Opnieuw een associatie van gelovigen in het vizier van Bergoglio – dit keer ‘Heralds of the Gospel’ met nauwe banden met Paus Benedictus

Wapenschild van ‘Heralds of the Gospel’. Daarin staan drie dingen centraal: Maria, de Eucharistie en de Paus.

Nadat Bergoglio in 2014 de vervolging van de Franciscanen van de Immaculata begon, een seminarie in Paraguay aanviel, tal van traditioneel-gezinde bisschoppen de laan uitstuurde, zich mengde in de Orde van Malta en die vervolgens annexeerde, heeft hij het nu gemunt op een Braziliaanse associatie van gelovigen die actief is in 78 landen.

De Italiaanse Vaticaan-journalist Marco Tosatti schreef in Nuova Bussola:

De Congregatie voor de Religieuzen is van plan om een apostolische visitatie te houden betreffende een internationale associatie van gelovigen, de ‘Heralds of the Gospel’ (Boodschappers van het Evangelie), ontstaan in het Derde Millennium en dat de afgelopen jaren een enorme groei heeft gekend. Volgens betrouwbare interne bronnen van de Congregatie, die voorgezeten wordt door de Braziliaanse Kardinaal Joao Braz de Avis, en wiens secretaris de Spaanse Franciscaan Jose Rodriguez Carballo is, is de commissie samengesteld uit een bisschop, een zuster en een canonrechtsgeleerde om de ‘Herald of the Gospel’ te onderzoeken, nakend. De motieven voor dit initiatief zijn onbekend. De stichter van de Heralds is Mgr. Joao Scogamiglio Cla Dias, en het feit dat hij een bewonderaar is van Plinio Correa de Oliveira, de grote figuur van het Braziliaans Traditioneel Katholicisme, die in 1995 stierf, is al een reden van verdachtmaking voor de huidige Vaticaanse administratie.

Heralds of the Gospel vieren de H. Mis in de volkstaal, maar met de nodige plechtigheid; ze zijn dus geen traditionalisten, maar ze zijn traditioneel gezind en daarom zijn ze zo snel zo wijd verspreid in de wereld. Wat in het bijzonder opmerkelijk te noemen is, is dat het bekend is dat Paus Benedictus XVI de Heralds of the Gospel hoog in het vaandel droeg – hij vermeldde hen zelfs in zijn interviewboek “Licht van de Wereld”. Voor hem zijn de Heralds “Jonge mensen vol enthousiasme, omdat ze in Christus de Zoon van God hebben herkend, en van hem te verkondigen in de wereld.”

Er is geen twijfel dat omdat zowel de Prefect van de Religieuzen (de ultra-liberale Kardinaal Aviz) en de zeer conservatieve stichter van de Heralds of the Gospel van het zelfde land afkomstig zijn, er een verhoogde graad van vijandigheid is, en Bergoglio in het bijzonder haat de conservatieve Katholieken, en deze van zijn continent nog meer. De Heralds mogen zich voorbereiden op een “wilde rit”. Deze interventie is ook een teken van de woedende oorlog, (hoewel niet openlijk verklaard), die Bergoglio voert tegen al wat nauw aan het hart van Benedictus XVI ligt.