Het contrast tussen de Vaticanum-II-pausen en Bergoglio

Sommige sedevacantistische traditionele katholieken beschouwen Bergoglio als de zoveelste modernistische anti-paus in de rij van post-Vaticanum-II-pausen, omdat ook de vorige pausen soms woorden zeiden of daden stelden die niet 100% koosjer waren, zoals de bijeenkomst van alle wereldreligies in een kerk in Assisi in 1980, onder leiding van paus Johannes Paulus II.

Laten we ons echter even focussen op de basisprincipes van het geloof. Dan mag het contrast wel duidelijk worden:

De pausen
Bergoglio
-Geldig verkozen
-Allemaal tegen anticonceptie
-Allemaal Tegen abortus
-Knielden voor Jezus in het H. Sacrament
-Tegen Communie voor mensen in overspel
-Tegen homohuwelijk
-Eerden de Heer op Witte Donderdag
-Tegen het Communisme
-Waren helder in hun  geschriften
-Steunden katholieke congregaties
-Ongeldig verkozen
-Vergoelijkt anticonceptie
-Steekt de loftrompet over pro-abortus politici
-Knielt nooit voor het H. Sacrament

-Vergoelijkt Communie voor mensen in overspel

-Homolobby nog nooit zo sterk aanwezig
-Eert moslims door hen de voeten te wassen
-Heeft openlijk sympathie voor Communisme
-Is vaak dubbelzinnig
-Valt katholieke congregaties aan en wil ze opdoeken

In het Boek der Waarheid staat dat vele pausen gevangenen waren in het Vaticaan. Doordat ze trouw waren aan de leer, werden ze een gevangene gemaakt door de vrijmetselaars, die hen dwong om bepaalde ceremonies bij te wonen of dingen te doen en dit te doen lijken alsof het de paus zelf was die dit had bedacht. Het uiteindelijke doel was het krijgen van een “paus” helemaal naar hun beeld, en dat is Bergoglio geworden. Het is niet voor niets dat O.L. Vrouw in Garabandal zei dat er nog 4 pausen zouden komen vóór het einde der tijden zou ingeluid worden.

 

Toen Vaticanum II nieuwe bepalingen afkondigde, werden deze geïntroduceerd door de verdorven vrijmetselaarskrachten binnen jouw wandelgangen. Zij stelden listig nieuwe manieren voor, die beledigend zijn voor Mij, om Mijn Heilige Eucharistie toe te dienen. Je zogenaamde verdraagzame leer verkondigde een reeks van leugens, waaronder de weigering om de macht van de Heilige Aartsengel Michaël te erkennen. Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Deze krachten onder jullie, wisten dit. Dat is de reden waarom je een eind maakte aan al de gebeden die voor de Heilige Mis zijn hulp inroepen. Vervolgens maakte je je schuldig aan de grootste onwaarheid: dat de hel niet gevreesd moet worden. Dat dit gewoon een metafoor was. Want deze leugen, door veel van Gods kinderen als de waarheid aanvaard, heeft tot het verlies van miljarden zielen geleid. Hoe beledig je Mij! Ik vraag aan die nederige en gewijde dienaren van Mij om terug te keren naar Mijn Leer. Sta nooit toe dat, te midden van jullie, de rijkdommen zich opstapelen en denk nooit dat deze aanvaardbaar zijn in Mijn ogen. Rijkdom, goud en macht – vergaard in Mijn naam – zal je ondergang betekenen. Je kunt geen voordeel halen uit Mijn heilig woord. Je hebt geleden vanwege de manier waarop je Mij beledigd hebt. Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele, heilige Pausen die op de Stoel van Petrus hebben gezeten. Hun missie is altijd beschermd geweest. Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen die God niet vertegenwoordigen. Zij haten God en hebben 50 jaar besteed aan het verspreiden van onwaarheden over de barmhartigheid van God. Hun werken hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk. Dat was geen toeval. Het was opzettelijk en listig beraamd om het geloof van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone Katholieken aan de ene ware God te vernietigen. Daarvoor zal je nu afgevoerd worden naar de woestijn. Na Paus Benedictus zal je door Mij geleid worden vanuit de Hemel. (Boek der Waarheid, de Heer op 7 mei 2012)

Een eerste stap in het ophelderen van de crisis is het erkennen dat Bergoglio de paus niet is, pas dan kan er voorwaarts gegaan worden. Momenteel horen we nog steeds niets van de kardinalen… geen formele correctie, zelfs niet de minste aanwijzing daartoe… Enkel doodse stilte.

Wij kunnen enkel bidden… veel bidden…