Hervormingen

Bergoglio is effectief van plan om de H. Mis te veranderen, in naam van de ‘oecumene’

Pope-Francis-Eucharist-at-Mass-in-St-Peter-s

Bergoglio met Jezus in zijn handen. Foto: catholicnews.org.uk

Op 6 februari ontving Bergoglio een “oecumenische” delegatie van de Duitse Evangelische Kerk. Naast de gewoonlijke zoete toespraken, was er de ook de gebruikelijke “ophemeling” van Luther en zijn hervormingen. Maar er is meer, want ondertussen circuleert het nieuws dat Bergoglio aanwijzingen heeft gegeven voor het veranderen van de “Eucharistische Liturgie.” Hij gaf enkele tips, die dan aan zijn “nauwkeurig onderzoek” zullen worden onderworpen, om – in een notedop – de ritus van de H. Mis te veranderen.

‘Fra Cristophoro’, een Italiaanse priester, vertelt: “Mijn betrouwbare bron van Santa Marta, berichtte mij enkele gesprekken die hij hoorde tussen één lunch en een andere, en vertelde mij dat de verandering aan de Mis, die gewild is door Bergoglio, slechts één doel heeft: een oecumenisch doel. Dat is: om een Mis te “creëren” die niet in tegenstelling zal zijn met de Protestantse, en daarom een liturgie zal zijn dat in “gemeenschap” kan gevierd worden.

“En dit is de waarheid. En dit is zijn bedoeling. Een ‘altijddurende’ liturgie, die echter oecumenisch zal zijn. Uiteraard voorspel ik dat om dit te doen, Bergoglio ook de tekst van de “consecratie” zal moeten veranderen. Dit zou de Mis ongeldig maken. En ik voorspel ook dat diegenen die zullen weigeren deze “nieuwe ritus” te vieren, buiten de Kerk zullen beschouwd worden. Deze tijden komen eraan: laten we het onder ogen zien. De bisschop van Rome wil “el presidente” worden van de verschillende denominaties; en om dit te doen verkoopt hij Jezus tegen een prijs lager dan Judas deed.”

Cristoforo maakt duidelijk dat hij aan deze veranderingen niet zal meedoen: “Wat mij betreft, sinds ik priester ben, zal ik weigeren om dit soort liturgie te vieren.” Hij zegt dat we terug zullen keren naar de “catacomben.” De bedoeling van Bergoglio is volgens hem: “aanpassen om te verenigen.” Zelfs in de toespraak van 6 februari had hij het opnieuw over de liturgische verdeeldheid tussen Katholieken en Protestanten, die in het bijzonder “gemengde koppels” (gemengde huwelijken) pijn doet.

“Blijkbaar wil hij de dingen een versnelling hoger schakelen. Mijn ‘bron’ van Santa Marta vertelt mij dat het bijna op punt is: het is enkel een kwestie van tijd.”

Hij besluit: “Ik beveel alle lezers aan om veel Rozenkransen te bidden tot de Madonna – niet om deze tijden weg te duwen, want deze tijden zijn hier – maar dat zij jou mag helpen om het Geloof te bewaren, en om te volharden in tijden van vervolgingen. Die tijd zal spoedig komen.”

Bron: Anonimi della croce


Ter vergelijking

Bergoglio’s gelaatsuitdrukking als hij het H. Lichaam en Bloed van Christus opheft, straalt bijna een soort afkeer uit:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Paus Benedictus daarentegen, aanbidt zijn Heer:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Lees ook ons artikel over de afschaffing van de H. Mis.

Lees hier het getuigenis van Bisschop Athanasius Schneider over de H. Eucharistie in het Sovjet-tijdperk.

 

Categorieën:Hervormingen

15 antwoorden »

 1. Op het uurwerk van Bergoglio is het toepasselijk precies vijf voor twaalf.

 2. Nou dat worden dus geen H.H.Missen meer maar enkel en alleen woord- en communiediensten. Is Bergoglio ook meteen van die lastige en dan onnodige priesters af want pastoraal werk(s)ters zijn natuurlijk veel inschikkelijker. Als dit ooit werkelijkheid wordt voorzie ik een flinke groei van de Pius X Broederschap.

 3. FSSPX zijn zó gericht op behoud van overlevering, dat ze geen mogelijkheid hebben schapen op afstand te ruiken, te verzorgen en te troosten. Laat staan te zoeken. Ze kwamen op mij keihard over. Alleen wie -als-vanzelf-in-het-straatje past voelt er zich thuis.

 4. …en zo wordt profetie na profetie beschreven in het Boek der Waarheid waarheid…

 5. — ‘keihard’ —

  FSSPX, Traditionele Joden, Traditionelen in het algemeen.

  Volgens mij is dat een uiting van de zeer grote bezorgdheid over het zelfbehoud in een mateloos vijandige wereld.

  Na 20 jaren Antwerpen weet ik maar al te best hoe groot daar de haat tegen vooral Traditionele Joden kan zijn. Men kent nauwelijks of niet het verschil tussen andere ‘soorten’ Joden.

  Men kan immers niet anders dan zich schrap zetten tegenover potentiele aanvallers, ook wanneer deze slechts verbaal zijn.

  Niet iedereen is het gegeven om een optimistische en tegelijkertijd diplomatische houding aan te nemen tegenover mensen die zonder het zelf te beseffen op zijn minst tijfelachtige indruk geven.

  Ook stel ik vast dat vele Traditionelen nauwelijks beseffen hoe groot de invloed en de vijandigheid van de ‘moderne’ en vooral goddeloze mensen kan zijn.
  De dag dat zij dat beginnen beseffen worden zij schijnbaar ‘keihard’.

  — Het allerbeste is met grote regelmaat contact te houden —
  — zo immers leert men elkaar waarderen. —

  En bedenk ook even hoe ‘easy-go’ en vlot en gemakkelijk de argeloze moderne heidenen u inpalmen met onbetrouwbare ‘dialoog en vriendschap’.

 6. Beste Eric,

  -keihard-
  goed uitgelegd door u. De achterliggende redenen zijn menselijkerwijs goed te begrijpen. Toch ben ik geen moderne heiden en had men dat in desbetreffende FSSPX kapel wel kunnen zien. U had dat ook al gezien toen u een kruiswegkruisje bij ons thuis zegende (het hangt er nog steeds met uw naam en datum achterop een plakkertje).

  Echter is er nog een reden aan te geven:
  = deze paters en hun schaapjes hebben aan zichzelf genoeg en laten elkaar niet in de steek om dwalende schapen te zoeken die verdwaald of verstrikt zijn. Of arm zijn. En zulke schapen kunnen niet op eigen kracht naar de stal lopen.
  Ook zijn er schapen peter en meter, maar……ook die kunnen niet zoeken / vinden / verzorgen.

  Nee, dan is de Ware Herder van Psalm 23 geheel Iemand anders met héél andere werkwijzen.

  m.v.g. M

 7. Dag MJedine. Al mijn dromen zijn uitgekomen, uitgezonderd deze ene: monnik worden en zo mogelijk misschien ook priester. Op mijn leeftijd lijkt het me onmogelijk (66,3).
  Dus denk ik dat u een andere Eric voorhebt ?

  Schaapjes kunnen nochtans wel door hun engelbewaarder en/of door bijzondere genade naar Jezus geleid worden, of naar u, want arbeiders zijn er weinig en de vruchten zien wit-goud van rijpheid.

  Iedereen kan schaapjes begeleiden.
  Het volstaat met een zekere regelmaat contact te houden, eenvoudig en oprecht enkele verzen weer te geven, kort over eigen ervaringen te spreken, een profetische boodschap te vertellen — een klein beetje les geven eigenlijk.

  — Nooit verder gaan dan de aandacht van dat zieltje reikt. —

  Een jong zieltje is te vergelijken met een kind onder de zeven jaar. Zelf beseft ze dat niet. De ziel is vrouwelijk tegenover de Geest, dus ontvankelijk. Het is een heerlijke ervaring een beetje Licht van Jezus naar haar te spiegelen totdat zij zelf Jezus en Maria gaat aanspreken. Dan zoekt ze zelf een priester en leert betrouwbare geestelijken te herkennen. Ook nazorg blijft nuttig.

  Ik ben er absoluut zeker van dat u dat aankunt. Wees geen voorbijgaand sterretje, maar blijvend.

  (Protestanten maken hier dikwijls gebruik/misbruik van om een eigen kerk te stichten)

 8. Danku Eric,
  Inderdaad meende ik dat u pr was/bent. Én die ik zelf zelfs eens ontving.
  Het is me wel een raadsel hoe gelovigen kunnen (blijven) geloven in de overlevering van de rk catechismus als ze de waarheid leren kennen zoals het NT Boek: Hebr. in hoofdstuk 9 en 10 ons nog steeds leert.
  Een misoffer is iets van het OT gebracht door menselijke (hoge)priesters. Wij echter hebben een Echte Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van Zijn Vader.

 9. U hoeft als Protestant misschien niet dadelijk beschaamd te zijn, zoals vele Katholieken wel degelijk van schaamte zouden moeten zweten, want:

  Hebr.10. (Petrus Canisius)
  “Zie, Ik kom, om Uw wil te volbrengen, o God! … v.10: Uit kracht van die wil zijn wij eens en voor al geheiligd door het Offer van het Lichaam van Jezus Christus … v.12: heeft Hij daarentegen, eens en voor al, een enkel Offer gebracht voor de zonden, …v.13: in afwachting tot Zijn vijanden neergelegd zijn als voetbank voor Zijn voeten.” — Punt!

  Hierin speelt een belangrijke faktor: de TIJD!

  1. Geen enkele ziel die Jezus gelooft is vanwege de TIJD bevrijd van zondigen, we zouden reeds engelen zijn van een bijzondere hoge soort want zelfs Lucifer kon als hoogste der engelen nog zondigen door het allerbelangrijkste te relativeren: de Liefde tot God de Vader ! Alleen God staat TENVOLLE boven de TIJD.
  Door het geloof kunnen wij in het Bloed van Christus vergiffenis verkrijgen INDIEN we berouwvol onze zonden erkennen. Dit kan nooit zonder boetedoening en gebed. En ook dan nog worden wij voortdurend beproefd, zoals het vanwege een goede Vader betaamt, opdat wij aangaande de bekoringen zouden leren waakzaam te WORDEN!

  2. Daniel 8:11-13, 11:31, 12:11. Het GEDURIG Offer wordt weggenomen door wie? … door de antiChrist!

  3. De eindtijd-profeet Jakob Lorber heeft als absolute hoofdlijn doorheen heel het reusachtig werk, ingegeven door de Geest, het TIJDELOZE Offer van Jezus Christus.

  Maar ook zonder J.L. kan men ontdekken dat het Heilig Offer boven de tijd verheven staat als een baken voor ALLE tijden:

  “Neemt en eet, dit is Mijn lichaam — drinkt allen uit deze beker, want dit is Mijn bloed”

  Iedere Katholieke priester moet dat Offer dagelijks aan de Vader aanbieden, zelfs indien hij alleen is.

  Dit is wat zovelen niet zien of met slapende ogen aanschouwen zonder te begrijpen: het Offer van Jezus DAGELIJKS aan de Vader opdragen.
  Dit is het enige dat het leven levenswaardig maakt: deel nemen aan het Offer.

  Het geheim van de aard van dit deelnemen aan het Offer wordt door J.L. in lang en breed en zelfs cosmisch wijd weergegeven.

  Talrijke antiChristelijke dictators hebben het GEDURIG Offer trachten te vernietigen, telkens tijdens verschrikkelijke oorlogen.

  Luther is een van hen, er zullen er nog velen volgen.

  Daarom valt Bergoglio op zijn zuinige knietjes wel voor Luther en nooit voor het H.Sacrament!

  Daarom hebben ‘moderne’ geestelijken al in 1962 de catechismus vervangen door zeer vage ‘catechese’: daarmee begonnen zij een nieuwe oorlog.