Vervolging van de traditionelen

Opnieuw een associatie van gelovigen in het vizier van Bergoglio – dit keer ‘Heralds of the Gospel’ met nauwe banden met Paus Benedictus

Wapenschild van ‘Heralds of the Gospel’. Daarin staan drie dingen centraal: Maria, de Eucharistie en de Paus.

Nadat Bergoglio in 2014 de vervolging van de Franciscanen van de Immaculata begon, een seminarie in Paraguay aanviel, tal van traditioneel-gezinde bisschoppen de laan uitstuurde, zich mengde in de Orde van Malta en die vervolgens annexeerde, heeft hij het nu gemunt op een Braziliaanse associatie van gelovigen die actief is in 78 landen.

De Italiaanse Vaticaan-journalist Marco Tosatti schreef in Nuova Bussola:

De Congregatie voor de Religieuzen is van plan om een apostolische visitatie te houden betreffende een internationale associatie van gelovigen, de ‘Heralds of the Gospel’ (Boodschappers van het Evangelie), ontstaan in het Derde Millennium en dat de afgelopen jaren een enorme groei heeft gekend. Volgens betrouwbare interne bronnen van de Congregatie, die voorgezeten wordt door de Braziliaanse Kardinaal Joao Braz de Avis, en wiens secretaris de Spaanse Franciscaan Jose Rodriguez Carballo is, is de commissie samengesteld uit een bisschop, een zuster en een canonrechtsgeleerde om de ‘Herald of the Gospel’ te onderzoeken, nakend. De motieven voor dit initiatief zijn onbekend. De stichter van de Heralds is Mgr. Joao Scogamiglio Cla Dias, en het feit dat hij een bewonderaar is van Plinio Correa de Oliveira, de grote figuur van het Braziliaans Traditioneel Katholicisme, die in 1995 stierf, is al een reden van verdachtmaking voor de huidige Vaticaanse administratie.

Heralds of the Gospel vieren de H. Mis in de volkstaal, maar met de nodige plechtigheid; ze zijn dus geen traditionalisten, maar ze zijn traditioneel gezind en daarom zijn ze zo snel zo wijd verspreid in de wereld. Wat in het bijzonder opmerkelijk te noemen is, is dat het bekend is dat Paus Benedictus XVI de Heralds of the Gospel hoog in het vaandel droeg – hij vermeldde hen zelfs in zijn interviewboek “Licht van de Wereld”. Voor hem zijn de Heralds “Jonge mensen vol enthousiasme, omdat ze in Christus de Zoon van God hebben herkend, en van hem te verkondigen in de wereld.”

Er is geen twijfel dat omdat zowel de Prefect van de Religieuzen (de ultra-liberale Kardinaal Aviz) en de zeer conservatieve stichter van de Heralds of the Gospel van het zelfde land afkomstig zijn, er een verhoogde graad van vijandigheid is, en Bergoglio in het bijzonder haat de conservatieve Katholieken, en deze van zijn continent nog meer. De Heralds mogen zich voorbereiden op een “wilde rit”. Deze interventie is ook een teken van de woedende oorlog, (hoewel niet openlijk verklaard), die Bergoglio voert tegen al wat nauw aan het hart van Benedictus XVI ligt.

6 antwoorden »

  1. Het zal niet ophouden al wie van zijn beleid afwijkt moet eruit deze Paus heeft iets tegen de traditie en dit terwijl hij er midden in zit . Het vernieuwen zoals hij dat doet is de poort van het ongeloof openzetten !

  2. Paus Benedictus kondigde in de laatste dagen van zijn pontificaat aan, tot ontzetting van alle canonisten, dat hij ‘paus emeritus’ zou worden. Hij gaf noch een canonieke noch theologische verklaring voor deze ongewone stap, die zelfs nog ongewoner was dan het aftreden zelf. Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari 2013 zei hij: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het (paus zijn) wordt teruggetrokken.” Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij in het Vaticaan zou blijven en verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou blijven dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel ‘Zijne Heiligheid’. Om kort te gaan, Benedictus is nog steeds paus, waaraan ik toevoeg “mijn Paus”. Ik verwacht dat hij niet stil zal blijven zitten nu de crisis in de Kerk zich aan het verdiepen is. Bergoglio mag de traditionele Kerk, als organisatie, in puin slaan, maar de mystieke Kerk als lichaam van Christus blijft onberoerd en zal steeds stralender gaan schijnen!

  3. Ik las onlangs weer iets van de Paus waar je van denkt wat is nu in feite zijn bedoeling : hij schrijft, gelovigen zijn niet verplicht alles samen te doen, en alles op dezelfde manier te doen, en op dezelfde manier te denken over het geloof want dan wordt eenheid homogeniteit en dan is er geen vrijheid meer. Gelovigen mogen niet links of rechts zijn maar van Jezus hij doelt hier volgens mij op traditionalisten en vrijdenkers over het geloof hij vind beide dus slecht en we mogen geen hoeders van het geloof worden om zo altijd gelijk te hebben de Paus gaat hier argeloos voorbij dat Jezus verklaarde , ik ben de weg de waarheid en het leven we mogen en moeten voor deze waarheid uitkomen!

  4. Wat mij betreft mag wat Jezus heeft gezegd met hoofdletters geschreven worden: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!” De Weg zijn de Tien Geboden, waar ieder mens zich aan te houden heeft, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeid. De Waarheid is God en die Jezus verkondigd heeft en die de apostelen en hun opvolgers weer verder moesten verkondigen. Het Leven is dan die welke vervat zijn in de H. Sacramenten, al liggen daar veel theologische verschillen tussen vele denominaties van christenen. Er zijn nog altijd veel theologische meningsverschillen betr. het H. Doopsel (en wederdoop), H. Vormsel en de Eucharistie en bij het Priesterschap.

    We mogen blij zijn dat em. Paus Benedictus XVI nog leeft. Hij zal nog op zijn oude dag een grotere strijd moeten voeren dan in heel zijn leven daarvoor. God moge hem zeer nabij zijn en hem alle kracht en wijsheid van de H. Geest geven die hij nu en de komende tijden nodig heeft.

    We leven echt in een bizarre tijd.

  5. Uw “restkerk” is een (ongevaarlijke) sekte. U bent de Paul Begley van Vlaanderen.