik de bekering van de arme zondaars.”(gebed van de engel te Fatima)

 3. Ik ken Kardinaal Eijk vanuit de tijd dat hij op het seminarie zat. Na zijn priesterwijding was ik samen met mijn vriend de eerste die zijn priesterlijke zegen ontving. Nadien is ons contact verwaterd, maar ik herinner mij hem nog heel goed als een zeer integer mens die altijd bedachtzaam te werk gaat. Zijn mentor destijds was een pastoor van de oude stempel (mijn biechtvader) voor wie hij veel bewondering had. Ik ga er daarom vanuit dat hij de traditionele kerk zal blijven steunen.

 4. Een geweldige Kardinaal, op Mgr. Eijk kan de kerk vertrouwen.
  Wat zou het toch prachtig zijn als Mgr. Eijk tot Paus zou worden benoemd.

 5. @Lunsius … maar toen al in 2013, het bevel uit Rome kwam, om wat aan *inter_faith* te gaan doen, heeft kardinaal Eijk dat niet geblokkeerd — gevolg : de helft van de bisschoppen, bezoekt nu de wicca`tempel in Harderwijk ….

  • Dat is zijn bedachtzaamheid. Maar tenslotte kiest hij altijd Gods partij.

 6. “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
  De Heilige Geest zal bij ons blijven tot het einde der tijden in deze hevigste verwarrende , onduidelijke ,gevaarlijke strijd tegen de boze en de antichrist en al hun volgelingen…..
  Uiteindelijk zullen allen ,die verenigd zijn met :het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze heilige Moeder van Jezus met heel het Mystiek Lichaam van Jezus:de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk,de Strijdende Restkerk met al de kinderen van God zegevieren over de boze ,de antichrist en al hun volgelingen.
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God
  Hoe en wanneer het God behaagt.
  In Christo per Mariam
  MARANATHA

 7. Kardinaal Wim Eijk was drie jaar mijn klasgenoot op het priester-seminarie Rolduc, tussen 1979 en 1982. Een student vol humor en grapjesmakerij in de dagdagelijkse omgang. Maar tijdens colleges scherp van het mes in zijn analyses, voortvarendheid in standvastigheid van het gedachtengoed van onze Kerk.

 8. Dank U wel voor dit artikel.

  Met vriendelijke groeten van

  M.J.M. Hoedemakers.

 9. @Gilbert … over het ontstaan van de zgn “christelijke” WICCA, staat genoeg info : op m’n website — het is ’n heel verhaal — maar, het is speciaal voor de elite, en je kan ‘r niet zomaar effe binnenlopen, want je moet eerst toetreden, plus zijn gedoopt in de ANTIchristelijke geest -(( dat is nog altijd, de demon achter de antieke BA’AL verering ))- verder, is ’t zogezegd INTERFAITH, en bedoeld om overal te infiltreren — bvb, de leiding van New`Wine, is ook al compleet overgenomen — ’t is dus een “verlichte” vorm van hekserij, aantrekkelijk vanwege de spook verschijningen tijdens de heksen eucharistie, waarbij ’t avondmaals brood is vervangen door : een product op`basis`van … mensenvlees — nu weet je dus, waar jouw bisschoppen naar`toe gaan !?

  • Beste Hero, ja, als ik er zomaar niet kan binnenlopen omdat het voor “de elite” is, laat het dan maar zitten. Ik hou me aan de leer van de Traditionele Katholieke Kerk van altijd – Semper idem – .
   Maar met dit: “nu weet je dus, waar jouw bisschoppen naar`toe gaan !?” Leg ons dat eens uit.
   Tja, op dit forum en op internet kom je toch al wat sjarels tegen, niet?

 10. Gods zegen aan allen die in liefde-offerdienst deze Heilige missie om alle zielen te kunnen redden trouw beantwoorden.
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God!
  Opdat onze vreugde volkomen kan zijn door ontvankelijk te zijn en te blijven voor Gods heilige Geest door Gods Woord en Gods Sacramenten
  Veelvuldige biecht voor de zuivering van de zonden
  Centraal de Eucharistie:”Blijf in Mij,dan blijf Ik in u.”
  En de zekerheid van de uiteindelijke verlossing van de boze en de antichrist en valse profeet en al hun volgelingen,door de zegeviering van her Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en met heel het Mystiek Lichaam van Jezus:de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Trouwe ,Ware Rest-Kerk
  Opdat onze vreugde volkomen kan zijn door geestelijk herboren te worden als een kind van God in de eeuwige-nu-eenheid in God,die de Almachtige, Eeuwige ,Heilige Scheppende Liefde en de Verlossende Liefde Zelf is.
  “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
  Hoe en wanneer het God behaagt.”
  In Christo per Mariam

 11. @Gilbert … met *elite_kerk* bedoel ik, dat daar een uiterst geselecteerd gezelschap binnengelaten wordt, ja slechts op vertoon van geldige papieren — plus, dat degenen die ‘r naar de preek luisteren : academisch gevormde theologen zijn, meer&deels — en, jouw bisschoppen kregen al in 2013 (!!!) de instructie vanuit het Vaticaan, om op INTERFAITH te gaan — mede daarom, zijn de charismatische protestanten, al in 2014 begonnen die leegstaande kerk in Harderwijk, om te bouwen tot : WICCA`TEMPEL — de officiele inwijding zou zijn geweest op : 1-1-2015 ….

 12. In de jaren 80 werd in Antwerpen in zaaltje De Lelie in de Stoofstraat wekelijks een spreekbeurt gehouden door een of andere heks. Ik, niets vermoedend en in de mening dat het in de stijl was van de toen krachtig opkomende groene verniewing, liep daar in de val van de hekserij. Ik wordt nog steeds achtervolgd door mij totaal onbekende personen, meestal vrouwen, zelfs tot in mijn Limburgs dorp toe! Naar een moderne mis gaan is als vragen om moeilijkheden. Ook veel gemoderniseerde priesters laten zich graag opmerken met hun talenten. Maar in de nabije omgeving van een Tridentijnse H.Mis durven ze zich in mindere mate vertonen.