Schisma

Vreemde wending: Kardinaal Muller zegt dat correctie van Amoris Laetitia overbodig is want het ‘document betekent geen gevaar voor het geloof’

mullertv

Er is een vreemde wending gebeurd: nadat Kardinaal Müller in december vorig jaar vertelde dat de Congregatie van de Geloofsleer zich niet zal moeien in de kwestie van de dubia van Amoris Laetitia, maar hij toch voorzichtig de kant leek te kiezen van de vier kardinalen, heeft hij nu uitgehaald naar diezelfde kardinalen, en zei hij dat een correctie “niet mogelijk is op dit moment”, omdat het document ineens “geen gevaar” meer zou betekenen voor het geloof.

Document ‘geen gevaar voor het geloof’

Afgelopen zondag zei Müller dat de kardinalen “elk recht hadden om een brief te schrijven aan de paus”, maar hij voegde daaraan toe dat hij “verrast was dat dit publiek gemaakt werd”, waarbij ze de “paus bijna dwongen om ja of nee te zeggen.” Müller zei dat hij dit hem niet aanstaat. Hij ging zelfs verder: “Een mogelijke broederlijke correctie van de paus lijkt voor mij zeer ver weg; het is niet mogelijk op dit moment omdat het [Amoris Laetitia] geen gevaar betekent voor het geloof, zoals St. Thomas van Aquino zei.” [Heeft St. Thomas van Aquino dan Amoris Laetitia gelezen?]

Hij zei verder dat hij het voelde als een “verlies voor de Kerk om deze dingen publiek te bespreken“, en dat “Amoris Laetitia zeer helder is in z’n leer en dat we de hele doctrine van Jezus over het huwelijk en de hele leer van de Kerk in 2000 jaar geschiedenis hiermee kunnen interpreteren.” Kardinaal Müller besloot: “Paus Franciscus vraagt om de situatie te onderscheiden van deze mensen die in onregelmatige verbintenissen leven, die niet overeenkomen met de Kerkelijke leer over het huwelijk, en om deze mensen te helpen een weg te vinden voor nieuwe integratie in de Kerk volgens de voorwaarden voor de sacramenten en de christelijke boodschap over het huwelijk.” Müller ziet geen tegenstrijdigheden: “Aan de ene kant hebben we de heldere leer over het huwelijk, aan de andere kant de plicht van de Kerk om bezorgd te zijn over deze mensen in moeilijkheden.”

Maar de woorden van Kardinaal Müller zorgden voor verbijstering in Rome, waarbij sommigen aanhalen dat de kardinaal zijn punt heeft gemist. De vraag is volgens hen niet of Amoris Laetitia kan gelezen worden in continuïteit met de traditie, maar of het dubbelzinnig genoeg is dat het op een heterodoxe (=ketterse) manier kan gelezen worden.

Müller in nauwe schoentjes

De uitlatingen van Müller op de Italiaanse zender Tgcom24, staan in schril contrast met berichtgevingen die vorige week bevestigd werden door tenminste twee hoge Vaticaanse beambten aan NCRegister, dat de Congregatie van de geloofsleer een groot aantal verbeteringen van Amoris Laetitia maakte, voor de publicatie in April, en dat geen enkele van die verbeteringen werd aanvaard.

Restkerk berichtte hier al over in april vorig jaar:

Bergoglio heeft inderdaad een kladversie van de Exhortatie gezonden naar de Congregatie van de Geloofsleer, volgens de traditie in het Vaticaan. Echter, slechts enkele van de vele punten voor verbetering die werden voorgesteld door Müller werden in overweging genomen door Bergoglio. Hij liet de structuren en de mensen op hun plaats, waar ze vlijtig zouden werken, maar hij negeerde hen. Een efficiënte manier van het integreren van een tegenstander op een onaantastbare manier, en terzelfder tijd hen in het duister laten. Deze marginalisatie van de Congregatie van de Geloofsleer in de voorbereiding en presentatie van een pauselijk document waar met grote spanning naar werd uitgekeken, gaat niet enkel de post-synodale brief aan. “Dit betekent dat er meer aan de hand is voorbij de Tiber, van een potentiële, al dan niet onmiddellijke verandering aan de top van de Congregatie,” zei Matzuzzi. Er zijn geruchten dat Müller zou kunnen opstappen (of zijn ontslag zou kunnen krijgen) gezien zijn uitsluiting van het terrein. Müller weet precies, vanwege de oppositie, hoe belangrijk zijn verzet in het Vaticaan is, om te verhinderen dat het hof dat door Bergoglio gevormd werd, de Kerk volledig in bezit zou nemen.

Een goed geïnformeerde beambte uit het Vaticaan vertelde NCRegister dat een comité van de Congregatie van de Geloofsleer, die de kladversie van Amoris Laetitia nakeek, ook gelijkaardige dubia heeft opgemaakt, net zoals die van de vier kardinalen. Een andere hoge beambte zei dat Kardinaal Müller hem persoonlijk vertelde dat de Congregatie van de Geloofsleer “vele vele verbeteringen heeft ingediend, en dat niet één van die verbeteringen werd aanvaard.” Hij voegde eraan toe dat wat de kardinaal in het interview zegt “exact het tegenovergestelde is van alles wat hij tegen mij heeft gezegd over deze materie tot nu toe,” en dat hij de “indruk kreeg van iemand die niet namens zichzelf sprak, maar dat hij herhaalde wat iemand anders hem had opgedragen te zeggen.”

Deze feiten geven aan dat Müller in almaar nauwere schoentjes zit, en hij lijkt nu te beginnen plooien voor de druk (en dreigementen?) van Bergoglio, om zo niet weggebonjourd te worden uit de congregatie. Bergoglio ontsloeg namelijk kort geleden nog drie van Müllers beste priesters uit de congregatie, zonder enige geldige reden.

NCRegister trachtte nog contact op te nemen met Kardinaal Müller voor verduidelijking, maar hij reageerde niet.

Bron: NCRegister

Categorieën:Schisma

5 antwoorden »

 1. “Er zijn geruchten dat Müller zou kunnen opstappen (of zijn ontslag zou kunnen krijgen) gezien zijn uitsluiting van het terrein. Müller weet precies, vanwege de oppositie, hoe belangrijk zijn verzet in het Vaticaan is, om te verhinderen dat het hof dat door Bergoglio gevormd werd, de Kerk volledig in bezit zou nemen.”

  Van het voetvolk mag men aanvaarden dat zij uit angst om den brode toch nog hun positie trachten te handhaven.

  Bij machtige hooggeplaatsten ligt dit moeilijker.

  Zij wekken de illusie dat de orkaan, die in de jaren zestig al behoorlijk loeide, kan worden tegengewerkt door de zeilen van het schip strak aan te houden of er zelfs nog enkele bij te plaatsen.

  Wanneer de kapitein iemand blijkt te zijn die tegen God oorlog voert moet men dringend tot het het besef komen dat geen enkele vorm van diplomatie meer mogelijk is.

  In 2014 verwonderde het me dat Muller dezelfde onoprechte taal sprak als men in talrijke Katholieke tijdschriftjes sedert tientallen jaren kan terugvinden en dat blijkbaar niemand daar redenen tot twijfel bij vond.

  Ik wil niemand traagheid verwijten – ik ben zelf zeer traag – maar we moeten aanvaarden dat de ware kapitein in een vergulde gevangenis zit terwijl niemand de moed vindt hem daar uit te bevrijden en dat we nog steeds bezig zijn een vreemde duistere haatdrager de rol van ware kapitein te gunnen.

  Zelf leef ik in een totaal onhoudbare toestand en ik zie slechts goedmenende Katholieken om me heen die nog steeds prettig gezellig naar de Tridentijnse H.Mis gaan alsof er morgen reeds een heropleving van de Kerk te verwachten was.

  Daarvoor hebben we echter nog een kleine vier jaren door het hart van de storm te zwalpen – ZONDER ZEILEN en zonder sierlijke vaantjes !

  … en ook daarna zal de heropleving bijzonder moeizaam gaan.

 2. ik pas….Mgr Müller zegt dat het niet over het geloof gaat: AL
  deze dommerd stopt met volgen van zulke wijze mannen.