Wie wordt president van de VS? Clinton, Trump of…. opnieuw Obama?

clintontrumpofobama

Wordt het Clinton, Trump of… blijft Obama aan? Wordt het oorlog…vrede… of toch weer oorlog? Dat is een cruciale vraag waar we morgen het antwoord op zullen weten.

De wereldvrede hangt af van wie in het Witte Huis zal terechtkomen… of blijven. Want het is al helemaal niet zeker of die presidentsverkiezingen wel zullen doorgaan of de resultaten wel zullen aanvaard worden door het Amerikaanse volk en de kandidaat die de nederlaag moet slikken. Een onderzoek toonde namelijk aan dat veel Amerikanen ongerust zijn over een uitbarsting van geweld tijdens en na de verkiezingen. Ook hebben zowel Clinton als Trump een leger advocaten rondom zich geschaard om de verkiezingsuitslag te betwisten indien ze verliezen. Er is een enorme verdeeldheid tussen de Clinton-aanhangers en de Trump-supporters. Al menige keren kwamen gewelddadige Clinton-aanhangers een campagne-rally van Trump verstoren. Omgekeerd is dat ook al het geval geweest. Trump wordt echt gehaat en verguisd, zowel door de media, de regerende president, ca 50% van het Amerikaanse volk én door tal van liberale hoge piefen in de banken- en zakenwereld. De andere 50% verafschuwt Clinton en velen dreigen zelfs de wapens op te nemen indien zij wordt verkozen. Indien er dus effectief een golf van verzet en geweld uitbreekt, dan kan Obama de Staat van Beleg (Martial Law) afkondigen en blijft hij netjes in het Witte Huis. Dan komt noch Trump noch Clinton aan de macht. Ook bestaat er de mogelijkheid op een aanslag net voor de verkiezingen, zodat deze door de afkondiging van Staat van Beleg voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Oorlog of vrede?

De wereldvrede zal afhangen van wie in het Witte Huis zal zetelen na 8 november. Clinton liet al meerdere malen verstaan dat zij een confrontatie wil met Iran én dat ze er niet voor terugdeinst Rusland aan te vallen. In oktober liet een nauwe bondgenoot van Putin verstaan: “Stem op Trump of zie een nucleaire oorlog onder ogen.”

Zij volgen ook met argusogen de ontwikkelingen op de voet en weten dat als Clinton wordt verkozen, Amerika op ramkoers met Rusland komt en er bijna zeker oorlog komt. Trump liet echter meerdere malen verstaan dat hij de relaties met Rusland opnieuw wil verbeteren, om zo een potentiële oorlog af te wenden. Indien nu Obama in het Witte Huis blijft, dan zal Amerika verder de koers blijven varen die het nu vaart: ook richting een confrontatie met Rusland.

Wiki- en andere leaks

Volgens Julian Assange zal Trump niet worden toegestaan om te winnen. Dat wordt bewezen door de stemcomputers die door multimiljardair George Soros werden gefinancierd en die de verkiezingsuitslag kunnen manipuleren door stemmen voor Trump te verschuiven naar Clinton. Op die manier kan haar overwinning verzekerd worden.

Een andere ‘bombshell’ email die door Wikileaks werd onthuld in de serie Podesta-emails, van de woordvoerder van de Clinton-campagne, toont aan dat Podesta betrokken was bij een satanisch ritueel genaamd ‘Spirit Cooking’. Ook vertelde een Clinton-insider over de voodoo-praktijken van de Clintons.

podestaleaks

Dat verklaart ook waarom Clinton zo’n sterke voorstander is van de liberalisering van abortus tot aan de geboorte. Trump daarentegen wil pro-life rechters aanstellen en zegt dat abortus “niet oké” is bij hem. De Clintons, zijn net zoals de Bushs fervente aanhangers van het occulte. Bush jr. was samen met John Kerry nog lid van de “Skull and Bones” sociëteit aan de Yale University. Zijn vader kwam regelmatig opdagen op de bijeenkomsten in de ‘Bohemian Grove’, waar er jaarlijks satanische rituelen plaatsvinden. Trump echter heeft, in tegenstelling tot veel hooggeplaatsten en recente presidenten, totaal geen banden met het occulte.

Een nieuw “Gouden Tijdperk” voor Amerika?

amerciatrump

Zal na jaren van verval Amerika weer “groot” gemaakt worden door Donald Trump? Michael Snyder van “Theeconomiccollapseblog” en “Endoftheamericandream” schreef hierover volgend opiniestuk (bijgewerkt door de redactie):

Amerika gaat nooit weer groot worden totdat we komaf maken met de boosaardigheid in ons eigen hart. In de afgelopen dagen heb ik geluisterd naar zoveel nationale kerkleiders die ons vertellen dat Donald Trump de verkiezingen gaat winnen en dat dit een nieuw gouden tijdperk zal inluiden van zegeningen en voorspoed voor Amerika. Blijkbaar zal dit gebeuren terwijl we verder baby’s blijven afslachten op een industriële schaal; seksueel overdraagbare aandoeningen zich met het snelste tempo verspreiden in decennia, het percentage geboortes buiten het huwelijk meer dan 10 keer hoger is dan in 1940 (vlak voor WOII) en dat ongeveer twee op de drie Christelijke mannen op regelmatige basis naar porno kijkt. Zelfs als er geen tekenen zijn van een wijdverspreide nationale bekering, gaan we zogezegd gezegend worden met rijkdom, gunsten, bescherming en goede tijden voor zover het oog kan zien. Je kunt dit geloven als je dat wil, maar het heeft in realiteit geen enkele basis.

abortus2abortionus3

De waarheid is dat we in een natie leven waar zo goed als elke vorm van kwaad die je je maar kunt inbeelden zich verspreidt zoals een bosbrand. Kijk maar naar de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Volgens de CDC zijn er elk jaar 20 miljoen nieuwe gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen in de VS. En vorig jaar groeiden de gevallen van chlamydia, gonorroe en syfilis aan een alarmerend tempo. Beambten zeiden deze week in een verslag dat de gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen in de VS nieuwe hoogten hebben bereikt, inclusief een toename in syfilis die niet meer gezien is sinds halverwege de jaren ’90.

Er waren volgens een rapport van het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie 1,5 miljoen gevallen van Chlamydia in 2015 – het laatste jaar dat de aantallen beschikbaar waren – een stijging van 6% van het jaar daarvoor en ongeveer 400.000 infecties van gonorroe, of een stijging van 13%. Maar syfilis is gestegen tot niveaus niet gezien sinds halverwege de jaren ’90. Er waren bijna 24.000 gevallen van primaire en secundaire syfilis vorig jaar, een toename van 19% in vergelijking met 2014.

We zijn een natie die volledig de filosofie van de “vrije liefde” van de jaren 1960 heeft omarmd. We hebben seks met wie we maar willen, wanneer we willen en we lijken ons de consequenties niet aan te trekken. Als gevolg hiervan wordt de familie, de kern van de maatschappij, vernietigd.

In 1940 waren 3,8% van alle baby’s geboren uit vrouwen die niet getrouwd waren. Vandaag is dat aantal ruim 40%. 2008 was het eerste jaar in onze geschiedenis dat 40% van alle baby’s geboren werden uit ongetrouwde vrouwen, en we zijn op dat niveau gebleven voor 8 volle jaren.

Als we Amerika weer groot willen maken, kunnen we beginnen met niet te slapen met mensen waar we niet mee getrouwd zijn.

Maar uiteraard verwerpt een toenemend aantal Amerikanen (in het bijzonder onze jonge mensen) de traditionele waarden van liefde, huwelijk en seksualiteit volledig. Op een gegeven moment werden we verteld dat de keuze was tussen “homo” en “hetero”, maar nu hebben veel mensen beslist dat ze geen limieten willen. Miley Cyrus is één van diegenen die zichzelf nu omschrijven als “panseksuelen”. Volgens Google is een “panseksueel niet gelimiteerd in seksuele keuze met betrekking tot de biologische seks, het geslacht of de geslachtsidentiteit.”

Miljoenen jonge meisjes kijken op naar Miley Cyrus als een rolmodel. We weten dat zoiets eraan zat te komen in de laatste dagen, maar het is nog steeds moeilijk te vatten hoe diep Amerika gevallen is.

En als je je durft uit te spreken tegen deze golf van boosaardigheid, dan kun je gewoon alles verliezen. Bijvoorbeeld, een bakkerij in Oregon die geen huwelijkstaart wilde maken voor een lesbisch koppel werd gedwongen permanent hun deuren te sluiten, nadat ze na rechtszaken financieel geruïneerd waren.

We leven in een natie waar de cultuur fundamenteel getransformeerd is. Volgens een nieuw vrijgegeven enquête van het Kerkelijk Onderzoekscenter, gelooft een record van 57% van de Amerikanen dat marihuana zou moeten gelegaliseerd worden, en enkel 37% is er tegen. Met dat soort marge is het enkel een kwestie van tijd vooraleer marihuana in heel het land gelegaliseerd is.

We leven ook in een natie die absoluut verslaafd is aan het kijken naar andere mensen die seks hebben. En de meeste Christelijke mannen kunnen zelfs niet spreken over deze epidemie, omdat ze het zelf doen. Volgens Charisma News, toonde één enquête aan dat een verbazingwekkende 68% van alle Christelijke mannen toegeeft dat ze pornografie op een regelmatige basis bekijken.

Sex shop sign advertising 'Mags, video's, sex'

Maar zelfs als we ons zouden afkeren van al deze gedragingen die ik zonet heb opgenoemd, zou er nog steeds geen hoop zijn voor onze natie zolang we baby’s blijven vermoorden op een industriële schaal. Sinds 1973 werden er al meer dan 55 miljoen kinderen geaborteerd (dat is een kleine 5 keer de bevolking van België). Per dag worden er in de VS meer dan 3000 kinderen uiteen gerukt in de moederschoot. Om dan nog niet te spreken van de effecten van abortuspillen en het gebruik van anticonceptie.

Heb je het finale debat gezien tussen Donald Trump en Hillary Clinton? Tijdens het debat maakte Clinton het overduidelijk dat ze voorstander is van abortus doorheen alle negen maanden van de zwangerschap. Het democratische platform roept openlijk op voor de financiering van abortus met belastingsgeld, en een volledige herroeping van het ‘Hyde Amendment’, en Bill en Hillary Clinton hebben abortus één van de centrale pilaren gemaakt van hun zeer lange politieke carrières. Hun handen zijn absoluut gedrenkt in het bloed van dode kinderen, en het Amerikaanse volk staat op het punt haar te belonen door haar de volgende president van de VS te maken.

Zodus, nee, ik slik het niet wanneer mensen mij trachten te vertellen dat Amerika op de rand staat van een nieuw tijdperk van voorspoed.

De waarheid is dat we een beerput van boosaardigheid en vuiligheid zijn, en tenzij we ons bekeren zullen we een zeer bittere oogst krijgen van wat we voor zovele jaren hebben gezaaid.

We kunnen niet anders dan hem gelijk geven.

Enkele profetieën

usflag

We haalden al aan dat er ook de mogelijkheid bestaat dat Obama president blijft van de Verenigde Staten. Verschillende individuen beweren een visioen of droom te hebben gehad waarin hen duidelijk werd gemaakt dat Barack Obama de laatste president is van de VS.

De auteur van de website Explore, die zelf ook een gelijkaardige droom kreeg, verzamelde verschillende profetieën op zijn website.

1. J.R. Nyquist vertelt tijdens een bijeenkomst: “Om af te sluiten zal ik de sceptici kwaad maken door een droom te vertellen die ik 23 jaar geleden kreeg. In de droom zag ik de toekomstige presidenten van de Verenigde Staten. Hun portretten waren op één lijn geplaatst, zij aan zij, van links naar rechts. De eerste in de rij was Ronald Reagen, die toen net verkozen was. De tweede was George H.W Bush. De volgende twee gezichten herkende ik niet (Clinton en Bush jr.). Er was een oude man aanwezig in de droom, en ik richtte mij tot hem. “Waar zijn de anderen,” vroeg ik, want ik wilde de rest van de toekomstige presidenten zien. “Er zijn geen anderen,” zei hij. “Na dezen eindigt de Republiek.” (Noot: volgens deze profetie is Obama al geen geldige president meer (ongeldig verkozen door manipulatie van de stemresulaten) en is de VS door allerhande verdragen, wetten en akkoorden reeds opgehouden te bestaan)

2. Visioen van C. Alan Martin in 1971: “We vluchtten vervolging en de calamiteiten van de dag. Er was een broeder met mij aan het vluchten. Hij viel en ik stopte om hem te helpen. We baden “Heer wees barmhartig”. Mijn vriend verdween en ik keek rond mij om te zien dat ik op de top van een heuvel was, en dat uitkeek op 12 huizen. Toen ik naar het westen keek zag ik donkere en onheilspellende wolken komen over één huis (nr. 10) en verdergaan tot het laatste huis (nr. 12.) […]

Later kreeg Martin het inzicht dat de 12 huizen de presidenten voorstelden die zouden zetelen in het Witte Huis. Het begon bij het presidentschap van Truman in 1953 en ging zo verder tot een jaar dat hij niet kende. Er volgden: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush sr., Clinton, en de laatste twee zijn Bush jr. en Obama. De donkere wolken kwamen over de drie laatste presidentschappen, ongetwijfeld een teken dat deze drie laatste presidenten slecht zouden zijn en Amerika naar de ondergang zouden voeren.

mappresidents

 3. Droom van Angel Dahilig, in de vroege morgen van 21 april 2002. “Ik zag mijzelf in het Witte Huis van de Verenigde Staten van Amerika. Ik wist dat President Bush juist vertrokken was (Bush is vertrokken in 2008) en de volgende president ging erin komen. Ik hoorde of wist dat het presidentschap van Bush vertegenwoordigd was door een bleekgele kleur. Ik hoorde… “De beproeving is al begonnen, maar sommigen hebben het nog niet gezien dat het al begonnen is.” Ik hoorde ook: “Sommigen hebben zich afgevraagd of president Bush de antichrist is, maar hij is het niet” en “President Bush zal zijn termijn uitzitten.” De volgende president moest nog komen, en ik zag dat zijn kleur saai blauwgrijs was, en ik was versteld want als de president nog niet ingetrokken is, waarom zijn die muren dan allemaal al blauwgrijs geschilderd? Terwijl ik in het Witte Huis was, had ik het gevoel van angst in mijn hart, en ik wilde gewoon weggaan en vluchten, en ik hoorde deze woorden over de volgende president (Obama dus): “Hij zal vreselijk zijn… vreugde zal verdwijnen in die tijd… het zal een tijd zijn om te vluchten, om te ontsnappen.” Ik hoorde ook dat de volgende president “Het einde zal zijn“… […] De Heer verzekerde echter dat “diegenen die naar Hem opkijken, Hij zal opheffen en bewaren.”

We zouden allemaal graag zien dat Trump president zou worden en dat het weer beter zou gaan, maar het is nooit echt slecht gegaan…De economie is nog steeds niet gecrasht (ondanks de ongeziene schuldenberg van de VS) en er is nog geen oorlog uitgebroken op grote schaal. God heeft in 1914 en 1940 ook de wereld ‘geslagen’ met oorlog en ellende (Hij stond het toe), om de mensheid te straffen en terug op het rechte pad te roepen. Maria kondigde in Fatima in 1917 aan dat de als de mensheid zich niet beterde er opnieuw oorlog zou komen en dat het voorafgegaan zou worden door een speciaal lichtverschijnsel aan de hemel, tijdens een winternacht. Op 25 januari 1938 gebeurde het dan, grote delen van Europa waren getuige van een zeer fel noorderlicht. Twee jaar later was het oorlog… En is de wereld er nu niet veel slechter aan toe dan in 1914 of 1940?

De mens moet dikwijls eerst doffe ellende kennen vooraleer hij zijn nietigheid gaat beseffen en zich zal bekeren en tot zijn Schepper zal schreeuwen. Wij werden al geruime tijd op voorhand gewaarschuwd dat er onzekere tijden op komst zijn, en een verstandige mens gaf hier gehoor aan en trof de nodige maatregelen. We hopen natuurlijk allemaal dat het niet nodig zal zijn.

Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

Hoe het ook uitdraait… blijf vooral bidden! En vertrouw erop dat God zijn uitverkorenen zal beschermen.